Powrót do aktualności


Uroczystość pasowania „Pierwszaków” na uczniów Szkoły Podstawowej im. Ks. Antoniego Podgórskiego w Iwoniczu

„Nauka to podróż, która trwa przez całe życie”

Pierwszego września jak co roku, choć tym razem w innej formie, celebrowano rozpoczęcie nowego roku szkolnego. Do grona uczniów naszej szkoły zostali oficjalnie włączeni Pierwszoklasiści. Z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa w sali gimnastycznej odbyła się uroczystość pasowania dzieci z klas pierwszych na uczniów.
Aktu Pasowania symbolicznymi ołówkami dokonały Pani Dyrektor Monika Leśniak- Kielar oraz Pani w-ce Dyrektor Sabina Boczar. Wychowawczynie wraz z przewodniczącym  Rady Rodziców wręczyli pamiątkowe dyplomy i skromne upominki.
Wszystkim Pierwszoklasistom życzymy wytrwałości w wypełnianiu codziennych obowiązków oraz wielu sukcesów i nowych przyjaźni, a rodzicom powodów do  dumy ze swoich dzieci.

Wychowawczynie klas Ia i Ib


Powrót do aktualności