Politechnika Młodych Odkrywców

„Powiedz mi, to zapomnę.
Naucz mnie, to może zapamiętam.
Zaangażuj mnie, to się nauczę”.
                    Beniamin Franklin

Uczniowie z naszej szkoły w dniu 30 listopada 2019 r. (sobota), rozpoczęli cykl zajęć laboratoryjnych z chemii w ramach 2 edycji projektu Politechnika Młodych Odkrywców realizowanego przez Politechnikę Rzeszowską. Nasi uczniowie realizują moduł Szkoła Młodych Chemików, który obejmuje zajęcia warsztatowe mające na celu uzupełnienie wiedzy przekazywanej na lekcjach chemii realizowanych w ramach podstawy programowej oraz rozwijanie zainteresowań uczniów w dziedzinie chemii. Uczestnictwo w tym projekcie zapewni młodym chemikom możliwość samodzielnego przeprowadzania różnych doświadczeń chemicznych przy użyciu specjalistycznego sprzętu i w nowoczesnych laboratoriach Wydziału Chemicznego Politechniki Rzeszowskiej, co na pewno przyczyni się do szybszego przyswojenia i pogłębienia wiedzy chemicznej dzięki bezpośredniemu zaangażowaniu uczniów.

Do udziału w projekcie zakwalifikowali się uczniowie z klasy 8a i 8b: Jasińska Julia, Łapiński Weronika, Trygar Michalina, Kielar Mateusz, Bulik Wiktoria, Kielar Agnieszka i Kinel Kinga. Podczas pierwszych zajęć uczestnicy zapoznali się z charakterem pracy w studenckim laboratorium chemicznym i obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa. Uczniowie poznali także podstawowe przyrządy laboratoryjne i nauczyli się nimi poprawnie posługiwać. Grupa w składzie: Łapiński Weronika, Trygar Michalina, Kielar Mateusz i Kinel Kinga uczestniczyła w ciekawych warsztatach Krystalizacja - jak rosną kryształy i rzeźby z ciepłego lodu. Poznała ideę procesu krystalizacji, jego mechanizm i towarzyszące mu efekty. Natomiast w części praktycznej, uczniowie samodzielnie wykonywali proste doświadczenia chemiczne związane z badaniem wpływu temperatury na rozpuszczanie azotanu (V) potasu oraz mieszania na wielkość powstających kryształów. Przeprowadzali również efektowną krystalizację octanu sodu.

Kolejna grupa: Bulik Wiktoria i Kielar Agnieszka uczestniczyła z kolei w zajęciach Kolorowa ekstrakcja od kuchni – wodne układy dwufazowe. Uczennice zapoznały się z tajnikami procesu ekstrakcji, dzięki któremu uzyskuje się wiele cennych związków w przemyśle chemicznym, spożywczym, farmaceutycznym, metalurgii, biotechnologii i innych dziedzinach życia oraz samodzielnie wykonały ekstrakcję w wodnych układach dwufazowych.

Obserwując uczniów podczas tych 4 godzin zajęć, widać było ich ciekawość i zaangażowanie, a przede wszystkim uśmiech na twarzach i ogromną satysfakcję z poprawnie wykonanych eksperymentów. A kolejna taka lekcja chemii odbędzie się 15 lutego 2020 r.

Opiekun: Sabina Józefowicz-Boczar


Powrót do aktualności