Dzisiaj jest:       Imieniny:

Aktualności      [2008/09]     [2009/10]     [2010/11]     [2011/12]     [2012/13]     [2013/14]     [2014/15]     [2015/16]     [2016/17]     [2017/18]     [2018/19]     [2019/20]


Wakacje 2019 – wpis w kronice Szkolnego Schroniska

„Najserdeczniej dziękujemy za wszelkie dobro: za życzliwość, gościnność, miłą, ciepłą i serdeczną atmosferę, z jaką zawsze spotykamy się w tej ślicznej, cichej, czystej, i jakże przyjaznej i sympatycznej szkole; szczególnie serdecznie dziękujemy pani dyrektor szkoły mgr Małgorzacie Jakubowicz oraz pani dyrektor schroniska mgr Marii Zygmunt, za okazane nam serce, za wszelką pomoc i nadzwyczajną serdeczność – zawsze, niezmiennie ilekroć tutaj przebywamy … a jesteśmy tu po raz czternasty! I zawsze ta sama, ciepła, rodzinna atmosfera. Oby w każdej szkole panowała tak miła i sympatyczna atmosfera; doceniamy, podziwiamy i będziemy głosić dobre Imię tej Szkoły!

Życzymy wszelkiego dobra i wszelkiej pomyślności! Pozdrawiamy też serdecznie p. Ewelinę i p. Ewę, miłe, zawsze uśmiechnięte i bardzo życzliwe!

I, zapewne, do zobaczenia znów za rok!

Marek i Basia z Torunia
(nauczyciele i turyści, od zawsze zakochani w pięknej Ojczystej Ziemi).
Iwonicz, 3.08.2019 r.”


Informacja dla rodziców dzieci
przyjętych do Oddziału Przedszkolnego w roku szkolnym 2019/20

Wyprawka dla dziecka podejmującego roczne wychowanie przedszkolne

Izabela Nycz

Hołd pomordowanym w Lesie Grabińskim przed 75 laty

24 lipca 1944 roku, w masowej egzekucji, żołnierze niemiecko-ukraińskiego batalionu SS-Galizien zamordowali w Lesie Grabińskim 72 mężczyzn, żołnierzy Armii Krajowej i Batalionów Chłopskich, aresztowanych wcześniej przez krośnieńskie i jasielskie Gestapo. Wiosną 1945 roku została tam przeprowadzona ekshumacja. 38 osób pochowano koło kościoła w Lubatowej, część zabrały rodziny do swoich miejscowości, a pozostałych złożono w Iwoniczu w Grobie Nieznanego Żołnierza.
W 75 rocznicę mordu w Lesie Grabińskim odbyła się podniosła uroczystość. Obecni byłi przedstawiciele lokalnych organizacji, mieszkańcy Gminy a przede wszystkim rodziny pomordowanych. Wysłuchaliśmy okolicznościowych przemówień przedstawicieli Stowarzyszenia „Ocalić od Zapomnienia” Panów Rajmunda Boczara i Marka Bliżyckiego, oraz Burmistrza Gminy Pana Witolda Kocaja. Wzięliśmy udział we Mszy Św. w intencji ofiar egzekucji. Po nabożeństwie wraz z innymi uczestnikami obchodów udaliśmy się na Grób Nieznanego Żołnierza w Iwoniczu, by podobnie jak w miejscu kaźni, złożyć wiązanki kwiatów i zapalić znicze.
Delegacja naszej szkoły również uczestniczyła w uroczystościach upamiętniających ofiary hitlerowskiej zbrodni sprzed 75 lat. Reprezentowali nas Pani Dyrektor Małgorzata Jakubowicz i Pan Wicedyrektor Leszek Krukar oraz dwa składy Pocztu Sztandarowego: Julia Rokita, Michalina Trygar, Marceli Rogowski, Julia Zięba, Anna Dróbek i Jakub Kandefer.

Maria Szajna – opiekun Pocztu Sztandarowego


Wakacje tuż, tuż…

19 czerwca 2019 r. zakończyliśmy rok szkolny 2018/2019 najpierw uczestnicząc w Mszy Świętej, a następnie w uroczystej akademii. Akademia była podsumowaniem pracy w bieżącym roku szkolnym. Podczas spotkania Pani Dyrektor Małgorzata Jakubowicz pogratulowała wszystkim uczniom osiągnięć i wręczyła nagrody książkowe za bardzo dobre wyniki w nauce oraz stypendia.
Dzień ten był szczególnie ważny dla uczniów kończących pierwszy etap kształcenia. To właśnie oni przygotowali program artystyczny, który mogli zaprezentować przed szeroką publicznością i który jednocześnie był podziękowaniem za trzy lata pracy dla wszystkich uczących ich nauczycieli, od których uzyskali wsparcie i wiedzę na początku swojej edukacji. Trzecioklasiści zaprezentowali wiersze, piosenki a także przestrogi na lato. Dyrekcji, nauczycielom, pracownikom obsługi szkoły, wszystkim młodszym i starszym koleżankom i kolegom życzyli słonecznych i udanych wakacji.
Po występie najmłodszych trzy zabawne skecze przedstawili uczniowie z klas szóstych i siódmych wprowadzając wszystkich w wakacyjny, radosny nastrój.
Po akademii uczniowie udali się do swoich klas na spotkania z wychowawcami, podczas których odebrali świadectwa i dyplomy.

Beata Milińska


„Życie to księga składająca się z wielu rozdziałów
Jeden z nich już za nami”

Dnia 18 czerwca o godz.13.00 odbyła się bardzo podniosła uroczystość ukończenia szkoły, której bohaterami byli uczniowie klas ósmych i III klasy gimnazjum. Zaszczytne miano absolwenta Szkoły Podstawowej im. ks. A. Podgórskiego w Iwoniczu otrzymało 62 uczniów. Naszą uroczystość zaszczycili swoją obecnością Burmistrz Gminy Iwonicz-Zdrój Pan Witold Kocaj, przewodniczący Rady Rodziców Pan Bogusław Trygar, długoletnia dyrektor gimnazjum Pani Krystyna Gotfryd oraz emerytowana nauczycielka języka polskiego Pani Alicja Jaracz. Program przygotowany przez ósmoklasistów i gimnazjalistów składał się z trzech części. W pierwszej z nich, niezwykle podniosłej, nastąpiło przekazanie Sztandaru Szkoły uczniom klas siódmych oraz ślubowanie absolwentów. Część druga - artystyczna rozpoczęła się dostojnym polonezem w wykonaniu absolwentów i recytacją wierszy. Był tu również czas na odrobinę humoru i piękne piosenki, treścią trafiające prosto w serca słuchaczy. W ten sposób uczniowie pragnęli wyrazić swoją wdzięczność dla rodziców, dyrekcji, nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły. Grupa taneczna zachwyciła wszystkich pięknym walcem „Noce i dnie”. Gospodarzem ostatniej części programu była Pani dyrektor Małgorzata Jakubowicz, która podsumowała dorobek obecnych absolwentów, życzyła im dalszych sukcesów w kolejnych etapach edukacji oraz wspaniałych wakacji. Następnie Pani dyrektor wręczyła uczniom nagrody i stypendia za wysokie wyniki w nauce i zachowaniu oraz za szczególne osiągnięcia w konkursach i olimpiadach wiedzy oraz zawodach sportowych. Pani dyrektor wręczyła również listy gratulacyjne rodzicom uczniów, którzy w szczególny sposób przysporzyli dumy naszej szkole, podziękowała za zaangażowanie i współpracę na rzecz szkoły. Następnie głos zabrał Pan Burmistrz kierując wiele miłych słów w kierunku szkoły i absolwentów. Pani Monika Klich, przedstawicielka rodziców, serdecznie podziękowała wszystkim nauczycielom i dyrekcji szkoły za trud dzielenia się wiedzą i wychowanie dzieci. Uwieńczeniem uroczystości były oczywiście przepiękne kwiaty złożone na ręce wszystkich pracowników i przybyłych gości. Bardzo miłym akcentem było także wystąpienie kolegów i koleżanek z klas siódmych, którzy dla starszych kolegów przygotowali piosenkę i słoik słodkości.

Wychowawcy klas ósmych i gimnazjum: Ewa Penar, Ewa Rygiel, Iwona Tekieli


ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE Z PRZYRODY – w ramach projektu „Poprawa jakości kształcenia”
współfinansowanego przez Unię Europejską

Zajęciami objętych było 7 uczniów z klasy IV. Spotkania (w liczbie 30 godzin) odbywały się raz w tygodniu. Ich celem było podniesienie kompetencji kluczowych uczniów w obszarze przyrodniczym poprzez stosowanie na zajęciach eksperymentów i obserwacji oraz wdrażanie postaw badawczych u uczniów. Program zajęć był skierowany dla uczniów, którzy interesują się naukami przyrodniczymi i chcą poszerzać swoje wiadomości w tym zakresie. Najciekawsze dla dzieci okazały się zajęcia, na których wykonano proste doświadczenia fizyczno–chemiczne oraz eksperymenty biologiczne takie jak dotyczące właściwości powietrza i wody, fermentacji drożdży, pobierania wody przez rośliny, dyfuzji, elektryzowania, magnetyzmu czy rozszerzalności cieplnej. Uczniowie mieli okazję określić problem badawczy, zapisać obserwacje, wynik doświadczenia i wyciągnąć wnioski. Uczniowie samodzielnie wykonywali preparaty świeże i obserwowali je pod mikroskopem. Uzupełniali karty pracy przygotowane przez nauczyciela. Zajęcia spełniły swoją rolę, cele zostały osiągnięte, co potwierdziły przeprowadzone testy pomiaru. Sprzyjała temu praca w mało licznej grupie.

Nauczyciel prowadzący: Krystyna Bargieł


SP Iwonicz na Stadionie Śląskim w Chorzowie

W dniu 16.06.2019 r. uczniowie naszej szkoły wyjechali na podbój Górnego Śląska. Nasza wycieczka rozpoczęła się o 7.00 rano, długą, ale nie nudną podróżą. Do Chorzowa przybyliśmy ok. południa, gdzie pod stadionem czekali na Nas organizatorzy i witały nas dalekie odgłosy burzy. W tej imprezie uczestniczyły 52 szkoły z całej Polski, tj. 1500 osób, które w tym roku szkolnym brały udział w „Programie SKS” i zechciały wziąć udział, w tym spotkaniu.
Główną atrakcją, było kibicowanie naszym lekkoatletom w 65 Memoriale im. J. Kusocińskiego. Wcześniej, nasi uczniowie mogli sprawdzić swoje lekkoatletyczne umiejętności, w specjalnie przygotowanej strefie na Polach Marsowych. Próbowali, między innymi, rzucać do celów o różnej średnicy, specjalnymi przyborami w kształcie oszczepów, skakać wzwyż oraz pobiec na prawdziwej bieżni, startując z bloków startowych. Po zaliczeniu wszystkich prób otrzymywali upominek. Nasi brali medale. Następnie udaliśmy się na stadion, aby zająć miejsca i przygotować się do kibicowania. Okazało się jednak, że to nie koniec atrakcji.
Rozpoczęło się polowanie na autografy. Pierwszy autograf, dostaliśmy od Ministra Sportu i Turystyki Pana Witolda Bańki, który osobiście odwiedził nasz sektor. Rozmawiał z dziećmi i fotografował się z nimi i nie tylko z nimi, Pan Jasiński również ma urokliwą fotkę. Potem, dziewczynki zdobyły podpis od naszego najlepszego tyczkarza Pana Piotra Liska, kulomiota Pana Konrada Bukowieckiego. Jednak, jak się okazało, największym wyczynem było zdobycie autografu naszej mistrzyni olimpijskiej, mistrzyni świata oraz rekordzistki świata Pani Anity Włodarczyk.
Wróciliśmy późno, zmęczeni, ale szczęśliwi i zadowoleni. Chcemy złożyć specjalne podziękowania, Radzie Rodziców, która wsparła nasz wyjazd finansowo oraz siostrze Danucie Pruś, która wykonała dla nas mały transparent, abyśmy byli widoczni w tłumie. Ja, ze swojej strony, serdecznie dziękuję Panu Leszkowi Krukarowi oraz Panu Marcinowi Jasińskiemu, za pomoc w opiece na dziećmi podczas tego wyjazdu i za poświęcony czas.

Adrianna Sanocka


Wycieczka do Sandomierza i okolic

W dniach 12 i 13 czerwca 32 uczniów naszej szkoły przebywało na dwudniowej wycieczce w nadwiślańskim Sandomierzu pamiętającym narodziny Polski. Bazą noclegową i żywieniową był dla nas Diecezjalny Ośrodek Turystyki i Formacji Chrześcijańskiej „Augustianum” w Radomyślu. Na stosunkowo niewielkiej powierzchni sandomierskiego Starego Miasta znajduje się ponad 120 zabytków wszystkich stylów i epok. Nie zdążyliśmy poznać wszystkich, jednak wszystkie poznane zrobiły na nas ogromne wrażenie.

Dużą atrakcją był rejs statkiem po Wiśle. Była to ciekawa forma poznania miasta. Płynąc w górę rzeki podziwialiśmy przyrodę i zachodnią część Starego Miasta z kościołem Świętego Jakuba, zamkiem, synagogą. Kiedy zmieniliśmy kierunek, z lewej strony odsłonił się widok Collegium Gostomianum, zamku, katedry i Domu Długosza.

Rąbka tajemnicy uchyliły przed nami również sandomierskie podziemia, czyli funkcjonujące od wieków podziemne piwnice i lochy.

Pożegnaliśmy miasto skąpane w promieniach słońca w jak najlepszych nastrojach. Przed powrotem do domów skorzystaliśmy jeszcze z kąpieliska nad Jeziorem Tarnobrzeskim.

Dziękujemy wszystkim, którzy pomogli nam zrealizować nasze plany i wyjechać na tę wycieczkę. Najpierw Sponsorom: Panu Burmistrzowi Gminy Iwonicz-Zdrój Witoldowi Kocajowi, Księdzu Proboszczowi Kazimierzowi Gierze, Siostrom Felicjankom oraz anonimowym Ofiarodawcom.

Dziękujemy Mamom. Pani Monice Dróbek za profesjonalną troskę pielęgniarską nad uczestnikami wycieczki i Pani Annie Kruszelnickej za opiekę nad dziećmi. Dziękujemy za poświęcony nam czas.

s. Danuta B. Pruś i Anna Gaweł


Ogólnopolskie konkursy języka angielskiego

5 kwietnia 2019r. grupa 37 uczniów z klas IV–VIII wzięła udział w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Wiedzy z Języka Angielskiego. Wyniki konkursu przedstawiają się następująco:
Alexander Kayanian (kl.5a) – laureat I stopnia
Jakub Rygiel (kl.5a) – laureat I stopnia
Seweryn Lichoń (kl.5b) - laureat I stopnia
Filip Ćwięka (kl.5a) – laureat II stopnia
Adrianna Kustroń (kl.5b) – laureat II stopnia
Emilia Boczar (kl.5b) – laureat III stopnia
Radosław Czekański (kl.6a) – laureat IV stopnia
Mateusz Zima (kl.6a) – laureat IV stopnia
Julia Haliniak (kl.4b) – laureat IV stopnia
Martyna Biernacka (kl.5a) – laureat V stopnia

W marcu odbył się również Ogólnopolski Konkurs Języka Angielskiego Galileo, w którym tytuł laureata otrzymali:
Piotr Kuna (3G) i Aleksander Kayanian (5a).

Uczestnicząc w konkursach pozaszkolnych uczniowie mają okazję sprawdzić swoją wiedzę i umiejętności językowe oraz porównać je z wynikami uczniów z innych szkół w Polsce.

Serdecznie gratulujemy naszym młodym lingwistom!

Nauczyciele języka angielskiego


Olimpiada Wiedzy Archimdes Plus. Matematyka Plus

Uczniowie naszej szkoły zajęli wysokie miejsca w wiosennej edycji konkursu matematycznego OLIMPIADA WIEDZY ARCHIMEDES PLUS. MATEMATYKA PLUS. Konkurs odbył się w kwietnia w celu zwiększenia motywacji uczniów oraz rozwijania zainteresowań matematycznych. Zadaniem uczestników konkursu było napisanie testu sprawdzającego wiadomości i umiejętności matematyczne. Zawierał on 25 pytań zamkniętych, które uczestnicy rozwiązali w ciągu 45 minut. W konkursie wzięło udział 32 uczniów.

