Pasowanie na ucznia

17 października 2019 r. był szczególnym dniem dla 36 pierwszoklasistów, którzy byli pasowani na ucznia klasy I Szkoły Podstawowej im. ks. Antoniego Podgórskiego w Iwoniczu. W uroczystości udział wzięli: Pani Dyrektor Monika Leśniak-Skakuj, Wicedyrektor Sabina Józefowicz-Boczar, rodzice uczniów, nauczyciele, przewodnicząca Rady Rodziców Pani Monika Kandefer, przedstawiciele SU oraz uczniowie klas drugich.
Dzieci wykazały się dużymi umiejętnościami prezentując wiersze, piosenki, taniec, rozwiązując zadania praktyczne i zagadki przyrodnicze. Celująco zdały egzamin na temat wiedzy o Ojczyźnie i bezpieczeństwie w ruchu drogowym.
Przyszedł w końcu długo wyczekiwany przez dzieci moment i w obecności Pocztu Sztandarowego pierwszoklasiści złożyli ślubowanie i zostali pasowani na uczniów przez Dyrekcję szkoły. Na pamiątkę wydarzenia otrzymali okolicznościowe dyplomy i upominki od rodziców i starszych kolegów.
Specjalnie dla pierwszaków ciekawy program artystyczny przygotowali uczniowie klas II pod kierunkiem wychowawców.
Uroczystość zakończyła się słodkim poczęstunkiem przygotowanym przez rodziców.
Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy okazali pomoc w organizacji tego ważnego wydarzenia dla naszej społeczności szkolnej.

B. Milińska, M. Jakubowicz, A. Gaweł


Powrót do aktualności