PROGRAM „SZKOLNY KLUB SPORTOWY” 2020

W szkole, od stycznia, kontynuowany jest „Program SKS” w trzech grupach ćwiczebnych. Jest to czwarta edycja programu.
Dla grupy dziewcząt klas VI -VIII zajęcia prowadzone są w środy i piątki, dla grupy dziewcząt klas V zajęcia odbywają się w poniedziałki i piątki, natomiast grupa chłopców zajęcia ma w poniedziałki i środy.

Założenia programu

Program „Szkolny Klub Sportowy” jest działaniem systemowym skierowanym do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych bez względu na wiek, płeć oraz sprawność fizyczną. Program ma na celu umożliwienie podejmowania dodatkowej aktywności fizycznej realizowanej w formie zajęć sportowych i rekreacyjnych pod opieką nauczyciela prowadzącego zajęcia wychowania fizycznego w danej szkole. Przy naborze do grup pracujących w programie priorytet powinna mieć młodzież nie uczestnicząca w innych zorganizowanych formach aktywności fizycznej, np. w klubach sportowych. Program będzie realizowany w okresie 1.01. – 31.12.2020 r. Zajęcia szkoleniowe będą prowadzone w II edycjach: 27 stycznia – 26 czerwca i 2 września – 15 grudnia 2020 r.

Cele programu:
1. stymulowanie i kształtowanie nawyku podejmowania aktywności fizycznej przez dzieci i młodzież
2. poprawa sprawności fizycznej, stanu zdrowia oraz jakości życia dzieci i młodzieży, w tym profilaktyka nadwagi i otyłości
3. promocja zdrowego i aktywnego stylu życia wśród dzieci i młodzieży
4. zwiększenie oferty ogólnodostępnych, bezpłatnych zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży
5. stymulowanie podejmowania aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży mniej aktywnych i mniej sprawnych fizycznie, ze szczególnym uwzględnieniem dziewcząt
6. tworzenie warunków dla rozwoju talentów oraz zainteresowań sportowych dzieci i młodzieży
7. optymalizacja wykorzystania lokalnej infrastruktury sportowej, w tym infrastruktury przyszkolnej
8. promocja różnorodnych sportów wśród dzieci i młodzieży
9. wsparcie kadr pracujących z dziećmi i młodzieżą w obszarze sportu

Ewa Rygiel


Powrót do aktualności