Najwyższe wyniki osiągnęli:
Julia Haliniak kl. IVb – laureatka I stopnia z wyróżnieniem
Szymon Rozel kl. 3a – laureat II stopnia
Alicja Kuprowska kl. IVb – laureatka II stopnia
Anna Kandefer kl. VIa – laureatka II stopnia
Filip Ćwięka kl. Va – laureat III stopnia
Kamil Bobusia kl. IVa – laureat IV stopnia
Dawid Zięba kl. Vb – laureat IV stopnia
Rafał Kandefer kl. Vb – laureat IV stopnia
Szybka Mirosław kl. 3G – laureat IV stopnia
Milena Bogaczyk kl. VIb – laureatka V stopnia
Karolina Kuliga kl. VIb – laureatka V stopnia

Wszystkim laureatom oraz uczestnikom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Monika Szajna, Iwona Tekieli


Piknik w Sanatorium „Sanvit”

11 czerwca br. w Sanatorium „Sanvit”, gdzie przez cały kończący się rok szkolny 2018/19 uczniowie naszej szkoły uczestniczyli bezpłatnie w zajęciach rehabilitacyjno-korekcyjnych odbył się piknik dla reprezentantów iwonickich szkół. Nie mogło więc zabraknąć uczniów naszej szkoły, którzy w sposób czynny włączyli się w to radosne wydarzenie. Na początek, w dowód wdzięczności organizatorom za wspieranie działań szkoły w zakresie promocji zdrowia, uczniowie zaprezentowali program artystyczny ze skeczami szkolnego kabaretu, tańcami oraz przebojami znanych i lubianych wykonawców. Następnie wzięli udział w licznych konkursach i zabawach przygotowanych przez organizatorów. Piknik przebiegał w miłej i radosnej, pachnącej już bliskimi wakacjami atmosferze.

s. Danuta B. Pruś, Leszek Krukar


Rozstrzygnięcie akcji ekologicznej

Miło nam jest poinformować, że podczas akcji „Oddaj zużyty telefon komórkowy” udało nam się uzbierać ponad 8 kg w/w sprzętu bez baterii. Wspólnie pokazaliśmy, że swoim postępowaniem potrafimy działać na rzecz ochrony przyrody. Za swoje zaangażowanie otrzymaliśmy od organizatora bony, które przeznaczone zostały na nagrody dla najlepszych zbieraczy: Magdaleny Łoś z klasy III G i Mileny Szałajko z klasy VII.

Opiekun SKLOP Krystyna Bargieł


Dzień Rodziny w oddziale przedszkolnym

11.06.2019r. w oddziale przedszkolnym odbyła się uroczystość Dnia Rodziny. Dzieci zaprosiły swoje mamy i tatusiów i przedstawiły im bogaty program artystyczny. W wierszach piosenkach i tańcach wyraziły miłość, wdzięczność i szacunek dla rodziców. Podziękowaniem za trud opieki i wychowania było również wręczenie kochanym mamom i tatusiom własnoręcznie wykonanych laurek. Tę wspaniałą uroczystość zakończył wspólny, słodki poczęstunek.

Danuta Baran, Izabela Nycz


Mali programiści z klas 1-3
czyli kurs programowania w środowisku Scratch

Uczniowie klas 1-3 w II okresie roku szkolnego 2018/2019, uczęszczali na zajęcia w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską, „Razem odkryjmy świat programowania". Podczas cotygodniowych zajęć dzieci mały okazję poszerzyć swoją wiedzę w zakresie kodowania oraz programowania w środowisku Scratch, co jest ważnym elementem w nowej podstawie programowej. Dzieci z zapałem rozwiązywały kolejne zadania i łamigłówki odkrywając swoje zainteresowania, a może i talenty przyszłego programisty i informatyka na miarę XXI wieku.

Finałem w/w projektu była wycieczka do Szkoły Rolniczej w Nowosielcach. Uczniowie mieli okazję zobaczyć na własne oczy jak można w praktyczny sposób wykorzystać programowanie. Dzieci obejrzały ciekawą prezentację dotyczącą programowania sprzętów rolniczych oraz miały okazję zasiąść za kierownicą najnowszych sprzętów używanych w rolnictwie. Podczas wyjazdu uczniowie wzięli również udział w zajęciach z robotyki.

Wychowawcy klas 1-3


„Rodzice - kochamy Was całym sercem”
Dzień Rodziny w kasie 2a

„Rodzice - kochamy Was całym sercem” pod takim hasłem 10 czerwca 2019r. odbył się Dzień Rodziny w klasie 2a. Dzieci już od dłuższego czasu przygotowywały się pilnie do występów artystycznych przed rodzicami, którymi chciały wyrazić swoją ogromną miłość i wdzięczność za trud, oddanie i poświęcenie, jakie rodzice wkładają w codzienną opiekę i wychowanie. Dzieci do życzeń, piosenek, tańca i krótkiej inscenizacji dołączyły samodzielnie wykonane laurki i drobny prezent. Nie zabrakło również wspólnych zabaw i konkursów. Rodzice także przygotowali dla swoich pociech niespodziankę w postaci lodów i napojów, które trochę ostudziły emocje po występach. Dziękujemy rodzicom za przybycie i wspólnie spędzony czas.

Bożena Lorens - wychowawczyni klasy 2a


Sukcesy w konkursie matematyczno–historycznym

Grupa naszych uczniów wzięła udział w konkursie, do którego zaprosił nas zespół Szkół Gastronomiczno–Hotelarskich w Iwoniczu–Zdroju, wymagającym zarówno sprawności historycznych, jak i matematycznych. Rzecz dotyczyła dr. Aleksiewicza. Nagrodzonymi Laureatami zostali:

I miejsce – Bartłomiej Kandefer – kl. VIIIa, II miejsce – Dominika Akslar – kl. VIIIb.

Gratulacje.

Maria Szajna


XXVI Powiatowym Festiwalu Twórczości Dziecięcej „Skrzacik”

7.06.2019 r. obie grupy przedszkolne wzięły udział w XXVI Powiatowym Festiwalu Twórczości Dziecięcej „Skrzacik” zorganizowanym przez GOK w Iwoniczu Zdroju w dwóch kategoriach: piosenka i twórczość plastyczna. Wyróżnienie w kategorii piosenka otrzymała Zuzanna Rygiel z grupy średniaków za zaśpiewanie piosenki „Pluszowy miś”. Zuzi serdecznie gratulujemy.

Izabela Nycz, Danuta Baran


„Nasz Patron - a kto to taki?” wyniki szkolnego konkursu wiedzy o księdzu Antonim Podgórskim dla uczniów klas I-III

Dnia 22 maja br. w ramach przygotowania do obchodów Dnia Patronalnego Szkoły odbył się konkurs wiedzy o księdzu Antonim Podgórskim dla uczniów klas I-III. Pytania zostały opracowane na podstawie programu innowacji realizowanego w kończącym się roku szkolnym 2018/19 i były wyświetlane w formie prezentacji. Uczniowie zaprezentowali bardzo wysoki poziom wiedzy, dlatego trud wszystkich uczestników został nagrodzony.

Dyplomy i drobne upominki zostały wręczone zwycięzcom przez Panią Dyrektor Małgorzatę Jakubowicz podczas uroczystego apelu z okazji Dnia Patrona naszej szkoły w dniu 5 czerwca br.

Oto lista laureatów:
I miejsce: Lena Rajchel kl. Ib
II miejsce: Paweł Rokita kl. IIa, Zofia Szmyd kl. IIa, Nina Jakubowicz kl. Ib
III miejsce: Olgierd Muroń kl. Ib, Julita Sroka kl. IIb, Kacper Tekieli kl. IIa, Emilia Litwin kl. Ia, Julia Kandefer kl. Ia, Lena Pniak kl. IIb, Melania Kielar kl. IIb
WYRÓŻNIENIA: Szymon Kandefer kl. Ia, Anna Turowska kl. Ia, Julia Cząstka kl. IIb, Hanna Kucza kl. Ib, Wiktor Jakubowicz kl. IIb, Weronika Wilczak kl. Ib, Natalia Czerwieńska kl. Ia, Patryk Krzykowski kl. Ib, Mikołaj Turowski kl. Ia, Angelika Rygiel kl. IIb.

Gratulujemy i życzymy dalszego zapału w zdobywaniu wiedzy!

s. Danuta B. Pruś


Wycieczka edukacyjna do Centrum Nauki Kopernik

5 i 6 czerwca 2019 r. ośmioro uczniów klas V, VI i VII, którzy uczęszczają na zajęcia w ramach projektu „Poprawa jakości kształcenia” współfinansowanego przez Unię Europejską uczestniczyło w wycieczce do Warszawy.

Wyjechaliśmy o godzinie 6.30 autokarem wraz z grupą 37 uczniów z Lubatowej. Pobyt w stolicy rozpoczął się od zwiedzania parku plenerowego Muzeum Wojska Polskiego. Wśród zgromadzonych eksponatów i sprzętu wojska polskiego zobaczyliśmy między innymi liczne samoloty, śmigłowce, czołgi, armaty, działa przeciwlotnicze, wyrzutnie rakietowe oraz samochody opancerzone.

Kluczowym punktem pierwszego dnia pobytu w Warszawie była wizyta w Muzeum Narodowym, w którym uczniowie wraz z przewodnikiem-animatorem zwiedzili fragment ekspozycji stałej aktywnie uczestnicząc w lekcji muzealnej o sztuce i historii miasta Warszawy. Pobyt w muzeum zakończyło wspólne zdjęcie na tle dzieła Jana Matejki „Bitwa pod Grunwaldem”.

Zakwaterowanie i obiadokolacja oraz krótki spacer w celu „uzupełnienia zapasów” zakończyły pierwszy dzień pobytu.

Drugi dzień rozpoczął się o godz. 7 rano wspólnym śniadaniem, po czym udaliśmy się do Centrum Nauki Kopernik. Uczniowie indywidualnie lub w małych grupach zwiedzali przygotowane wystawy, korzystali ze stanowisk doświadczalnych i narzędzi pozwalających na samodzielne poszerzanie wiedzy i wyjaśnianie wielu zjawisk, poznając przy tym różne prawa fizyczne, matematyczne i chemiczne. Część uczniów miała okazję uczestniczyć w zajęciach laboratoryjnych z biologii, fizyki lub robotyki. 6 godzin spędzonych w CNK to zbyt mało czasu aby zatrzymać się i zapoznać z każdym stanowiskiem. Na pewno czas ten dostarczył uczestnikom wycieczki dużej dawki wiedzy i pozytywnych emocji. Były to chwile spędzone w przestrzeni, która inspirowała uczniów do obserwacji, doświadczania, zadawania pytań i poszukiwania odpowiedzi.

Po pysznym obiedzie w restauracji „Literatka” udaliśmy się na krótki spacer po Warszawskiej Starówce. Wspólne zdjęcia na Placu Zamkowym, przy Kolumnie Zygmunta, przy Pomniku Małego Powstańca i pierwszych ruchomych schodach zakończyły udaną wyprawę. Mamy nadzieję, że nie raz jeszcze odwiedzimy Warszawę, gdzie panuje niepowtarzalny klimat współistnienia dawnej Polski i współczesnego, wielkiego świata.

Opiekunowie: Leszek Krukar i Marcin Jasiński


Wyniki I Powiatowego Konkursu Kaligraficznego „Piszę Pięknie”

5 czerwca br. podczas uroczystego apelu z okazji Dnia Patrona Szkoły uczestnikom I Powiatowego Konkursu Kaligraficznego „Piszę Pięknie” zostały wręczone dyplomy i nagrody. Konkurs miał na celu rozpowszechnienie kaligrafii, czyli sztuki starannego i estetycznego pisania. Sztuka ta uczy cierpliwości i kontemplacji słowa, co jest szczególnie ważne i cenione w dzisiejszym zabieganym świecie. Lista laureatów:
Kategoria klas II-III:
I miejsce: Julia Cząstka kl. IIb
II miejsce: Melania Kielar kl. IIb, Nikola Turek kl. III Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Lubatowej, Bartłomiej Fijałkowski kl. III
III miejsce: Zofia Szmyd kl. II a, Tymoteusz Akslar kl. IIa, Jakub Wcisło kl. IIa, Ivo Chudy kl. III
Wyróżnienia: Katarzyna Penar kl. IIa, Angelika Rygiel kl. IIb, Nikola Smerecka kl. IIb, Zuzanna Szpara kl. IIa, Szymon Boczar kl. IIa, Maja Ciupińska kl. IIa, Natalia Trygar kl. IIa, Antoni Janiczek kl. III, Szymon Rygiel kl. III

Kategoria klas IV-VI
I miejsce: Szymon Jarosz kl. VIa
II miejsce: Zuzanna Kruszelnicka kl. IVa, Joanna Such kl. Vb
III miejsce: Wiktoria Rygiel kl. Va
Wyróżnienia: Martyna Biernacka kl. Va, Julia Turek kl. Va, Rafał Kandefer kl. Vb, Karolina Skraqi kl. IVb

Kategoria klas VII-III gimnazjum
I miejsce: Michalina Trygar kl. VIIa
II miejsce: Jakub Kandefer kl. VIIa
III miejsce: Urszula Dróbek kl. VIIIb, Wanesa Albrycht kl. VIIa


Organizatorzy: s. Danuta Pruś, Kinga Rogóz


Akademia z okazji Dnia Patrona Szkoły

W dniu 5 czerwca w naszej szkole odbyła się uroczystość z okazji Dnia Patrona Szkoły- ks. Antoniego Podgórskiego. Już od 10 lat gromadzimy się wówczas, aby oddać hołd i wdzięczności za to, że ks. Antoni Podgórski był i nadal jest wśród nas wielką osobowością i na zawsze zostanie wzorem do naśladowania. W tym dniu wszyscy uczniowie o godz. 8.00 wzięli udział w uroczystej Mszy Św. w kościele w Iwoniczu, a po powrocie do szkoły uczestniczyli w uroczystej akademii poświęconej ks. Antoniemu Podgórskiemu. Impreza rozpoczęła się odśpiewaniem hymnu szkoły pt.„Jesteśmy młodzi”. W dalszej kolejności został wyświetlony fragment filmu z uroczystości nadania szkole imienia Patrona. Po seansie filmowym uczniowie z klas VI pod opieką nauczycieli: Marii Skotnickiej i Krystyny Bargieł przedstawili program artystyczny, przypominający sylwetkę księdza. Akademia była również okazją do wręczenia nagród i wyróżnień za różne konkursy, które wręczyła dyrektor szkoły, pani Małgorzata Jakubowicz. Zgromadzeni uczniowie udowodnili, że są dumni z tego, że ich szkoła nosi imię ks. Antoniego Podgórskiego.

Krystyna Bargieł, Maria Skotnicka, Monika Kenar Szczurek


Dzień Dziecka w naszej szkole !!!

Dzień Dziecka to jedno z najradośniejszych i najpiękniejszych świąt w kalendarzu. W Polsce dzieci obchodzą swoje święto już od 1952 roku zawsze 1 czerwca. Uśmiechnięte i szczęśliwe dziecko to najpiękniejszy obrazek jaki można sobie wymarzyć.

Z tej okazji najmłodsi uczniowie naszej szkoły już 31 maja poczuły przedsmak świętowania, kiedy to pojechały do kina Helios w Krośnie na piękną bajkę pt. „Panda i banda”, zawierającą wiele ciekawych, mądrych i pouczających treści. Dowiedziały się jak ważna jest przyjaźń, wspólna praca i cel, usłyszały wiele ciekawostek na temat życia zwierząt, a także co to jest Mur Chiński i że można zobaczyć go z Kosmosu.

Kolejną niespodziankę swoim dzieciom przygotowali rodzice organizując im zabawy z grupą animatorek „Myszkowe animacje”. Dzieci mogły wziąć udział m.in. w przeciąganiu liny, puszczaniu ogromnych baniek, tworzeniu przestrzennych budowli, rywalizacjach sportowych i tańcach przy muzyce. Punktem kulminacyjnym imprezy było spotkanie z Myszką Miki.

Wszystkie dzieci bawiły się świetnie i z niecierpliwością czekają na kolejny Dzień Dziecka.

Wychowawcy klas I- III


Miłość Rodziny jest największym darem…
Dzień Rodziny w klasie 2b

3 czerwca uczniowie klasy 2b zaprosili swoich Rodziców na specjalnie przygotowany program artystyczny, na który złożyły się: przedstawienie o królewnie Gburce, dworski taniec – menuet a także wiersze i piosenki o Mamie, Tacie i Rodzinie. Mimo ogromnej tremy młodych aktorów wszystko udało się wyśmienicie. Dzieci wystąpiły świetnie i były długo oklaskiwane przez najlepszą widownię na świecie – swoich Rodziców. Na koniec goście zostali obdarowani własnoręcznie wykonanymi przez dzieci upominkami – laurkami i „konfiturą uczuć”.

