Konkurs na najpiękniejszą klasową gazetkę na temat Święta Niepodległości rozstrzygnięty!

W listopadzie Samorząd Uczniowski ogłosił konkurs dla klas IV- VIII na najpiękniejszą klasową gazetkę upamiętniającą 101 rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Celem konkursu było promowanie wśród uczniów idei patriotyzmu, kształtowanie poczucia świadomości narodowej i szacunku wobec własnego państwa. Samorząd Uczniowski wraz z opiekunami dokonał 15 listopada przeglądu gazetek w pracowniach szkolnych. Oceniając prace i przyznając punkty wzięto pod uwagę estetykę wykonania, występowanie symboli narodowych i treści historycznych oraz wkład pracy w wykonanie gazetki. Za wymienione elementy każdy z członków komisji przyznać mógł 0 – 3 punktów. Wiele gazetek wymagało ogromnego wkładu pracy uczniów, trzeba jednak było wybrać te najpiękniejsze. Samorząd Uczniowski postanowił przyznać następujące miejsca:

I miejsce gazetka wykonana przez uczniów kl. VIII b

II miejsce gazetka wykonana przez uczniów kl. V b

III miejsce gazetka wykonana przez uczniów kl. VI b

Serdecznie gratulujemy! Uczniowie, którzy zajęli I, II i III miejsce, otrzymają od Samorządu Uczniowskiego na najbliższym apelu upominki.

Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego Krystyna Bargieł ks. Łukasz Dziedzic


Powrót do aktualności