Powrót do aktualności


Niebieski czwartek, czyli fakty i mity o autyzmie ...

Wśród społeczeństwa krąży wiele mitów dotyczących autyzmu, mają one mniejsze lub  większe podstawy. Jednakże często spowodowane są niewiedzą i niezrozumieniem. Powszechne mity są często krzywdzące dla osób z autyzmem i ich rodzin... dlatego rozwiejmy mity a potwierdźmy fakty.

Zanim to zrobimy sprawdź się sam i zrób krótki quiz Autyzm - fakty czy mity?

https://samequizy.pl/autyzm-fakty-czy-mity/

 

AUTYZM TO CHOROBA PSYCHICZNA

Mit

Autyzm jest całościowym zaburzeniem rozwoju a w konsekwencji nie jest zakwalifikowany do chorób psychicznych.

Fakt

Autyzm nie wyklucza współistnienia innej choroby w tym choroby psychicznej.

 

 OSOBY Z AUTYZMEM MAJĄ NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ UMYSŁOWĄ

Mit

Autyzm nie jest równoznaczny z niepe³nosprawnoœci¹ umysłową, jest wiele osób które funkcjonują w normie intelektualnej jak również takie które wykazują inteligencję powyżej przeciętnej.

Fakt

Tak jak w przypadku choroby psychicznej autyzm nie wyklucza niepełnosprawność umysłową. Ze względu na złożoność objawów wśród osób z spektrum autyzmu są również i te które mają niepełnosprawnoś umysłową.

 

 OSOBY Z AUTYZMEM SĄ GENIUSZAMI

Mit

Dotychczasowe badania nie potwierdzają takiej teorii, w wynikach można zaobserwować, że statystycznie wśród osób ze spektrum autyzmu jest tyle samo osób z ilorazem inteligencji powyżej przeciętnej co wśród reszty społeczeństwa.

Fakt

Znane są przypadki geniuszu wśród osób ze spektrum, jednak często nadzwyczajne zdolności w wąskiej dziedzinie powodują duże ograniczenia w rozwoju pozostałych umiejętności, więc ludzie „genialni” często są osobami nisko funkcjonującymi w życiu codziennym.

 

 DZIECI Z AUTYZMEM POWINNY CHODZIĆ DO SZKÓŁ SPECJALNYCH

Mit

Wybór sposobu nauczania jak i placówki jest sprawą indywidualną zależną od stopnia funkcjonowania dziecka. Jest wiele dzieci ze spektrum które chodzą do szkół masowych czy integracyjnych w których radzą sobie nie gorzej niż rówieśnicy.

Fakt

Powstaje w Polsce coraz więcej szkół specjalnych przeznaczonych tylko dla dzieci ze spektrum autyzmu, są to placówki w których zakłada się inny sposób przekazywania wiedzy co w wielu przypadkach jest korzystne i pozwala dzieciom łatwiej się przystosować do życia w szkole. Placówki te jednak są głównie kierowane do dzieci niżej funkcjonujących bądź z upośledzeniem umysłowym.

 

 AUTYZM DOTYCZY TYLKO CHŁOPCÓW

Mit

Autyzm dotyczy zarówno chłopców jak i dziewczynek.

Fakt

Z przeprowadzonych badań statystycznych wynika że znacznie częściej spektrum autyzmu występuje u chłopców.

 

AUTYZM DOTYCZY TYLKO DZIECI, Z AUTYZMU SIĘ WYRASTA

Mit

Spektrum autyzmu jest diagnozowane zazwyczaj w wieku dziecięcym jednak dzieci dorastają i stają się dorosłymi którzy nadal mają autyzm.

Fakt

Z autyzmu się nie wyrasta jednak wiele osób z diagnozą pod wpływem terapii może nauczy się żyć samodzielnie i być szczęśliwym.

 

 AUTYZM MOŻNA WYLECZYĆ

Mit

Niestety do tej pory nie są znane przyczyny autyzmu a więc utrudnia to znacznie leczenie. Przy dotychczasowej wiedzy jednoznacznie można stwierdzić że autyzmu nie można wyleczyć.

Fakt

Przy obecnym podejściu terapeutycznym i możliwościach edukacyjnych wiele osób z autyzmem może nauczyć się „normalnie” funkcjonować w życiu. Osoby z tzw. wysoko funkcjonujące pracują, zakładają rodziny i prowadzą życie nie odróżniając się od społeczeństwa.

 

 OSOBY Z AUTYZMEM NIE MÓWIĄ

Mit

Prawidłowo ukierunkowana terapia pozwala na ukształtowanie mowy u wielu osób ze spektrum autyzmu.

Fakt

Brak/opóźnienie mowy jest jednym z kryteriów diagnostycznych w spektrum autyzmu jednak pod wpływem terapii wiele osób zaczyna mówić i porozumiewa się językiem swobodnie. Oczywiście są i takie przypadki gdzie nauka mowy jest niemożliwa ale powstało wiele metod komunikacji alternatywnej którymi posługują się niemówiące osoby z autyzmem.

OSOBY Z AUTYZMEM NIE OKAZUJĄ UCZUĆ, NIE KOCHAJĄ, NIE PRZYTULAJĄ

Mit

Osoby z autyzmem kochają jak i odczuwają wszystkie inne uczucia. Traktowanie osób z autyzmem jako pozbawione emocji jest bardzo krzywdzące.

Fakt

W spektrum autyzmu sfera emocji jest często jedną z najbardziej zaburzonych lecz nie dlatego ze nie odczuwają tylko dlatego ze nie potrafią prawidłowo okazać swoich emocji jak i odczytać emocji drugiego człowieka. Często osoby te są nadmiernie wrażliwe a brak umiejętności okazywania uczuć komplikuje ich relacje ze społeczeństwem.

 

 OSOBY Z AUTYZMEM SĄ AGRESYWNE I AUTOAGRESYWNE

Mit

Agresja i autoagresja to skomplikowany problem w spektrum autyzmu, należy pamiętać że zachowania te nie wynikają z samego zaburzenia a najczęściej z braku komunikacji czy nieprawidłowo prowadzonej terapii.

Fakt

Zachowania te mogą występować, ale krzywdzące jest stwierdzenie że każda osoba z autyzmem jest agresywna. . U osób ze spektrum zdarza się że z powodu braku umiejętności przekazania swoich potrzeb narasta frustracja a w konsekwencji agresja. Tak zwane zachowania trudne mogą tez być objawem zaburzeń w sferze integracji sensorycznej, gdzie osobie z ASD brakuje bodźców i tu częściej spotykamy się z autoagresją.

Magdalena Stefańska i Małgorzata Warzocha


Powrót do aktualności