Wychowawca A.Prejsnar


Sukcesy w Ogólnopolskim Festiwalu Twórczości Maryjnej „Sancta Maria”

W dniu 27.05.br. w Auli Ojca Kordeckiego na Jasnej Górze w Częstochowie odbyła się gala Ogólnopolskiego Festiwalu Twórczości Maryjnej „Sancta Maria” w czasie której ogłoszono wyniki konkursu muzycznego i plastycznego. W tym roku festiwal przebiegał pod hasłem „Dziękuję Ci Mamo”. Uczennice naszej szkoły wspaniale zaprezentowały się w konkursie plastycznym. W kategorii klas I-III Natalia Czerwieńska z klasy I a i Julia Cząstka z klasy IIa zajęły II miejsce, a Hanna Kandefer z klasy Ia III miejsce. Gratulujemy uczennicom i życzymy dalszych sukcesów!

s. Danuta B. PruśKonkurs „Ks. Antoni Podgórski – nasz człowiek w niebie”

Z okazji nadchodzących obchodów Dnia Patrona Szkoły ogłaszamy konkurs wiedzy poświęcony postaci księdza Antoniego Podgórskiego. Jest on adresowany do chętnych uczniów naszej szkoły. Zachęcamy do udziału, tym bardziej, że w tym roku będziemy obchodzić 10. rocznicę nadania szkole imienia i sztandaru.

Regulamin konkursuZIELONA SZKOŁA W CHORWACJI

W dniach od 26 maja do 2 czerwca br. 40 uczniów naszej szkoły pod opieką 5 nauczycieli zastosowali formę zdobywania wiedzy wyzwalającą wiekszą twórczą aktywność, umożliwiającą uczenie się przez odkrywanie, przeżywanie i działanie, stwarzającą większą sposobność czynnej pracy umysłowej i relaksu fizycznego, którą praktykowali w Zielonej Szkole. Spędzili oni w Chorwacji, u podnóża góry Mosur – w malowniczym miasteczku Omis, niezapomniane chwile. W drodze do tej miejscowości zatrzymali się w Budapeszcie, aby ze Wzgórza Gellerta podziwiać panoramę miasta nocą.

Uczniowie w czasie organizowanych wycieczek poznawali nowe tereny, ich otoczenie i kulturę odwiedzanego kraju. Najpierw zwiedzili legendarny Trogir, którego Starówka jest wpisana na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO, a następnie udali się do Splitu, który jest drugim co do wielkości miastem Chorwacji ze wspaniałym antycznym Rynkiem, na którym w starożytności mieścił się pałac cesarza rzymskiego Dioklecjana. Narodowy Park KRKA, unikalny w skali Europy zachwycił uczestników Zielonej Szkoły niezwykłym pięknem oraz bujną obfitością fauny i flory śródziemnomorskiej.

Był zarezerwowany czas na lekcje języka angielskiego, matematyki, geografii, biologii, religii, na zajęcia z zakresu bezpieczeństwa w szkole. Nie zabrakło też czasu na radosny relaks przy dzwiękach muzyki, na plażowanie, spacery po mieście oraz wyjątkowe sesje zdjęciowe w pełnych uroków miejscach, gdzie wysokie góry schodzą niemal do samego Adriatyku.

W drogę powrotną uczestnicy Zielonej Szkoły spakowali zakupione pamiątki wraz z przepięknymi wspomnieniami i nową wiedzą na temat Chorwacji – krainy jezior, wodospadów, miast pełnych zabytków oraz przyjaznych ludzi spotykanych każdego dnia.

Serdecznie dziękujemy za wsparcie finansowe: Burmistrzowi Gminy Iwonicz-Zdrój Panu Witoldowi Kocajowi, Firmie PPMD z Rzeszowa, Firmie Handlowo-Usługowej Pol-Bud z Iwonicza, Firmie BRUK-BET z Żabna, Firmie BOZ z Rzeszowa, Firmie Styrobud z Trzebosi, Państwu Anecie i Wojciechowi Markiewicz z Rzeszowa oraz Panu Władysławi Chrobak z Pustyn. Szczególne podziękowania kierujemy do rodziców: Pani Anny Zięby za pomoc w zorganizowaniu Zielonej Szkoły oraz Pani Anny Zajdel i Pani Małgorzaty Kinel za pomoc w pozyskaniu środków finansowych.

Agnieszka Szczurek, Monika Szajna, s. Benedykta Pruś, Krystyna Bargieł, Marcin Jasiński


Wyniki konkursów - „Rajd Pogórza”

W konkursie turystyczno–krajoznawczym I miejsce zajęli Bartłomiej Bolanowski i Rafał Jarosz z klasy VI a, natomiast w konkursie ekologiczno–przyrodniczym II miejsce zajęła Daria Trygar z klasy IV a i III miejsce Oliwia Bulik z klasy IV b. W konkursie na relację z imprezy I miejsce zajęła Natalia Karp z klasy IV b. Gratulujemy i życzymy sukcesów na kolejnych rajdach.

Opiekun SKLOP – Krystyna Bargieł


25 maja br. - Festyn Rodzinny w Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci w Iwoniczu

To już taka tradycja, że jak w Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci w Iwoniczu organizowany jest Festyn Rodzinny, to uczniowie naszej szkoły ubogacają ten dzień programem artystycznym. W „Zabawie po naszemu” wystąpiło 24 uczniów, którzy zaprezentowali swoje talenty w piosenkach i scenkach kabaretowych. Siostra dyrektor Halina Kucia, wyraziła wdzięczność za owocną współpracę, za radość, którą wnieśli uczniowie w życie pensjonariuszy oraz wszystkich obecnych na festynie.

s. Benedykta D. Pruś


I Wojewódzki Konkurs Przyrodniczy im. prof. Andrzeja Szeptyckiego

21.05.2019r. uczennica Natalia Lorens z klasy VIIIa i Mateusz Kielar z klasy VIIa po bardzo trudnym etapie szkolnym, zakwalifikowali się do etapu wojewódzkiego I konkursu przyrodniczego organizowanego przez I LO im. Mikołaja Kopernika w Krośnie. Zadania otwarte z jakimi zmagali się uczniowie obejmowały zagadnienia z biologii i chemii na poziomie rozszerzonym.
Serdecznie gratulujemy finalistom 7 i 11 miejsca życząc dalszych sukcesów.

Joanna Kleczyńska, Sabina Józefowicz Boczar


Ogólnopolski Konkurs Plastyczny

W kwietniu uczniowie naszej szkoły wzięli udział w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „MOJA WYMARZONA ZŁOTA RYBKA” organizowanym przez Muzeum Złotej Rybki w Krzemiennej nad Sanem. Wszyscy uczestnicy konkursu zostali nagrodzeni dyplomami oraz otrzymali bilet wstępu do „Muzeum Złotej Rybki”.

Ewa Graboś, Monika Kenar-Szczurek


„Jan Paweł II – oczami dziecka”

Jak co roku w rocznicę urodzin papieża Jana Pawła II Przedszkole Gminne w Iwoniczu Zdroju organizuje konkurs plastyczny dla dzieci. Wśród laureatów wyróżnionych w tegorocznym konkursie są również 3 dziewczynki z oddziału przedszkolnego: Gabrysia Karp, Nikola Penar i Lena Polek.
Dziewczynkom serdecznie gratulujemy!

Danuta Baran, Izabela Nycz


Ostatnie zajęcia „Szkoły Młodych Chemików”

W dniu 23 maja 2019r. (czwartek) odbyły się ostatnie w tym roku szkolnym zajęcia laboratoryjne z chemii w ramach projektu Politechnika Młodych Odkrywców realizowanego przez Politechnikę Rzeszowską. Nasi uczniowie, w składzie Natalia Lorens – uczennica klasy 8a oraz Mirosław Szybka z kl.3G, tym razem uczestniczyli w zajęciach Reakcje charakterystyczne białek. Podczas trzech godzinach spędzonych w laboratorium, nie tylko uzupełnili posiadaną wiedzę teoretyczną na temat budowy oraz właściwości fizycznych i chemicznych białek, ale wzbogacili ją o wiedzę praktyczną. Pod okiem Pani dr inż. Renaty Mucy uczniowie samodzielnie przeprowadzili doświadczenia pozwalające wykryć obecność białek m.in. w takich produktach spożywczych jak: soja, mąka, ser biały czy mleko. W tym celu wykorzystali reakcje charakterystyczne dla białek czyli reakcję biuretową i ksantoproteinową. Następnie przeprowadzili eksperymenty pozwalające na zaobserwowanie zachowania się białek pod wpływem różnych związków chemicznych, takich jak alkohol, wodorotlenek, kwas czy sole metali lekkich i ciężkich oraz podwyższonej temperatury. Uczestnicy wykonali także doświadczenia pozwalające odróżnić koagulację od denaturacji białek.
Obserwując naszych młodych chemików podczas pracy w laboratorium można z całą pewnością stwierdzić, że połknęli bakcyla chemicznego i zaciekawili się różnorodnością zjawisk chemicznych zachodzących wokół nas. A Wydział Chemiczny na Politechnice Rzeszowskiej, przez ostatni rok, był dla nich miejscem rozwoju osobistego, twórczej energii oraz niezwykłych spotkań z nauką. Być może za kilka lat tam wrócą, ale już w roli studentów czy doktorantów. Czego z całego serca im życzę i jednocześnie dziękuję za miłą współpracę i godne reprezentowanie naszej szkoły.

Opiekun: Sabina Józefowicz-Boczar


Wyróżnienia w Międzynarodowym Konkursie Kangur Matematyczny

Kolejna edycja prestiżowego Międzynarodowego Konkursu Kangur Matematyczny za nami. Pragniemy poinformować, że trójka naszych uczniów: Julia Haliniak kl. IVb, Jakub Haliniak kl. Va, Agnieszka Kielar VIIb otrzymało wyróżnienia. Serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów.

Monika Szajna, Iwona Tekieli


Wycieczka klas piątych do Krakowa

Wycieczka do Krakowa wielu uczniom kojarzy się z ciągłym zwiedzaniem miejsc, które niezbyt interesują młodych ludzi. Ale wyjazd, zorganizowany 20 maja 2019r. dla uczniów klas 5, jest przykładem, że Kraków też może być atrakcyjny dla młodzieży. Mimo obaw o pogodę Kraków przywitał nas pięknym słońcem, a spacer po dawnej stolicy Polski rozpoczął się od Wzgórza Wawelskiego. Pani przewodnik pokazała nam zamek oraz jego dziedzińce i opowiedziała o ciekawostkach związanych z tymi miejscami. Odwiedziliśmy też grotę smoka wawelskiego, która zaprowadziła nas nad Wisłę, gdzie udało nam się sfotografować kolejną atrakcję – rzeźbę smoka ziejącego ogniem. Następnie kontynuowaliśmy nasz spacer Traktem Królewskim w kierunku rynku, mając okazję poczuć specyficzną atmosferę i urok krakowskich uliczek, wypełnionych turystami z całego świata oraz urzekającymi bryczkami konnymi.
Kolejnym punktem programu był Ogród Doświadczeń, który wywarł na wszystkich uczestnikach ogromne wrażenie. Spacerując po parku, uczniowie przeprowadzali różnorodne doświadczenia i poznawali w ten sposób prawa fizyki i przyrody w praktyce. Kalejdoskop, kołyska Newtona, obrotowa platforma i sprzężone huśtawki to tylko nieliczne z propozycji, z których skorzystali.
Ostatnią atrakcją wycieczki był Zoltar Park, który pozwolił piątoklasistom połączyć przyjemne z pożytecznym, poprzez udział w grze ruchowej z elementami interaktywnymi, zapewniając im dużą dawkę sportowej rywalizacji, gdzie liczył się spryt, celność i zmysł taktyczny! Dużym zainteresowaniem wycieczkowiczów cieszył sie też labirynt luster, który skutecznie zakłócał orientację, a wyjście z niego czasami zajmowało kilka, a nawet kilkanaście minut.
Niestety wszystko co dobre, kiedyś się kończy i my również musieliśmy pożegnać Kraków.
Wycieczka bardzo się udała, pogoda dopisała, na naszej drodze pojawili się sami życzliwi i mili ludzie. Pozostało setki wspomnień, niezapomniane wrażenia i wiele zdjęć. Wszyscy zgodnie stwierdzili, że wycieczka ta była wartościowym doświadczeniem i wspaniałą zabawą!
Z niecierpliwością czekamy na przyszły rok i już planujemy kolejny wspólny wyjazd.

Opiekunowie: Sabina Józefowicz-Boczar, Joanna Kleczyńska, Magdalena Stefańska, Adrianna Sanocka


Ogólnopolski Konkurs Nauk Przyrodniczych „Świetlik”

W bieżącym roku szkolnym, uczniowie klas V i VII wzięli udział w XII Edycji Ogólnopolskiego Konkursu Nauk Przyrodniczych „Świetlik”. Celem konkursu było rozpowszechnianie nauk przyrodniczych jako fascynującego źródła wiedzy o świecie, które dostępne jest dla każdego. Wszystkim uczniom, którzy wzięli udział w konkursie, serdecznie gratulujemy, ponieważ wygrali coś najcenniejszego - wiedzę.
Natomiast najwyższe wyniki uzyskali następujący uczniowie:
1) Kamila Szczurek – klasa VII b – wyróżnienie,
2) Rafał Kandefer – klasa V b – najwyższy wynik wśród uczniów klas V.

Konkurs Świetlik został objęty Honorowym Patronatem przez: Ministra Edukacji Narodowej, Ośrodek Rozwoju Edukacji oraz Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Opiekun: Joanna Kleczyńska


Ponoć ortografia jest trudna…

Panuje przekonanie, że trudno jest się uczyć poprawnej pisowni. Uczniowie naszej szkoły udowadniają, że uczenie się ortografii może być przyjemne, wystarczy połączyć to z zabawą. Wiadomo reguł trzeba się nauczyć, ale ćwiczyć i utrwalać można na wiele sposobów. Na zajęciach języka polskiego uczniowie wszystkich klas zmierzyli się ze słowami, w których najczęściej popełniają błędy. Zapisali je poprawnie, a następnie uwiecznili na przygotowanych tablicach. Patrząc na nie każdego dnia po prostu się ich uczymy. Trochę pracy, trochę wysiłku, trochę zabawy, a efekty będą na pewno widoczne…

Marzena Muzyka


Wycieczka klas czwartych do Rabki

17 maja uczniowie klas czwartych wraz z opiekunami odwiedzili niezwykłe miejsce zwane Rabkolandem. Warto było długo jechać, by móc skorzystać z atrakcji tego wyjątkowego parku rozrywki dla dzieci. Nie było czasu na nudę, były karuzele, wyścigi samochodowe, pływanie w pontonach czy łódź wikinga. Wszyscy dobrze się bawili. Zachęcamy do obejrzenia naszej fotorelacji i polecamy Rabkę, jako miejsce, w którym można się naprawdę świetnie bawić.

M. Muzyka, K. Rogóz, A. Rozel, M. Warzocha


WYCIECZKA KLAS SZÓSTYCH DO KRAKOWA – 17 maja (piątek)

Długo debatowaliśmy, gdzie w tym roku pojechać na klasową wycieczkę. W końcu wybór padł na Kraków, gdyż dawna stolica Polski oferuje dużo atrakcji, a wyjazd miał łączyć treści edukacyjne z rekreacyjnymi.

Zwiedzanie rozpoczęliśmy patriotycznie niezapomnianą lekcją historii, wpisując się w obchody 100-lecia odzyskania niepodległości. Dotarliśmy do Lasu Wolskiego, gdzie znajduje się jeden z pięciu krakowskich kopców - zresztą największy w Polsce - Kopiec Józefa Piłsudskiego. Ciekawostką jest to, że ma on aż cztery funkcjonujące nazwy. By podzielić się zdobytą wiedzą z innymi uczniami naszej szkoły, zamieścimy kilka informacji o tym historycznym miejscu. Budowę Kopca Niepodległości (pierwotna nazwa) rozpoczęto 6 sierpnia 1934r. w dwudziestą rocznicę wymarszu z Krakowa I kompanii kadrowej Legionów. Jednak, gdy pomnik był w trakcie budowy, zmarł marszałek Piłsudski i postanowiono kopiec nazwać jego imieniem. Sypanie zakończono 9 lipca 1937r., umieszczając w kopcu ziemię z wszystkich pól bitewnych I wojny światowej, na których walczyli Polacy. Zaskakujące jest to, że podczas II wojny światowej Niemcom nie udało się zniszczyć pomnika, chociaż był taki rozkaz, za to w roku 1953 polscy komuniści dokonali dewastacji, niszcząc czołgiem granitową płytę z krzyżem legionowym na szczycie wzniesienia. Chciano wymazać Kopiec Piłsudskiego z pejzażu miasta. Akcja odnowy ruszyła dopiero w 1981r. U podnóża kopca złożono ziemię z pobojowisk II wojny światowej i zaczęto go nazywać Mogiłą Mogił. Jest też nazywany Kopcem Wolności. Z jego szczytu rozciągają się piękne widoki, które mogliśmy podziwiać. Krakowianie nie wyparli kopca ze swej pamięci, jak chcieli komuniści – jego tereny są lubianym miejscem spacerów i pikników rodzinnych.

Po zejściu z 35 metrowego wzniesienia podjechaliśmy pod stadion Wisły Kraków i udaliśmy się piechotą w stronę centrum. Idąc Szlakiem Królewskim, podziwialiśmy wiele zabytkowych miejsc starej części miasta (np. dom Długosza, Wawel, Sukiennice, Kościół Mariacki…). Przywitaliśmy się też z Wisłą i smokiem wawelskim. Na Rynku trafiliśmy na festiwal nauki Uniwersytetu Jagiellońskiego z licznymi atrakcjami. Obejrzeliśmy barwny pochód studentów i pracowników naukowych z różnych krajów w strojach ludowych swoich stron. Byliśmy też w labiryncie luster, z którego na szczęście udało nam się wyjść, chociaż było trochę pisków ze strachu. Po zaspokojeniu głodu, tramwajem podjechaliśmy do Parku Trampolin, gdzie przez dwie godziny korzystaliśmy z wszystkich jego atrakcji, a było ich niemało. Niektórzy ujawnili swoje akrobatyczne zdolności, wykonując salta i śruby jak zawodowcy, zyskując uznanie instruktorów. Po tych wszystkich atrakcjach, zmęczeni, ale zadowoleni, wsiedliśmy do autokaru i bezpiecznie wróciliśmy do Iwonicza. Wycieczka była bardzo udana, bo wszystko nam dopisało: i pogoda, i atrakcje, i humory. Będziemy ją miło wspominać. Dziękujemy naszym Paniom, Rodzicom, Panu Michałowi i firmie przewozowej Travel-line za wspaniałą wycieczkę.

Szóstoklasiści z opiekunami: M. Skotnicką, K. Bargieł i L. Szubrycht


PASOWANIE NA CZYTELNIKÓW BIBLIOTEKI

W dniach 14 i 16 maja biblioteka szkolna gościła pierwszaki.

Mimo, że znaczna część uczniów odwiedza bibliotekę dzieci oficjalnie zostały pasowane na czytelników. Zapoznały się też z regulaminem biblioteki oraz zasadami korzystania z księgozbioru.

Spotkanie było doskonałą okazją do obejrzenia i wypożyczenia książek a także rozmowy o zainteresowaniach czytelniczych, szczególnie dla dzieci, które jeszcze biblioteki nie odwiedziły.

Biblitekarze


POWIATOWY FESTIWAL PIOSENKI OBCOJĘZYCZNEJ
Chorkówka 16 maj 2019 roku

16 maja 2019 roku w Sali Widowiskowej Ośrodka Kultury w Chorkówce odbyła się kolejna edycja Powiatowego Festiwalu Piosenki Obcojęzycznej. Festiwal cieszy się dużą popularnością wśród młodych wokalistów. Naszą szkołę w festiwalu reprezentowały uczennice: Joanna Such-5b, Kinga Kinel-7b, Milena Bogaczyk-6b.

Wyróżnienie w Festiwalu otrzymała uczennica: Joanna Such, II miejsce zajęła w tej samej kategorii wiekowej Milena Bogaczyk. III miejsce w kategorii klas VII,VIII oraz Gimnazjum zajęła Kinga Kinel.

Życzymy dalszych sukcesów.

Ewa Penar, Robert Mercik


Wojewódzki Festiwal Piosenki Angielskiej „Let’s sing in English”

13 maja grupa uczniów naszej szkoły wzięła udział w XIII Wojewódzkim Festiwalu Piosenki Anglojęzycznej zorganizowanym przez Miejski Zespół Szkół nr 4 w Krośnie. W finałowych eliminacjach konkursowych udział wzięli: Ivo Chudy (kl.IIIa), Joanna Such (kl.Vb), Milena Bogaczyk (kl.VIb) oraz Kinga Kinel (kl.VIIb). Nasi uczniowie zaprezentowali się znakomicie na scenie Krośnieńskiego Centrum RCKP. Szczególnie wysoki poziom zaprezentowała Milena Bogaczyk, która została laureatką festiwalu w kategorii klas IV – VI. Milena weźmie udział w koncercie finałowym prezentując swoją piosenkę konkursową pt. „Never enough”. Wszystkich zainteresowanych informujemy, że koncert finałowy odbędzie się 19 maja w RCKP Krosno o godz.17.00
Milenie, Kindze, Joasi i Ivo gratulujemy świetnych występów i sukcesów oraz dziękujemy za godne reprezentowanie naszej szkoły.

19 maja odbył się kolejny etap finałowy XIII Wojewódzkiego Festiwalu Piosenki Anglojęzycznej „Let’s sing in English 2019”, do którego zakwalifikowała się uczennica klasy VI b Milena Bogaczyk. W finale, Milena odniosła duży sukces i wywalczyła, a raczej wyśpiewała, II miejsce. Serdecznie gratulujemy tak wysokiego miejsca i wspaniałego talentu. Mamy nadzieję usłyszeć Milenę również na szkolnej scenie.

Ewa Penar, Robert Mercik


Zostań Mistrzem Świata w Dobroci – kampania „Kilometry Dobra”

Wolontariusze w dniach 10 i 12 maja br. zorganizowali w naszej szkole charytatywny słodki dzień pod hasłem Zostań Mistrzem Świata w Dobroci w ramach kampanii Kilometry Dobra. Chętni uczniowie przynieśli pyszne słodkości, które znikały w szybkim tempie. Serdeczne podziękowania składamy Rodzicom za wsparcie akcji oraz przygotowanie licznych i różnorodnych rarytasów, których liczba przerosła nasze najśmielsze oczekiwania. Celem akcji było wsparcie krośnieńskiej Fundacji Wielkie Serce dla Dzieci, która potrzebuje środków na utworzenie Dziecięcego Ośrodka Wsparcia. Ze sprzedaży słodkości udało nam się uzyskać 860 zł. Pieniądze zostały przekazane na konto fundacji.

Razem udowodniliśmy, że możemy zmieniać świat na lepsze!

Wolontariusze


VI Powiatowy Przegląd Piosenki Znanej i Lubianej
DUKLA 10 maj 2019 roku

10 maja 2019 roku w Sali Widowiskowej Dukielskiego Ośrodka Kultury odbyła się już VI edycja Powiatowego Przeglądu Piosenki Znanej i Lubianej. Przegląd cieszy się dużą popularnością wśród młodych wokalistów. Naszą szkołę w przeglądzie reprezentowały uczennice: Joanna Such-5b, Kinga Kinel-7b, Milena Bogaczyk-6b oraz Kamila Szczurek-7b.

Wyróżnienie w Przeglądzie otrzymały uczennice: Kinga Kinel oraz Kamila Szczurek.

Życzymy dalszych sukcesów.

Robert Mercik


XXIV Gminny Konkurs Piosenki

9 maja 2019 roku w sali kina „Wczasowicz” odbył się XXIV Gminny Konkurs Piosenki. Naszą szkołę reprezentowało 11 wykonawców, w trzech grupach wiekowych. W I grupie wiekowej (klasy I–III) wystąpił: Ivo Chudy. W drugiej grupie wiekowej (klasy IV–VI) wystąpiły: Milena Niemczyk-4a, Oliwia Bulik-4b, Julia Cząstka-5a, Joanna Such-5b, Anna Kandefer-6a, Paulina Pyter-6a, Milena Bogaczyk-6b. W trzeciej grupie wiekowej (klasy VII, VIII oraz Gimnazjum) naszą szkołę reprezentowały uczennice: Wiktoria Bulik-7b, Kinga Kinel-7b, Kamila Szczurek-7b.

Laureatami Konkursu zostali:
(klasy I – III) 2 miejsce – Ivo Chudy,
(klasy IV – VI) 1 miejsce - Milena Bogaczyk, wyróżnienie - Anna Kandefer,
(klasy VII, VIII oraz III Gimnazjum) 3 miejsce – Kinga Kinel oraz Kamila Szczurek.

Laureaci wystąpili podczas Imienin Miasta 19 maja 2019 r. w Iwoniczu Zdroju. Wszystkim uczestnikom Konkursu gratulujemy.

Beata Milińska, Robert Mercik


Wycieczka do Muzeum Lizaka w Jaśle

W dniu 09.05.2019 r. przedszkolaki odwiedziły Muzeum Lizaka w Jaśle. Jest to jedyna taka placówka w Polsce, gdzie można poznać historię produkcji słodyczy w zakładzie Liwocz, zobaczyć z czego są wykonane i samodzielnie zrobić swój własny lizak. Dzieci miały okazję oglądać, dotykać i wprawiać w ruch wysłużone, ale nadal piękne i sprawne urządzenia do produkcji lizaków i karmelków. W pracowni małego chemika dowiedziały się jakich składników używa się do produkcji słodyczy. Mogły spróbować różne rodzaje cukru, powąchać aromaty dodawane do słodyczy. Zobaczyły też wszystkie etapy robienia lizaków. Największą dla dzieci atrakcją było własnoręczne stworzenie lizaka, którego mogły zabrać na pamiątkę do domu.

Izabela Nycz, Danuta Baran


Wojewódzki Festiwal Piosenki Miejsce Piastowe 2019

W dniu 8 maja 2019 roku w Domu Ludowym w Rogach odbył się etap I Wojewódzkiego Festiwalu Piosenki 2019. Festiwal cieszy się ogromnym uznaniem wśród młodych wokalistów, o czym świadczy duża ilość uczestników (w tym roku we wszystkich kategoriach wiekowych brało udział ponad 100 młodych piosenkarzy i piosenkarek). Naszą szkołę w Festiwalu reprezentowały uczennice: Julia Cząstka – 5a, Anna Kandefer – 6a, Kinga Kinel – 7b, Milena Bogaczyk – 6b, Milena Niemczyk – 4a, Paulina Pyter – 6a, Oliwia Bulik – 4b, Kamila Szczurek – 7b.

Gratuluję odwagi i pięknych występów.

Robert Mercik


WIZYTA W BIBLIOTECE DZIECI KLAS ZEROWYCH

W przeddzień Dnia Bibliotekarza i Bibliotek gościliśmy dzieci klas zerowych wraz z opiekunami. Czytanie ciekawych opowiadań, baśni czy fragmentów książek, rozmowy z małymi czytelnikami, oglądanie książeczek na stałe wpisały się już w tradycję naszej biblioteki.

Te wspólnie spędzane z najmłodszymi chwile dają nadzieję i przynoszą radość.

Dziękujemy p. Danucie Baran i p. Izabeli Nycz za miłą i niezawodną współpracę a przede wszystkim za to, że nieustannie zarażają dzieci miłością do książek.

Bibliotekarze


Cała Polska czyta dzieciom

Od kilku lat dzieci z oddziału przedszkolnego uczestniczą w kampanii społecznej „Cała Polska czyta dzieciom”. Do akcji głośnego czytania w przedszkolu chętnie włączają się rodzice, dziadkowie, uczniowie OSiW OHP w Iwoniczu, czytając dzieciom ich ulubione bajki, opowiadania i legendy. Organizowane są również spotkania czytelnicze w bibliotece szkolnej oraz Bibliotece Publicznej w Iwoniczu. Przez systematyczny udział w kampanii CPCD dzieci nie tylko poszerzają swoją wiedzę ogólną, ale również dowiadują się jak można ciekawie spędzić czas bez komputer i telewizji. Uczestnictwo w akcji wyrobiło u dzieci zainteresowanie książką – zauważyłyśmy, iż w wolnych chwilach chętniej zaczęły sięgać po książki, oglądać ilustracje i próbować czytać lub opowiadać treść. Dłuższe słuchanie opowiadań czytanych przez dorosłych wyćwiczyło u nich umiejętność koncentracji uwagi i wyławiania informacji z tekstu. Dzieci rozwinęły swój język, pamięć i wyobraźnię. Nauczyły się kulturalnego zachowania się w miejscu publicznym jakim jest biblioteka. Wszystko to przygotowuje dzieci do nauki czytania i pisania oraz lepszego radzenia sobie w szkole

Izabela Nycz, Danuta Baran


Gminne obchody Święta Konstytucji

Delegacja szkoły, na czele z wicedyrektorem Leszkiem Krukarem, wzięła udział w uroczystościach trzeciomajowych w Iwoniczu – Zdroju. Uczstniczyła we Mszy Św. oraz złożeniu kwiatów pod Krzyżem Milenijnym. Reprezentowali nas: Samorząd Uczniowski (Julia Haliniak i Filip Bolanowski) oraz Poczet Sztandarowy (Natalia Lorens, Aleksandra Such i Radosław Walaszczyk).

M. Szajna, L. Gazda


Apel z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja

30 kwietnia 2019r. w naszej szkole odbył się uroczysty apel upamiętniający 228. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Uczniowie klasy 4b oraz wybrani uczniowie klas 3. i 7. przygotowali montaż słowno-muzyczny. Przypomnieli okoliczności powstania pierwszej polskiej konstytucji (pierwszej w Europie, a drugiej na świecie). Wyjaśnili, dlaczego konstytucja zajmuje tak ważne miejsce w historii Polski. Uczniowie poprzez recytację wierszy oraz śpiew patriotycznych pieśni skłonili do refleksji nad losami naszego kraju oraz do zadumy nad znaczeniem Ojczyzny w naszym życiu.

Opiekunowie: K. Rogóz, D. Kielar, L. Szubrycht, M. Szajna, R. Mercik


IV Gminny Konkurs Wiedzy o Ojcu Św. Janie Pawle II w Lubatowej

Tradycyjnie, jak w poprzednich latach nasza szkoła wzięła udział w Konkursie Wiedzy o Janie Pawle II – Papieżu Polaku, organizowanym przez Szkołę Podstawową w Lubatowej. Konkurs odbył się w tamtejszej szkole dnia 30 kwietnia br. Melania Kielar z klasy II a i Paweł Rokita z klasy II b wykazali się dużą wiedzą i dobrym przygotowaniem, co potwierdza zajęcie przez nich II miejsca w tym konkursie.

Gratulujemy Melanii i Pawełkowi życząc dalszych sukcesów!

s. Danuta B. Pruś


Wiosenna munduriada

W dniu 26 kwietnia 2019 r. dwie drużyny dziewcząt oraz dwie drużyny chłopców, uczestniczyły w zawodach mundurowo-obronnych pod nazwą: "Wiosenna munduriada". Zawody te zorganizował Zespół Szkół w Iwoniczu w ramach promocji szkoły dla uczniów kl. VIII oraz III gimnazjum. Do rywalizacji stanęło 7 drużyn żeńskich i 7 męskich ze szkół naszego powiatu.
Dla uczniów naszej szkoły był to debiut w zawodach rozgrywanych w takiej formule. Trzeba było wykazać się sprawnością, szybkością i dokładnością na torze przeszkód, który składał się z biegu slalomem pomiędzy tyczkami, przewrotu w przód z biegu, skoku przez płotek, skoku przez skrzynię, rzutów piłką lekarską 3 kg, biegu po równoważni, czołganiu i biegu po oponach. Następnie na strzelnicy należało zaprezentować pewną rękę i "sokole oko" w strzelaniu do tarczy z karabinka sportowego. Ostatnią konkurencją był rzut granatem do celu z odległości 20 m. Na szczęście granaty nie były uzbrojone i wszyscy zakończyli zmagania w pełnym zdrowiu.
Drużyna w składzie: Miłosz Nycz, Miłosz Studziński, Karol Kuczała zajęła III miejsce. Serdecznie gratulujemy.

Opiekun: Adrianna Sanocka


Czas na wiosenne porządki!


W czwartek 25 kwietnia 2019 roku klasa VI B zaangażowała się w akcję ekologiczną „Sprzątamy Iwonicz” z okazji „Dnia Ziemi”. Uczniowie posprzątali teren w najbliższej okolicy szkoły oraz parku przynosząc wypełnione po brzegi worki. Dzieci poprzez akcję zwróciły uwagę na konieczność dbania o czystość.

Opiekun SKLOP Krystyna Bargieł


INFORMACJA DLA RODZICÓW

W związku z decyzją Zarządu Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Iwoniczu-Zdroju o zawieszeniu akcji strajkowej w Szkole Podstawowej w Iwoniczu informuję, że od dnia 24 kwietnia 2019 r. zajęcia dydaktyczne będą realizowane zgodnie z planem.

Dyrektor szkoły
Małgorzata JakubowiczINFORMACJA DLA RODZICÓW DZIECI PRZEDSZKOLNYCH

Informuję, że od dnia 15 kwietnia 2019 r. (poniedziałek) zajęcia w oddziałach przedszkolnych będą odbywać się według planów.

Dyrektor Szkoły
Małgorzata JakubowiczINFORMACJA DLA RODZICÓW

W związku z otrzymanym pismem Zarządu Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Iwoniczu-Zdroju informuję Państwa, że od dnia 8.04.2019r. do odwołania planowana jest w Szkole Podstawowej w Iwoniczu akcja strajkowa pracowników.

W związku z prowadzoną akcją strajkową mogą wystąpić w tym okresie trudności w realizacji zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Wówczas będą organizowane zajęcia opiekuńcze zgodnie z planem pracy szkoły tj. z tygodniowym rozkładem zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Zapewniony będzie też posiłek, jeżeli dziecko z niego korzysta.

Na bieżąco będziemy informować Państwa o podejmowanych decyzjach za pośrednictwem strony internetowej szkoły.

Dyrektor Szkoły
Małgorzata JakubowiczOrganizacja pracy szkoły
podczas egzaminu gimnazjalnego i egzaminu ósmoklasisty


I Powiatowy Konkurs Kaligraficzny „Piszę pięknie”,

wpisujący się w pracę wokół Patrona naszej szkoły księdza Antoniego Podgórskiego, który wśród wielu cech charakteru godnych naśladowania wyróżniał się pięknym charakterem pisma.


Regulamin konkursu
Załącznik nr 1 (teksty)
Załącznik nr 2 (klauzula informacyjna)


Wysyłamy pocztówki do szkół w całej Polsce!

W ramach akcji „Wielka Mapa Polski” - ogólnopolska wymiana pocztówkowa uczniowie klas 1-3 odwiedzili punkt pocztowy na ulicy Floriańskiej w Iwoniczu. Dzięki uprzejmości Pani Anny Szmyd dzieci miały okazję zaadresować pocztówki, przykleić znaczki, przybić pocztowe pieczątki i wrzucić pocztówki do skrzynki pocztowej. Zwyczaj przesyłania pozdrowień drogą pocztową zanika, więc dla naszych uczniów były to wspaniale zajęcia edukacyjne.

Dziękujemy Pani Annie Szmyd za bardzo miłe przyjęcie i przekazanie informacji o kolejnych etapach, które musi pokonać kartka pocztowa, aby dotrzeć do adresata.

Wychowawcy klas 1-3


Konkurs Matematyczny dla klas drugich
„Zostań Mistrzem Tabliczki Mnożenia”

Wychowawczynie klas drugich ogłosiły konkurs matematyczny „Zostań Mistrzem Tabliczki Mnożenia”. Konkurs składał się z dwóch etapów. W pierwszym wzięły udział wszystkie dzieci z klas drugich. Do drugiego międzyklasowego etapu zakwalifikowało się po 6 uczniów z każdej klasy, którzy osiągnęli najlepsze wyniki. Drugi etap konkursu wyłonił prawdziwych Mistrzów Tabliczki Mnożenia:
I miejsca: Lena Pniak kl. 2b, Tymoteusz Akslar kl.2a, Paweł Rokita kl.2a i Jakub Wcisło kl.2a
II miejsce: Aniela Jamroga kl.2b
III miejsce: Szymon Boczar kl.2a
Wyróżnienia: Aleksander Rogóz kl. 2a, Angelika Rygiel kl. 2b, Melania Kielar kl. 2b, Julita Sroka kl. 2b, Zofia Szmyd kl. 2a i Szymon Szajna kl. 2b.

Wszyscy uczestnicy drugiego etapu otrzymali nagrody: dyplomy, książeczki z zadaniami matematycznymi, a najlepsi gry edukacyjne z tabliczką mnożenia.

Serdecznie gratulujemy!!!

Wychowawczynie klas drugich
Anna Prejsnar i Bożena Lorens


Wielkanocne warsztaty cukiernicze

16.04.2019r. dzieci z oddziału przedszkolnego wzięły udział w wielkanocnych warsztatach cukierniczych zorganizowanych we współpracy z OSW OHP w Iwoniczu. Dzieci z ogromnym zainteresowaniem i zaangażowaniem przygotowywały ciasto na babeczki, a upieczone przysmaki dekorowały lukrem i czekoladą. Słodkie pyszności trafią do koszyczków ze święconką, a potem na Wielkanocny stół. Zajęcia zakończono pokazem carvingu czyli sztuki rzeźbienia w owocach i warzywach. Każdy z uczestników warsztatów otrzymał na zakończenie dyplom.

Przedszkolaki wraz z wychowawczyniami życzą wszystkim Wesołych Świąt!

Danuta Baran, Izabela Nycz


„Iwonicz zakwitł nadzieją”

Niedziela Palmowa tradycyjnie związana jest z akcją charytatywną „Pola Nadziei”.

14 kwietnia uczniowie naszej szkoły wzięli udział w akcji na rzecz krośnieńskiego hospicjum „Caritas”. Mali wolontariusze z własnoręcznie wykonanymi żonkilami kwestowali pod Kościołem Parafialnym w Iwoniczu. Serdecznie dziękujemy za ogromne zaangażowanie uczniom, rodzicom i nauczycielom, a przede wszystkim ofiarodawcom, którzy hojnie wsparli ten szczytny cel.

Zebraliśmy 2250,22 zł. Dziękujemy.

Ewa Graboś


Warsztaty Integracji Sensorycznej

Kwiecień to Światowy Miesiąc Wiedzy na Temat Autyzmu, z tej okazji w naszej szkole zostały przeprowadzone Warsztaty Integracji Sensorycznej. Brały w nim udział klasy II a, II b, IV a i IV b oraz dzieci z oddziałów przedszkolnych. Uczniowie zostali zapoznani w temacie ogólnej wiedzy o autyzmie, a później trochę przepytani za pomocą quizu. W czasie zajęć mieliśmy okazje doświadczyć różnych bodźców dotykowych przechodząc ścieżką sensoryczną, nawlekać korale w grubych rękawiczkach, czytać książkę w specjalnych okularach o ograniczonej widoczności. Bawiliśmy się, również w zgadywanie różnych przedmiotów z zasłoniętymi oczami oraz w rękawiczkach, doświadczaliśmy różnych zapachów przypraw, owoców oraz ziół. Wszyscy uczniowie z dużym zainteresowaniem i entuzjazmem uczestniczyli w warsztatach, pięknie odpowiadali na pytania wykazując się dużą wiedzą zgromadzoną już wcześniej. Wszystkim uczestnikom należą się duże brawa za piękną postawę.

Alicja Kucza, Anna Rozel


Pieszy Rajd „Poznajemy Pogórza”

W piątek 5.04.2019 r. ekipa 10 uczniów z klas IV i VI wraz z opiekunem i uczniami z innych szkół wyruszyła w teren. PTTK zorganizował dla dzieci i młodzieży rajd pieszy: Oparówka – Ruska Rzeka - Krowia Góra – Rezerwat Herby - Piaskowa Skała – Jazowa. Naszą wędrówkę rozpoczęliśmy od zwiedzenia pięknej XX–wiecznej cerkwi Narodzenia NMP, zbudowanej w 1912 roku przez ludność ruską. Później wyruszyliśmy na szlak, który prowadził na szczyt „Krowiej Góry” (469 m n.p.m.). Od samego początku towarzyszyła nam przepiękna pogoda, więc mogliśmy podziwiać otaczające nas krajobrazy, zwłaszcza urokliwe formy skalne w Rezerwacie Herb. Na koniec posililiśmy się kiełbaskami i pieczonym chlebem, a także wzięliśmy udział w konkursach: turystyczno–krajoznawczym i ekologiczno-przyrodniczym. Zostały również ogłoszone wyniki konkursów z Rajdu „Powitanie Wiosny”. Nasi uczniowie kolejny raz zajęli najwyższe lokaty:

-w konkursie turystyczno–krajoznawczym II miejsce zajął Konrad Cząstka z klasy V, III miejsce Bartosz Bolanowski z klasy VI,
-w konkursie ekologiczno–przyrodniczym I miejsce zajął Aleksander Kayanian z klasy V, II miejsce Oliwia Bulik z klasy IV,
-w konkursie na relacje z Rajdu Górskiego „Powitania Wiosny” I miejsce zajął Franciszek Kozioł z klasy IV, II miejsce Daria Trygar z klasy IV.

Gratulujemy i życzymy sukcesów na kolejnych rajdach.

Opiekun SKLOP Krystyna Bargieł


Niebieski Marsz

Co roku 2 kwietnia obchodzony jest Światowy Dzień Świadomości Autyzmu. Tego dnia ulicami miasta Krosna przeszedł tzw. „Niebieski Marsz”, którego inicjatorem było stowarzyszenie Klub Rodziców Autyzm Krosno. Reprezentacja uczniów naszej szkoły, z klas IIa, IVa, IVb oraz Vb także wzięła w nim udział. Jednocząc się z uczestnikami wszyscy mieli na sobie element garderoby w kolorze niebieskim oraz balonik. O godzinie 11.00 wyruszyliśmy z Parku Jordanowskiego przy ulicy Grodzkiej, następnie przeszliśmy ulicą Grodzką przez Plac Konstytucji 3 Maja, a później ulicą Sienkiewicza na Rynek. Na krośnieńskim Rynku zostało utworzone ogromne niebieskie serce z obecnych uczestników marszu jako symbol jedności, akceptacji i przyjaźni dla osób ze spektrum autyzmu. Dzieci miały okazję skosztować niebieskich ciasteczek i cukierków, a na pamiątkę dostały pięknie udekorowane niebieskie pierniczki. Pełni wrażeń wróciliśmy do naszej szkoły oraz zadowoleni, iż mogliśmy uczestniczyć w tak pięknym geście integracji społeczeństwa.

NIE BĄDŹ ZIELONY W TEMACIE AUTYZMU
W KWIETNIU BĄDŹ NIEBIESKI
KWIECIEŃ – MIESIĄCEM WIEDZY NA TEMAT AUTYZMU

Alicja Kucza, Anna Rozel, Małgorzata Warzocha


XXV Gminny Konkurs Inscenizacji Wiersza

28 marca 2019r. w sali kina Wczasowicz w Iwoniczu–Zdroju odbył się jubileuszowy konkurs inscenizacji wiersza zorganizowany przez Gminny Ośrodek Kultury. Na scenie wśród kilkudziesięciu wykonawców zaprezentowały się również trzy uczennice naszej szkoły: Oliwia Bulik, Julia Haliniak i Karolina Skraqi. Dziewczynki przedstawiły wiersze współczesnych poetek: Doroty Gellner i Hanny Niewiadomskiej. Wyróżnienie otrzymała Karolina Skraqi za inscenizację wiersza Hanny Niewiadomskiej „Ręce”. Uczennicom gratulujemy udanego występu i życzymy dalszych sukcesów.

Kinga Rogóz


Czy podłoga może uczyć i bawić?

Podłoga interaktywna, która została zamontowana w naszej szkole to doskonały pomysł na zabawę i naukę zarazem. Ten wirtualny system działający w oparciu o komputer, czujniki wykrywające ruch oraz projektor umożliwia zintegrowanie aktywności fizycznej z obrazami wysyłanymi za pośrednictwem projektora prze komputer.

Ten magiczny dywan zawiera mnóstwo atrakcyjnych gier i zabaw, pomaga rozwijać u dzieci motorykę dużą, koordynację wzrokowo-ruchową, spostrzegawczość, szybkość reakcji, wpływa również pozytywnie na interakcje między dziećmi.

Za pomocą tego magicznego urządzenia tworzymy warsztaty edukacyjne, jak i rewalidacyjne. Sprawdza się jako narzędzie edukacyjno-rehabilitacyjne dla naszych dzieci. Ta innowacyjna pomoc dydaktyczna to uzupełnienie tradycyjnych metod nauczania i terapii. To nie tylko wspaniała zabawa ale też nauka pracy w grupie, tak ważna dla naszych podopiecznych.

I ten śmiech…

Magdalena Stefańska, Małgorzata Warzocha


Wyjazd do Sanoka na spektakl teatralny na lodzie „Przygody Sindbada Żeglarza”

25 marca 70-ciu uczniów naszej szkoły z klas 1-3 oraz 4a i 4b, wyjechało do Sanoka, aby obejrzeć fantastyczne, baśniowe widowisko teatralne na lodzie pt. „Przygody Sindbada Żeglarza”. Choreografia była pełna popisów indywidualnych zawierających trudne elementy jazdy figurowej na lodzie, bogata warstwa scenograficzna - zwłaszcza wspaniałe kostiumy, dekoracje, światła i efekty pirotechniczne podbiły serca dzieci, które z zapartym tchem oglądały spektakl. Z niecierpliwością będziemy czekać na kolejne tego typu widowisko!

Wychowawcy klas 1-3 i opiekunowie


Saint Patrick’s Day

W środę 20 marca, w ramach programu Samorządu Uczniowskiego „Zgrana Klasa” odbył się dzień koloru zielonego. Zatem tego dnia na korytarzach panował ubiór w kolorze zielonym. Kolor zielony nawiązywał do niedawno obchodzonego Dnia Świętego Patryka. Z tej okazji grupa uczniów kl. 8a i b uczęszczających na zajęcia kółka języka angielskiego zorganizowała symboliczne irlandzkie święto w naszej szkole. Celem tego działania było przybliżenie uczniom kultury krajów anglojęzycznych. Ósmoklasistki przebrane w irlandzkie baśniowe skrzaty-leprikony, z garncem pełnym cukierków i przy dźwiękach irlandzkiej muzyki, odwiedziły wszystkie dzieci z klas 0-III. Dzieci chętnie słuchały krótkich opowieści o Irlandii, a jeszcze chętniej losowały zielone koniczynki na szczęście. Uczniowie klas starszych mogli poszerzać swoją wiedzę o Irlandii oglądając prezentację multimedialną przygotowaną przez uczennicę klasy 8b. Dodatkową atrakcją tego dnia było stoisko ze słodkościami prosto z Irlandii! Pomarańczowo-zielone galaretki i pyszne ciasta w irlandzkiej kolorystyce znikały w zawrotnym tempie. Sądzimy, że ten radosny Dzień Świętego Patryka na stałe wpisze się do tradycji naszej szkoły.

Pragniemy serdecznie podziękować wszystkim uczniom i rodzicom, którzy włączyli się w organizację tego święta poprzez przygotowanie pysznych słodkości.

Opiekun koła j.ang. - Ewa Penar


Uczestnicy rajdu witali wiosnę w Beskidzie Niskim

21 marca uczniowie naszej szkoły wzięli udział w kolejnym rajdzie zorganizowanym przez Krośnieński Oddział Polskiego Towarzystwa Turystyczno – Krajoznawczego. Celem imprezy była popularyzacja turystyki pieszej i krajoznawstwa, zapoznanie dzieci z pięknem Beskidu Niskiego, a także wyrabianie sprawności fizycznej oraz wzmacnianie zdrowia. Trasę rajdową zaczęliśmy od pielgrzymowania do miejsca kultu św. Jana z Dukli pustelni w Trzcinicy. Z pustelni wyruszyliśmy w kierunku Tylawy. Po drodze mijaliśmy kolejno wzniesienia Garb, Czerteż (648m) oraz Dziurcz (586m), z którego zeszliśmy do Tylawy. Na zakończenie rajdu odbyły się konkursy: turystyczno – krajoznawczy i ekologiczno – przyrodniczy oraz tradycyjnie ognisko z pieczeniem kiełbasek. Ogłoszono także wyniki konkursów z XVI Rajdu Zimowego - Konrad Cząstka z klasy V zdobył III miejsce, a Bartosz Bolanowski z klasy VI V miejsce w konkursie turystyczno – krajoznawczym. Natomiast Aleksander Kayanian z klasy V zajął VI miejsce w konkursie ekologiczno – przyrodniczym. Gratulujemy i czekamy na kolejny rajd.

Krystyna Bargieł, Anna Rozel


„Kto powiedział, że skarpetki muszą być jednakowe?”

Nasza szkoła po raz kolejny wsparła akcję i solidaryzowała się z osobami z Zespołem Downa - zakładając 21 marca skarpetki nie do pary.

Aby zwrócić uwagę i walczyć z dyskryminacją osób dotkniętych tym zespołem, w 2005 roku z inicjatywy Europejskiego Stowarzyszenia Zespołu Downa został ustanowiony Światowy Dzień Zespołu Downa. Patronat nad obchodami sprawuje Organizacja Narodów Zjednoczonych od 2012 roku. Pomysłodawcą tego święta był Stylianos E. Antonarakis - genetyk z uniwersytetu w Genewie, a data obchodów - 21 marca nawiązuje do istoty zaburzenia trisomii 21 chromosomu.

Dziękujemy za liczny udział w akcji!

Magdalena Stefańska, Małgorzata Warzocha


Konkurs plastyczny „Kreator Mody”

W dniu 19 marca 2019 roku w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Krośnie odbyło się rozstrzygnięcie VIII edycji konkursu pod hasłem „Kreator Mody” - motywem przewodnim tej edycji była „Frida Kahlo”. Uczennica naszej szkoły Karolina Ziembicka z klasy III gimnazjum za swoje prace otrzymała wyróżnienia w kategorii: projekt na ubiór oraz dodatek do odzieży.
Gratulacje.

Opiekun: Lucyna Szubrycht


Akcja „Wielka Mapa Polski” - ogólnopolska wymiana pocztówkowa klas 1-3

W dobie Internetu coraz bardziej zanika zwyczaj porozumiewania się w tradycyjny sposób. Wysyłanie pocztówek i listów należy do rzadkości. Aby temu zapobiec, uczniowie klas 1-3 wraz z wychowawcami przyłączyli się do akcji „Wielka Mapa Polski” zorganizowanej przez WSiP. Jej celem jest wymiana pocztówek pomiędzy klasami 1-3 z całej Polski oraz prezentacja ciekawych miejsc swojej miejscowości i okolic. W ramach akcji otrzymaliśmy Mapę Polski. Na niej będziemy prezentować otrzymane pocztówki. Mamy nadzieję, że do końca roku szkolnego nasza „Pocztówkowa mapa”, którą powiesiliśmy na korytarzu, stopniowo zapełni się pozdrowieniami z całej Polski. Akcja „Wielka Mapa Polski” ma walor edukacyjny, ponieważ raz w tygodniu na stronie WSiP udostępniane są specjalnie przygotowane materiały edukacyjne: filmy, zdjęcia, pokazy slajdów, artykuły, ciekawostki, które pozwolą uczniom poznać wszystkie zakątki kraju, poza tym dzieci nauczą się, jak poprawnie adresować i pisać pocztówki.

POZDRAWIAMY NASZYCH KORESPONDENCYJNYCH PRZYJACIÓŁ!!!

Koordynator programu Bożena Lorens oraz wychowawcy klas 1-3


Nasi uczniowie w Finale VI Krośnieńskiego Turnieju Jednego Wiersza

Uczniowie naszej szkoły wzięli udział w niezwykłym konkursie, który w Bibliotece Publicznej w Krośnie odbył się już po raz szósty. Miłosz Studziński, Karolina Ziembicka, Mirosław Szybka, Paulina Szelc, Szymon Zając postanowili podzielić się swoją twórczością i przedstawić ją podczas Turnieju Jednego Wiersza. Pierwszy dzień wiosny - 21 marca - jest również Światowym Dniem Poezji. W Czytelni Gł. KBP swoje wiersze czytali uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z Krosna i powiatu krośnieńskiego. Konkurs honorowym patronatem objął Prezydent Miasta Krosna. Do finału zakwalifikował się utwór Miłosza Studzińskiego Wiosna oraz Pauliny Szelc Chaos – wiersz Pauliny zaprezentowała jej koleżanka z klasy Emilia Czekaj. Nasi młodzi twórcy otrzymali tytuły finalistów IV edycji Krośnieńskiego Turnieju Jednego Wiersza.

Oprócz spotkania z twórczością młodych poetów była to również okazja do poznania twórczości pana Łukasza Jarosza - współczesnego poety. Jak mówił jego „przygoda z wyrażaniem siebie zaczęła się od muzyki, a później dopiero było pisanie”. Podkreślał również, że należy do tego gatunku twórców, którzy uprawiają „życiopisanie” tzn. pisze o tym czego doświadczył i co przeżył, a wiersze można traktować jak kartki z pamiętnika. Pan Łukasz Jarosz – jest poetą i muzykiem. Autorem jedenastu tomów poetyckich: Soma (2006), Biały tydzień (2007), Mimikra (2010), Spoza (2011). Poezja pana Łukasza wielokrotnie była nagradzana m.in. Nagrodą Literacką im. Wisławy Szymborskiej oraz nominowana do Literackiej Nagrody Nike. Uczniom gratuluję odwagi i talentu, którym trzeba się dzielić.

Marzena Muzyka


Witaj Wiosno! Wiosenne warsztaty kulinarne

W środę 20 marca gromada zuchowa brała udział w „Wiosennych warsztatach kulinarnych”. Zuchy przywitały wiosnę smacznie i zdrowo. Robiły dekoracyjne, kolorowe kanapki, każdy według swojego pomysłu. Następnie z ciekawością obserwowały jak powstają małe dzieła sztuki z warzyw i owoców. Pani Małgorzata Wawro pokazała dzieciom technikę – carving, czyli artystyczne rzeźbienie w owocach i warzywach. Z rzodkiewek, cukinii, porów, jabłek powstały: kwiaty, łabędzie, listki, palmy. Na zakończenie zajęć każdy z uczestników zabrał „warzywny” kwiatek oraz pamiątkowy dyplom.

Serdecznie dziękujemy za zorganizowanie kulinarnych warsztatów Zespołowi Szkół przy OSiW OHP w Iwoniczu, w szczególności: Panu Dyrektorowi Krzysztofowi Buczek i Pani Małgorzacie Wawro wraz z uczniami.

Anna Gaweł


Wycieczka do Rzeszowa

W dniu 19 marca 2019r. czterdziestu siedmiu uczniów klas IV-VII wzięło udział w atrakcyjnej wycieczce do Rzeszowa. Niezwykle fascynująca okazała się wizyta we Flyparku, największym w Polsce parku trampolin. Uczniowie świetnie się bawili i doświadczyli niezapomnianych wrażeń. Po wyczerpujących akrobacjach posilili się pyszną i ogromną pizzą, a następnie wzięli udział w warsztatach teatralnych w Akademii Aktorskiej Artysta. Zajęcia poprowadzili aktorzy Magdalena Kozikowska-Pieńko oraz Kornel Pieńko. Uczniowie w dwóch ponad dwudziestoosobowych grupach doskonalili cenne umiejętności tj. spontaniczność, kreatywność czy otwartość w kontaktach z innymi. Wykonywali interesujące zadania, pokonywali nieśmiałość oraz zdobywali świadomość własnego ciała. Wizyta w Akademii Aktorskiej Artysta była związana z realizowaną w szkole innowację pedagogiczną pt. „Rozwój ekspresji scenicznej uczniów poprzez zabawę w teatr”.

Opiekunowie: s. Benedykta Pruś, Kinga Rogóz, Anna Gaweł, Anna Rozel


W 30 Rocznicę Śmierci Ks. Jana Rąba

Delegacja naszej szkoły, w tym Pani Dyrektor Małgorzata Jakubowicz i Pan Dyrektor Leszek Krukar, uczestniczyła w uroczystościach poświęconych Pamięci Ks. Jana Rąba, który był najpierw wikarym w Iwoniczu, a następnie – po utworzeniu samodzielnej parafii – pierwszym proboszczem Iwonicza-Zdroju. Był szanowany i uwielbiany przez mieszkańców, o czym świadczyć może liczne grono „Jego” ministrantów, Kapłanów i parafian obecne w sobotnie przedpołudnie – na zaproszenie Księży i Pana Jana Nycza - w zdrojowej światyni. Ksiądz Rąb został zapamiętany jako ten, który pochylił się nad każdym potrzebującym, człowiekiem pokrzydzonym, błądzącym, niezaradnym… O Jego ogromnym dorobku na niwie kapłańskiej i historyczno–literackiej (stworzył ok. 300 prac) pisze Ks. Zbigniew Głowacki.

Po złożeniu wiązanki kwiatów pod Tablicą upamiętniającą Ks. Jana Rąba, znajdujacą się na ścianie kościoła, uczestniczyliśmy, wraz z Pocztem Sztandarowym w składzie: Alda Skragi, Urszula Dróbek i Maciej Zabawski, we Mszy Świętej.

Opiekun Pocztu Sztandarowego: Maria Szajna


GMINNY KONKURS „ZOBACZ AUTYZM”

pod patronatem
Dyrektora Szkoły Podstawowej im ks. Antoniego Podgórskiego w Iwoniczu


Serdecznie zapraszamy uczniów szkół z terenu gminy Iwonicz-Zdrój
do udziału w projekcie Mój lapbook

Regulamin konkursu
Co to jest lapbook?
Zgłoszenia do konkursu
Zgoda na udział w konkursie

Koordynatorzy: Małgorzata Warzocha, Magdalena Stefańska


Czwarte zajęcia „Szkoły Młodych Chemików” już za nami

W dniu 16 marca 2019r. (sobota) odbyły się kolejne zajęcia laboratoryjne z chemii w ramach projektu Politechnika Młodych Odkrywców realizowanego przez Politechnikę Rzeszowską. Nasi uczniowie, w stałym składzie Natalia Lorens – uczennica klasy 8a, Dominika Akslar i Kinga Kinel z klasy 8b oraz Mirosław Szybka z kl. 3G, tym razem uczestniczyli w zajęciach Kolorowa ekstrakcja od kuchni – wodne układy dwufazowe. Podczas czterech godzin spędzonych w laboratorium zgłębili wiedzę na temat ekstrakcji, czyli procesu wyodrębniania składnika lub składników mieszanin metodą dyfuzji do cieczy lepiej rozpuszczających dane związki chemiczne. Uczniowie dowiedzieli się również, że dzięki temu procesowi uzyskuje się wiele cennych związków w przemyśle chemicznym, spożywczym, farmaceutycznym, metalurgii, biotechnologii i innych dziedzinach życia. Pod czujnym okiem prowadzącego zajęcia, Pana dr inż. Wojciecha Marka, wykonali samodzielnie ekstrakcję w wodnych układach dwufazowych i obserwowali rozdzielanie się zmieniających barwę faz układów ATPS (ang. ATPS aqueous two-phase systems - wodne roztwory dwufazowe). Ponadto doskonalili podstawowe czynności niezbędne podczas pracy w laboratorium chemicznym, a także przydatne na co dzień, takie jak: praca z instrukcją, precyzja, cierpliwość czy spostrzegawczość.

Obserwując naszych młodych chemików można z całą pewnością stwierdzić, że czas spędzony na Wydziale Chemicznym Politechniki Rzeszowskiej, nie jest czasem zmarnowanym. Coraz pewniej i chętniej posługują się podstawowym sprzętem laboratoryjnym, a także aktywniej uczestniczą w zajęciach.

Opiekun: Sabina Józefowicz-Boczar


Wycieczka zawodoznawcza i udział w Krośnieńskich Targach Edukacyjnych

14 marca 2019 r. miala miejsce ważna wycieczka zawodoznawcza dla ósmoklasistów i gimnazjalistów. Była to wizyta w kilku placówkach krośnieńskch, tj. w zwanych potocznie: „Elektryku”, „Naftówce” i „ Szczepaniku”, gdzie uczniowie byli znakomicie przyjmowani, zapoznani z kierunkami nauczania, kadrą, możliwościami rozwoju i zapleczem szkół.

Dopełnieniem całości było uczestniczenie tego dnia w Targach Edukacyjnych zorganizowanych w Hali Sportowo – Widowiskowej w Krośnie. Swoją ofertę zaprezentowało 21 szkół ponadpodstawowych. Można było skorzystać z pomocy doradców zawodowych oraz poznać zasady rekrutacji elektronicznej do szkół ponadpodstawowych, a także zasięgnąć rady i opinii oraz otrzymać ulotki informacyjne.

D. Kielar, M. Szajna, E. Penar, I. Tekieli – organizacja wyjazdu i opieka


Zajęcia eksperymentalne „Młody Einstein”

W trakcie ferii w naszej szkole odbyły się zajęcia eksperymentalne dla dzieci i młodzieży prowadzone przez Panią dr inż. Justynę Sekuła.

Zajęcia „Młody Einstein” miały na celu pokazać dzieciom, że każdy choć na chwilę może stać się chemikiem - eksperymentatorem i czerpać z tego wiele satysfakcji, jednocześnie dobrze się bawiąc.

Uczniowie aktywnie uczestniczyli w zajęciach, sami przeprowadzali eksperymenty. Przy eksperymentach korzystali z przedmiotów codziennego użytku tak, by mogli powtórzyć doświadczenia w domu z mamą i tatą.

W trakcie zajęć uczniowie mieli możliwość samodzielnego przeprowadzenia doświadczeń:Zapisy na semestr letni 2019 zajęć Dziecięcego Uniwersytetu Technicznego

Bezpłatne zajęcia odbywające się w Rzeszowie oraz czterech Filiach: Mielcu, Dębicy, Ustrzykach Dolnych i Stalowej Woli, przeznaczone są dla uczniów szkół podstawowych w wieku od 7 do 12 lat.

Zapisy online na stronie internetowej rozpoczną się 25 lutego o godzinie 10.00 i potrwają do 4 marca 2019 do godziny 23.59.59.
Więcej informacji na stronie https://dolina-wiedzy.pl/dut/uczelnia/rejestracja/„Wyślij pączka do Afryki”

Wolontariusze z naszej szkoły po raz kolejny udowodnili, że nie są obojętni na potrzeby swoich afrykańskich rówieśników i przyłączyli się do akcji pt. „Wyślij pączka do Afryki”, zorganizowanej przez Zakon Braci Mniejszych Kapucynów.

Serdeczne podziękowania składamy państwu Fiejdaszom z Iwonicza, którzy wsparli tę szlachetną inicjatywę, przekazując wolontariuszom 100 pączków. Wypieki cieszyły się dużą popularnością i zniknęły w mgnieniu oka. Wolontariusze zgromadzili 644 zł. Pieniądze zostaną przekazane Fundacji Kapucyni i Misje w Krakowie. Dzięki akcjom „pączkowania” dzieci z Republiki Środkowoafrykańskiej i Czadu nie głodują i mogą się kształcić, osoby niepełnosprawne są operowane i otrzymują sprzęt ortopedyczny, powstają również studnie głębinowe.

Dziękujemy za zaangażowanie w akcję: Siostrze Antonelli Gawlik, Pani Monice Dróbek, Dyrekcji, Gronu Pedagogicznemu oraz Rodzicom i Uczniom.

Razem pomagamy zmieniać świat!!!

Wolontariusze


Taneczne sukcesy uczniów naszej szkoły w XX Gminnym Konkursie Tańca „TWIST”

28 lutego 2019r. w kinie „Wczasowicz” w Iwoniczu-Zdroju odbył się XX Gminny Konkurs Tańca „Twist”. Nasza szkoła reprezentowana była przez dwa zespoły taneczne, które zaprezentowały współczesne układy choreograficzne. W kategorii II (kl. IV-VI) wyróżnienie otrzymał zespół taneczny „Adlen” za układ „Happier”. Choreografię do muzyki stworzyli sami uczniowie. Zespół „Adlen” wystąpił w składzie: Anna Szczurek, Róża Szul, Adrianna Kustroń, Rafał Kandefer, Marysia i Karol Jurczyk, Joanna Such z kl.5b oraz Kamila Szczurek z kl.7b. W kategorii III (kl. 7-8 i gimnazjum) wyróżnienie specjalne otrzymał zespół taneczny „Black Style” w składzie: Kinga Kinel, Wiktoria Bulik, Paulina Penar z kl.7b i Paweł Foremny 6a. Zespół wykonał niezwykle żywiołowy i widowiskowy układ taneczny „Pozytywny taniec”. W tym przypadku również uczniowie byli choreografami i pomysłodawcami układu. Nasi tancerze potrafią bawić się i cieszyć tańcem, dlatego podczas obrad jury roztańczyli całą sale.

Dziękujemy rodzicom i dziadkom uczniów, którzy przybyli na występ za wsparcie i wspaniały doping dla naszych reprezentantów. Młodym tancerzom i tancerkom serdecznie gratulujemy sukcesów i życzymy radości z tańca.

Opiekun: Bożena Lorens


Konkurs rozstrzygnięty - sukces naszej uczennicy

Julia Lorens, uczennica klasy IVa zajęła I miejsce w ogólnopolskim konkursie literacko–fotograficznym „Korowód Świętych” zorganizowanym przez Szkołę Podstawową z Oddziałami Integracyjnymi nr 148 im. Polskich Noblistów w Krakowie. Julia wykonała dokumentację fotograficzno–literacką z przebiegu Korowodu Świętych, który w tym roku w naszej szkole odbył się dnia 31 października. Uczennica zafascynowana postacią swojej patronki w korowodzie była ucharakteryzowana na świętą Julię, a fotografie, które to upamiętniły zachwyciły jurorów, o czym powiadomili nas dnia 14 lutego br.
Gratulujemy Julii i cieszymy się jej sukcesem.

s. Danuta B. Pruś


Uczestniczymy w meczu Plusligi

W dniu 10 lutego 2019 r., uczestniczyliśmy w meczu Plusligi, Asseco Resovia Rzeszów - PGE Skra Bełchatów, w charakterze kibiców. Wycieczka ta była obiecaną wcześniej nagrodą, dla dziewcząt i chłopców, którzy wywalczyli awans do zawodów powiatowych w piłkę siatkową, a także dla uczniów, którzy angażują się w życie sportowe szkoły.
Po przybyciu na Halę "Podpromie", odebraliśmy bilety i zajęliśmy miejsca na trybunie. Hala pękała w szwach, tak wielu kibiców dopingowało swój zespół. My również nie siedzieliśmy bezczynnie i kibicowaliśmy, najlepiej jak umieliśmy. Zresztą nie mieliśmy wyjścia, bo z naszej prawej strony hałasował na bębnach Klub Kibica "Resovii", a z lewej Klub Kibica Bełchatowa.
Mecz był emocjonujący nie tylko pod względem wspaniałych zagrań, "atomowych" zagrywek, cudownych obron, ale również dlatego, że tak blisko nas były gwiazdy siatkówki takie jak: Mariusz Wlazły, Marcin Możdżonek, Karol Kłos, Rafał Buszek, Jakub Kochanowski, którzy są byłymi lub aktualnymi Mistrzami Świata oraz zagraniczni gracze.
W tym roku, drużynie z Rzeszowa nie wiedzie się zbyt dobrze w rozgrywkach ligowych, dlatego cieszymy się, że byliśmy naocznymi świadkami ich wczorajszego zwycięstwa 3:1.

Adrianna Sanocka, Marcin Jasiński, Leszek Krukar


Cergowa 2019

08.02.2019r. odbył się kolejny Rajd Zimowy, zorganizowany przez krośnieński oddział PTTK. Trasa piesza naszego rajdu zaczęła się w Lipowicy. Stamtąd wyruszyliśmy ku górze Cergowej wznoszącej się 716 m nad poziomem morza. Szlak był mocno zaśnieżony, a jego pokonanie utrudniał jeszcze silny wiatr, który potęgował poczucie zimna. Po około 1,5 h marszu zmęczeni dotarliśmy do nowo wybudowanej wieży widokowej, na której podziwialiśmy przepiękne widoki na Beskid Niski. Po krótkim odpoczynku i wypiciu ciepłej herbaty rozpoczęliśmy zejście do Lipowicy, gdzie czekały na nas autokary, które zawiozły nas do siedziby Podkarpackich Parków Krajobrazowych w Dukli. Tutaj czkało na nas ognisko z pieczeniem kiełbasek oraz konkursy: ekologiczno – przyrodniczy oraz turystyczno – krajoznawczy. Na wyniki czekamy z niecierpliwością. Ogłoszono także wyniki konkursu na najlepszą relacje z Rajdu „Kamień nad Jaśliskami”- Franciszek Kozioł z klasy IV zdobył II miejsce i został nagrodzony dyplomem oraz nagrodą rzeczową. Gratulujemy i czekamy na kolejny rajd .

K. Bargieł – opiekun SKLOP


Bezpieczne ferie

8.02.2019 r. gościliśmy w naszej szkole wychowawców z Zakładu Karnego w Łupkowie. Panowie chor. Damian Majdosz, ppor. Ernest Drozd, st. szer. Maciej Drozd wygłosili prelekcję dotyczącą bezpiecznych zachowań podczas ferii zimowych. Uczniowie słuchali z zainteresowaniem zaproszonych gości a dowodem na to było zadawanie pytań, związanych nie tylko z bezpieczeństwem ale także z pracą służb mundurowych. Dzień 8 lutego, to także Święto Służby Więziennej, dlatego goście zaprezentowali Symbol Służby Więziennej i wytłumaczyli co znaczą poszczególne elementy. Na zakończenie, w imieniu społeczności szkolnej, uczennice klas starszych podziękowały zaproszonym gościom za wygłoszony wykład oraz wręczyły pamiątkowy dyplom.

Dorota Kielar, Anna Gaweł


Poczta walentynkowa

Ostatni tydzień przed feriami był bardzo pracowity dla Samorządu Uczniowskiego. Zorganizowana została poczta walentynkowa, która cieszyła się ogromnym zainteresowaniem. Od 4 do 8 lutego uczniowie mogli wrzucać własnoręcznie wykonane lub zakupione walentynki, które następnie dziewczyny dostarczyły do adresatów. Skrzynka pocztowa wypełniona była aż po brzegi. Dziękujemy wszystkim za ogromne zaangażowanie w owe Święto Zakochanych.

Samorząd Uczniowski


Szkolne zawody nauczyciele vs. uczniowie

7 lutego 2019 roku odbyły się szkolne zawody nauczyciele vs. uczniowie w piłce siatkowej organizowane przez Samorząd Uczniowski. Do walki stanęły 3 drużyny:
„RLS Zespół Niespokojnych Nóg” w składzie: Marcin Jasiński, Adrianna Sanocka, Marzena Rajchel, Marek Rygiel, Małgorzata Warzocha, Alicja Kucza, Anna Rozel, Ewelina Stapińska, Ewa Knap, Magdalena Stefańska.
„Wybrzeże Klatki Schodowej” w składzie: Aleksandra Kielar (3G), Julia Jasińska (7a), Urszula Dróbek (8b), Gabriel Kielar (7a), Gracjan Gryczka (8b), Karol Kuczała (3G).
„Anonimowi” w składzie: Patrycja Boczar (3G), Paulina Penar (7b), Alda Skraqi (8a), Jakub Kandefer (7a), Jakub Krupa (8a), Adrian Leśniak (3G).
Po zaciętej walce, mocnych zagrywkach, wspaniałych obronach i nieoczekiwanych zwrotach akcji, zwycięzcami okazali się nauczyciele. Na końcu - wszyscy otrzymali z rąk Pani Dyrektor dyplomy oraz medale.

Wyniki:
RLS Zespół Niespokojnych Nóg-Wybrzeże Klatki Schodowej-2:0
RLS Zespół Niespokojnych Nóg-Anonimowi-2:1
Wybrzeże Klatki Schodowej-Anonimowi-2:0

I miejsce: RLS Zespół Niespokojnych Nóg
II miejsce: Wybrzeże Klatki Schodowej
III miejsce: Anonimowi

Serdeczne podziękowania za wsparcie i pomoc w organizacji rozgrywek składamy Dyrekcji Szkoły. Wszystkim dziękujemy i gratulujemy wyników.

Samorząd Uczniowski


I Rymanowski Turniej Matematyczny „Kwadrat wiedzy czy sześcian szczęścia?”

6 lutego 2019 r. uczniowie naszej szkoły wzięli udział w I Rymanowskim Turnieju Matematycznym „Kwadrat wiedzy czy sześcian szczęścia?” zorganizowanym przez Zespół Szkół Publicznych w Rymanowie. Patronat honorowy nad konkursem objęli Podkarpacki Kurator Oświaty w Rzeszowie oraz Burmistrz Gminy Rymanów. Celem konkursu była popularyzacja matematyki wśród uczniów, rozwijanie zdolności i zainteresowań matematycznych, kształtowanie umiejętności logicznego myślenia, budzenie nawyku konstruktywnego współzawodnictwa oraz kształtowanie umiejętności pracy w zespole.

Naszą szkołę reprezentowali uczniowie klas ósmych i trzeciej gimnazjum: Natalia Lorens (kl. 8a), Dominika Akslar, Kinga Kinel (kl. 8b), Filip Kandefer, Mirosław Szybka, Karolina Ziembicka (kl. 3G). Konkurs podzielony został na dwie części. W pierwszej uczniowie rozwiązywali test pisemny składający się z zadań zamkniętych i otwartych. Druga część, grupowa, była najbardziej emocjonująca, gdyż podczas jej trwania uczniowie pracowali w 3 osobowych zespołach na czas w myśl zasady „kto pierwszy ten lepszy” i starali się podać poprawną odpowiedź na jedno z 20 zadań. Rozwiązanie jednego zadania stawało się przepustką do zmagań z kolejnym.

W przerwie uczestnicy konkursu wysłuchali wykładu dr Agnieszki Woźniak z Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Krośnie pt. „Matematyka to język, za pomocą którego Bóg opisał wszechświat”.

Na zakończenie wszyscy uczniowie otrzymali dyplomy, które zostały wręczone przez Panią Lucynę Opoń - Kierownik Oddziału Jakości i Zarządzania Edukacją w Krośnie.

Monika Szajna


Szkolne Koło Wolontariatu

6 lutego w naszej szkole zakończyliśmy akcję charytatywną pt. „Opatrunek na ratunek” Wszystkie zebrane opatrunki zostały wysłane do Fundacji Redemptoris Missio. Mamy świadomość, że gdzieś, choćby nawet w najdalszym krańcu świata żyje osoba, której mogliśmy pomóc.
Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim uczniom biorącym udział w tej Akcji.

Opiekunowie: s. Danuta Pruś, Lucyna Szubrycht


Zabawa choinkowa

5 lutego 2019 roku uczniowie naszej szkoły mieli okazję do wspólnej zabawy zorganizowanej przez Radę Rodziców. Klasa 4a bawiła się wyśmienicie. Były wspólne tańce, zabawy i pyszna pizza zakupiona przez rodziców. Dodatkowo uczniowie klasy 4 mogli pochwalić się specjalnie przygotowanymi na tę okazję maskami karnawałowymi. Okazuje się, że szkoła to nie tylko miejsce gdzie możemy się uczyć, ale również wspólnie bawić. Dziękując Radzie Rodziców za przygotowane atrakcje z niecierpliwością czekamy na kolejne takie spotkania.

Uczniowie klasy 4a, Marzena Muzyka


Babciu! Dziadziu! Kochamy Was!

W dniu 31 stycznia 2019r. uczniowie klasy trzeciej zaprosili swoje Babcie i Dziadków na uroczystość z okazji ich święta. Mali artyści przygotowali bogaty program, na który złożyły się wiersze, piosenki oraz przedstawienie pt. „Czerwony Kapturek”. Wnuczęta obdarowały dostojnych gości własnoręcznie wykonanymi upominkami a mamy przygotowały słodki poczęstunek. Spotkanie było bardzo udane co docenili goście nagradzając gromkimi brawami wszystkich małych aktorów.

wychowawca: Beata Milińska


Gminne zawody w piłce siatkowej

W dniach 29.01 i 31.01.2019 r. odbyły się w naszej szkole, gminne zawody w piłce siatkowej dziewcząt i chłopców. We wtorek do rywalizacji zgłosiły się dwie szkoły: SP Lubatowa i SP Iwonicz. Po zaciętym spotkaniu, pełnym mocnych zagrywek, wspaniałych obron i nieoczekiwanych zwrotów akcji, zwycięskie okazały się dziewczęta z Iwonicza, które wygrały mecz 2:0 i awansowały do zawodów powiatowych, które odbędą się po feriach zimowych.

W czwartek do rywalizacji stanęli chłopcy. Reprezentanci SP Lubatowej, SP Iwonicza-Zdroju i SP Iwonicza grali systemem "każdy z każdym". Mecze były bardzo zacięte, poziom wyrównany, dlatego niesamowicie emocjonujące. Kibice na widowni stworzyli wspaniałą atmosferę, dopingowali naszą drużynę ze wszystkich sił, a najgłośniejsi byli najmłodsi koleżanki i koledzy. Dzięki wsparciu tak wspaniałej publiczności, nasza drużyna pokonała obu rywali i awansowała do zawodów powiatowych.

Wyniki:
Iwonicz-Zdrój - Iwonicz - 0:2
Iwonicz - Lubatowa - 2:0
Lubatowa - Iwonicz-Zdrój - 2:0

I miejsce: SP Iwonicz
II miejsce: SP Lubatowa
III miejsce: SP Iwonicz-Zdrój

Obu naszym drużynom serdecznie gratulujemy i życzymy powodzenia w dalszych rozgrywkach. Zapraszamy również do wytężonej pracy na treningach.

Dumni opiekunowie - A. Sanocka, M. Jasiński


D Z I Ę K U J E M Y !

Serdecznie dziękujemy Drogim Paniom: Ani Prejsnar i Bożence Lorens - wychowawczyniom drugich klas za piękną i miłą uroczystość, jaką zgotowały nam babciom i dziadziom w dniu 30 stycznia br.

Dziękujemy za medale, laurki i słodycze, jakimi zostaliśmy obdarowani przez naszych wnuków. Dziękujemy za ogrom serdeczności i życzeń wyrażonych w wierszach i wplecionych w pomysłową inscenizację na palecie poszczególnych miesięcy roku. Wszystko to ubarwione śpiewem i tańcem było tak naturalne, spontaniczne a zarazem dynamiczne, że z zażenowaniem i uwielbieniem ogarnialiśmy radosnym wzrokiem nasze roztańczone pociechy w coraz to innym i innym układzie. Podziwialiśmy nasze Panie, jak potrafią opanować ten żywioł dwóch klas, wykrzesać i odkryć zdolności, a nade wszystko zaszczepić w serduszkach szacunek do nas starszych, co będzie procentować w ich życiu.

Sprawiedliwie tu jeszcze wyjaśniamy, że to nie my i nasze wnuczęta okazali się wspaniali, jak to usłyszeliśmy od Was na zakończenie, to Wy Drogie Panie jesteście wspaniałe i Wam należą się słowa, jakie zostały umieszczone na tablicy dekoracyjnej sali, co przepisuję:

".....DOBRZE, ŻE JESTEŚCIE, DOBRZE, ŻE WAS MAMY."

wdzięczne babcie i dziadkowie


"BABCIU, DZIADKU!
DOBRZE, ŻE JESTEŚCIE!
DOBRZE, ŻE WAS MAMY!"

30 stycznia 2019r. uczniowie klas drugich zaprosili swoich kochanych dziadków i babcie na uroczystość z okazji ich święta. Na początku wnuczęta odznaczyły swoich gości własnoręcznie wykonanymi medalami i poczęstowały słodkościami przygotowanymi przez rodziców. Następnie dzieci zaprezentowały program, na który złożyły się wiersze, piosenki i tańce. Uroczystość zakończyła się odśpiewaniem STO LAT dla gości i wręczeniem laurek z życzeniami.

Dziękujemy wszystkim Babciom i Dziadkom za przybycie i miłe słowa.

Wychowawczynie klas drugich


Jaką szkołę średnią wybrać?

Choć różne zawody poznajemy już od najmłodszych lat, to przychodzi taki moment, że kończy się szkołę i trzeba podjąć decyzję, która skutkuje na całe życie. W związku z tym uczniowie klas VIII i III gimnazjalnej w dniu 30 stycznia uczestniczyli w warsztatach zawodoznawczych w Zespole Szkół w Iwoniczu. Pokazano nam, w jakich kierunkach kształci się tu młodzież, badano indywidualne predyspozycje zawodowe oraz, w formie konkursu, sprawdzono wiedzę uczniów o zasadach zdrowego żywienia. Było też wspólne pieczenie ciastek, robienie koktajl, jak również zapoznawanie się z maszynami i sprzętem rolniczym, a także po prostu oglądanie wyposażenia sąsiedniej placówki. Nauczyciele mówili o dodatkowych możliwościach i korzyściach dla uczniów tj. kurs prawa jazdy, przygotowanie do egzaminów sprawnościowych w klasach mundurowych itp.

Za wspaniały klimat spotkania i rzetelną informację - Dyrekcji Szkoły i Nauczycielom - serdecznie dziękujemy.

D. Kielar, M. Szajna, I. Tekieli, M. Muzyka


POD WSPÓLNYM NIEBEM

Dnia 29.01.2019 roku uczniowie kl. VIII naszej szkoły uczestniczyli w obchodach Międzynarodowego Dnia Pamięci o Ofiarach Holokaustu na Podkarpaciu „Pod wspólnym niebem”.

Podczas spotkania wystąpiła Pani Lucia Retman, która przyjechała po raz 10 z Izraela na Podkarpacie, aby uczcić pamięć Pani Pomorskiej z Lubaczowa. Kobieta ta uratowała Jej życie ukrywając w czasie II wojny światowej przed Niemcami, a cała Jej rodzina już wcześniej zginęła. Pani Retman, jako dziecko, była również razem z rodzicami w Iwoniczu, a teraz przyjechała tu opowiedzieć młodzieży o swoim ocaleniu z Holokaustu.

Wysłuchaliśmy również opowieści Pani, której ciocia z Rogów przechowywała dziewczynkę - Żydówkę Hanię Wais i także uratowała Jej życie. Obie Panie przyjechały przypomnieć trudne i skomplikowane czasy wojny, by nie poszły one w zapomnienie, aby głosić prawdę i „żeby świat stał się lepszy”. W trakcie spotkania śpiewano piosenki żydowskie, ale także przypomniano pieśń łemkowską, gdyż Podkarpacie w międzywojniu było regionem wielokulturowym.

Na zakończenie Burmistrz Gminy Pan Witold Kocaj podziękował Pani Luci Retman za to, że jest „ambasadorem polskości”, za przywiązanie do Polski i za głoszenie młodym ludziom ciekawej historii z dawnych czasów.

Wszyscy Ośmioklasiści i Panie opiekujące się nami tj. M. Szajna, D. Kielar i J. Kleczyńska serdecznie dziękujemy Ośrodkowi Szkolenia i Wychowania w Iwoniczu za zaproszenie nas na obchody Dnia Pamięci.

Bartek Uliasz i Bartek Kandefer


XXVIII Konkurs Kolęd i Pastorałek Pogranicza

W dniu 29 stycznia 2019 roku w Regionalnym Centrum Kultury Pogranicza w Krośnie odbył się XXVIII Konkurs Kolęd i Pastorałek Pogranicza.

Naszą szkołę w konkursie reprezentowali uczniowie:
1. Ivo Chudy kl. IIIa
2. Milena Bogaczyk kl. VIb
3. Kinga Kinel kl. VIIb

Wszyscy uczniowie w swych kategoriach wiekowych otrzymali wyróżnienia.

Gratulacje dla nagrodzonych!!!

Robert Mercik


Wycieczka klas szóstych do kina

25 stycznia uczniowie klas szóstych i chętni z kl. Va wybrali się do Krosna. Tam w kinie Helios obejrzeli przejmujący film „O psie, który wrócił do domu”. Fabuła poruszyła serca i po niejednym policzku potoczyły się łzy. Świadczy to o tym, że nasi uczniowie są wrażliwi na krzywdę zadawaną zwierzętom przez podłych ludzi i solidaryzują się z pokrzywdzonymi. Piękna i wierna Bella podbiła ich serca do tego stopnia, że niektórzy pojechali do kina w weekend, by obejrzeć film drugi raz. Na pewno na długo zapamiętają jego przesłanie i będą odpowiednio reagować, gdy zaobserwują złe reakcje skierowane przeciwko bezbronnym zwierzakom.

Opiekunowie: M. Skotnicka, K. Bargieł, L. Szubrycht


Konkurs kuratoryjny z historii

Uczennica Natalia Lorens z kl. VIII a, finalistka etapu wojewódzkiego konkursu z historii w dwóch poprzednich latach, uczestniczyła z bardzo dobrym rezultatem w tegorocznym rejonowym etapie tego konkursu. Gratulacje.

Maria Szajna


Z Jasełkami kolędowym szlakiem...

Świętując w tym roku tajemnicę Bożego Narodzenia dzieliliśmy się nią obficie odwiedzając w dniu 16 stycznia br. z Jasełkami pt. „Betlejemska noc w muzeum” Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Zespół Szkół przy Ośrodku Szkolenia i Wychowania OHP. Z kolei dnia 18 stycznia kolędowaliśmy w Przedszkolu Gminnym i w Domu Pomocy Społecznej Zakonu Bonifratrów. Dnia 18 stycznia wystąpiliśmy w Domu Ludowym w czasie spotkania Opłatkowego organizowanego dla mieszkańców naszej miejscowości przez Koło Gospodyń Wiejskich oraz Gminny Ośrodek Kultury w Iwoniczu Zdroju. Wszędzie byliśmy witani z radością, a przedstawienie było głośno oklaskiwane. Dyrekcje odwiedzanych placówek wyrażały wdzięczność za wniesienie świątecznej atmosfery i wyzwolenie mnóstwa pozytywnych emocji. Aktorzy zostali nagrodzeni słodyczami i słowami uznania dla ich młodych talentów. Nasz tegoroczny, kolędowy szlak zakończyliśmy w kinie „Wczasowicz” w Iwoniczu Zdroju, gdzie dnia 27 stycznia wystąpiliśmy przed licznie zebraną publicznością w czasie Koncertu Laureatów XXI Konkursu Kolęd i Obrzędów Bożonarodzeniowych.

s. Danuta B. Pruś, Kinga Rogóz, Anna Rozel


Sukces Kuby z oddziału przedszkolnego

Przedszkolaki z ogromną radością i uczuciem dumy przyjęły wiadomość o sportowym sukcesie swojego kolegi – Jakuba Sokołowskiego. W 59. Plebiscycie Nowin Kubuś zajął II miejsce w kategorii Sportowiec Junior Roku i jednocześnie został zwycięzcą w powiecie krośnieńskim.

Gratulujemy sukcesu!

Danuta Baran


Międzygminny Konkurs Kolęd i Pastorałek - DUKLA 2019

W dniu 24 stycznia 2019 roku Sali Widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Dukli odbyła się już V edycja Międzygminnego Konkursu Kolęd i Pastorałek - DUKLA 2019.

W Konkursie tym naszą szkołę reprezentowały uczennice:
1. Joanna Such kl. Vb
2. Milena Bogaczyk kl. VIb
3. Kinga Kinel kl. VIIb

I miejsce w kategorii klas VII, VIII oraz gimnazjum zajęła Kinga Kinel, która zakwalifikowała się tym samym do Koncertu Galowego. Koncert Galowy połączony z wręczeniem nagród odbył się w niedzielę 27 stycznia 2019 roku o godz. 12.00 w Dukielskim Kościele. Ponadto Kinga została wyróżniona Nagrodą Specjalną Przewodniczącego Jury.

Gratulacje dla wszystkich uczennic, biorących udział w Konkursie!!!

Robert Mercik


„My swoje Babcie i Dziadków bardzo kochamy i o ich święcie pamiętamy”

W dniu 24 stycznia 2019 r. przedszkolaki zaprosiły ukochane Babcie i Dziadków na uroczystość z okazji ich święta. Zaproszeni goście licznie przybyli, aby podziwiać występy swoich wnucząt. Na program artystyczny składały się wiersze przeplatane piosenkami, tańcami oraz humorystyczna inscenizacja do piosenki „Babuszki staruszki”. Po popisach artystycznych przyszedł czas na życzenia i wręczenie własnoręcznie przygotowanych prezentów: laurek i portretów babć i dziadków. Słodki poczęstunek uatrakcyjnił całość uroczystości. Babcie i dziadkowie byli wzruszeni, podziękowaniom nie było końca.

Izabela Nycz, Danuta Baran


Test wiedzy o szkole i nauczycielach

18 stycznia 2019r. w naszej szkole odbył się test wiedzy o szkole i nauczycielach. Organizatorem wydarzenia był Samorząd Uczniowski. W konkursie wzięli udział uczniowie klas IV-IIIG. Test zawierał 25 pytań. Każde pytanie zawierało 3 odpowiedzi w tym jedną poprawną. Na napisanie testu uczniowie mieli 45 minut. Niektórzy poradzili sobie świetnie, zaś inni z rozwiązaniem mieli trochę trudności. Ostatecznie maksymalną ilość punktów zdobyła klasa 3AG oraz 8A. Po zakończonym teście uczniowie udali się do poszczególnych klas na lekcje.

Samorząd Uczniowski


Koniec semestru na Dziecięcym Uniwersytecie Technicznym

Do końca zimowego semestru pozostał już tylko jeden wykład: „Jak być mistrzem internetu”.
Na poprzednich zajęciach:
- poznaliśmy świat kolorów i kolory świata,
- sprawdziliśmy, czy liczymy lepiej niż kalkulator,
- odkryliśmy tajemnice naszego niesamowitego mózgu,
- dowiedzieliśmy się o czym szumią dęby ścięte tysiąc lat temu.

Jeśli chcesz zostać studentem DUT, pamiętaj o wysłaniu formularza zgłoszeniowego na kolejny semestr.
Powodzenia w losowaniu!

Filip Ćwięka z klasy Va


Trzecie zajęcia „Szkoły Młodych Chemików” już za nami

W dniu 12 stycznia 2019 r. (sobota) odbyły się trzecie zajęcia laboratoryjne z chemii w ramach projektu Politechnika Młodych Odkrywców realizowanego przez Politechnikę Rzeszowską. W zajęciach tych uczestniczyli Natalia Lorens – uczennica klasy 8a, Dominika Akslar i Kinga Kinel z klasy 8b oraz Mirosław Szybka – z kl. 3G. Podczas tych zajęć uczniowie, jak prawdziwi chemicy, zaopatrzeni w fartuchy, okulary i rękawice, z entuzjazmem przeprowadzali ciekawe eksperymenty chemiczne pod fachowym okiem prowadzącej Pani dr inż. Izabeli Poplewskiej. Temat zajęć dotyczył rozdzielania barwników. Uczniowie oprócz wiedzy teoretycznej związanej z metodami rozdziału mieszanin, dokonywali praktycznego rozdziału wcześniej przygotowanych mieszanin za pomocą chromatografii. Dowiedzieli się również jakie barwniki występują w roślinach zielonych, jakie są ich kolory, czym jest żel krzemionkowy i jakie są jego zastosowania. Przeprowadzili proces rozdzielania barwników roślin zielonych oraz innych substancji i uczyli się jak dobrać metodę i warunki, które pozwolą na całkowite rozdzielenie barwników.

Podczas tych warsztatów, uczniowie po raz kolejny mieli możliwość nie tylko wspaniałej zabawy z chemią, ale również doskonalili umiejętności posługiwania się podstawowym sprzętem laboratoryjnym. Kolejna taka lekcja chemii, już 16 marca 2019 r.

Opiekun: Sabina Józefowicz-Boczar


XXI Gminny Przegląd Kolęd, Pastorałek i Obrzędów Bożonarodzeniowych

10 stycznia 2019 r. w Domu Ludowym w Iwoniczu odbył się XXI Gminny Przegląd Kolęd, Pastorałek i Obrzędów Bożonarodzeniowych.

Naszą szkołę reprezentowały dzieci w trzech kategoriach wiekowych: klasy 0–III, IV–VI, VII, VIII i Gimnazjum.

W pierwszej kategorii wiekowej Jury nagrodziło I miejscem Ivo Chudy z kl. IIIa. II miejsce zajęła Emilia Litwin z kl. Ia.

W drugiej kategorii wiekowej I miejsce zajęła Milena Bogaczyk z kl. VIb. II miejsce w tej samej kategorii wiekowej zajęła Joanna Such z kl. Vb, natomiast wyróżnienie otrzymała Julia Cząstka z kl. Va.

W trzeciej kategorii wiekowej I miejsce zajęła Kinga Kinel z kl. VIIb. Wyróżnieniem nagrodzono grupę wokalno – instrumentalną pod kierownictwem Julii Szajny (Julia Szajna – gra na gitarze oraz śpiew, chórek – Adrianna Frodyma kl. VIb, Anna Dróbek kl. VIIb, Martyna Litwin kl. VIa oraz grający na bębenkach afrykańskich Szymon Szajna z kl. IIb).

W kategorii: grupa teatralna nasi uczniowie z kl. VI, VII oraz VIII zaprezentowali spektakl teatralny pt. „Betlejemska noc w muzeum”, zajmując I miejsce.

Gratulacje dla nagrodzonych i wszystkich występujących!!!

J. Kielar, s. D. Pruś, D. Baran, B. Milińska, R. Mercik


Konkurs Małych Form Teatralnych – Jasełka 2019

4 stycznia 2019r. w Krościenku Wyżnym odbył się IX Powiatowy Konkurs Małych Form Teatralnych. Na scenie zaprezentowało się pięć zespołów teatralnych z powiatu krośnieńskiego. Naszą szkołę reprezentowało 16. uczniów z klas VI, VII i VIII, realizujących innowację pedagogiczną pt. „Zabawa w teatr”. Uczniowie przygotowali jasełka pt. „Betlejemska noc w muzeum” i po raz trzeci zdobyli I miejsce. Mali Artyści zachwycili nie tylko doskonałą grą aktorską, ale również niezwykłą choreografią. Jury doceniło także oryginalny scenariusz.

Serdecznie gratulujemy naszym Artystom.

s. Danuta Pruś, Kinga Rogóz
Dar uczniów dla bezdomnych zwierząt

W grudniu wolontariusze naszej szkoły zbierali karmę suchą i mokrą, koce i zabawki dla zwierząt z krośnieńskiego Schroniska OTOZ Animals. Celem tej akcji było zwrócenie uwagi uczniów na los bezdomnych zwierząt, a przede wszystkim pomoc zwierzętom przebywającym w schronisku. Uczniowie wykazali się dużą wrażliwością na psi los i odpowiedzieli hojnym sercem na apel wolontariuszy. Zebrane artykuły zostały przetransportowane jeszcze przed świętami do schroniska. Przydział żywności z naszych darów otrzymał też iwonicki pies naszych sąsiadów. Jego właściciele są bardzo wdzięczni.
Dziękujemy wszystkim za pomoc i zaangażowanie w akcję.

Wolontariusze
Wigilia w grupach przedszkolnych

„Wigilijny wieczór, opłatek na stole,
Zapach potraw wśród płonących świec,
Betlejemska gwiazda mruganiem wesołym,
Niesie ziemi swą niebiańską pieśń….”
E. Waśniowska

20 grudnia 2018 r. z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia obie grupy przedszkolne nakryły stoły do wspólnej przedszkolnej wigilii. Były życzenia, kolędy i prawdziwie wigilijny nastrój.

I. Nycz, D. Baran


Jest taki czas, kiedy w powietrzu czuć magię Świąt Bożego Narodzenia…
czyli świąteczne nastroje w klasie 2a

Nieodłącznie ze Świętami Bożego Narodzenia kojarzy się zapach pierniczków, dlatego też 20 grudnia uczniowie klasy 2a ozdabiali pachnące smakołyki. Wszyscy bawili się wspaniale, a ciasteczka zostały przepięknie i pomysłowo ozdobione.
21 grudnia w klasie odbyła się natomiast uroczysta WIGILIA KLASOWA. W udekorowanej świątecznie sali znalazła się mała choinka, przystrojona aniołami wykonanymi przez uczniów oraz stół nakryty białym obrusem, zastawiony pysznymi łakociami. Uroczystość rozpoczęła się tradycyjnie od modlitwy, dzielenia się opłatkiem i złożenia sobie życzeń. Dzieci obejrzały również piękny film o narodzeniu Jezusa. Całej uroczystości towarzyszyły dźwięki kolęd, a w klasie panowała świąteczna atmosfera. Uczniowie pamiętali o złożeniu życzeń uczącym ich nauczycielom. Serdecznie dziękujemy rodzicom za pomoc w zorganizowaniu klasowej wigilii.
Życzymy wszystkim kolegom i koleżankom, nauczycielom, wszystkim pracownikom naszej szkoły, rodzicom by Święta Bożego Narodzenia były chwilami rodzinnych spotkań, a nadchodzący Nowy Rok 2019 przyniósł ze sobą szczęście, miłość i spełnienie marzeń.

Wychowawczyni klasy 2a wraz z uczniamiKlasowa wigilia Ia

Piątek 21 grudnia 2018r. był uroczystym dniem dla uczniów klasy Ia. W tym dniu dzieci przyszły odświętnie ubrane. Już o godzinie 8.00 obejrzeliśmy Jasełka przygotowane i wyreżyserowane przez siostrę Danutę Pruś. Podziwialiśmy profesjonalną grę naszych szkolnych aktorów. Okazało się, że w przedstawieniu wzięły udział dzieci z naszej klasy. Na kolejnej lekcji spotkaliśmy się w klasie przy odświętnie nakrytym stole przygotowanym przez mamy z trójki klasowej. By tradycji stało się zadość, złożyliśmy sobie życzenia łamiąc się opłatkiem, poczęstowaliśmy się świątecznymi wypiekami i owocami. Wspólnie śpiewaliśmy kolędy i obejrzeliśmy film „Cud Bożego Narodzenia”. Na koniec przypomnieliśmy sobie o bezpiecznych zabawach na śniegu i paleniu zimnych ogni.

Jolanta Kielar


Apel Świąteczny

Dnia 21 br., w piątek w naszej szkole, z okazji zbliżających się Świat Bożego Narodzenia odbył się uroczysty apel, na który złożyły się nastrojowe kolędy i piosenki, oryginalny taniec aniołków, a także inscenizacja o tematyce świątecznej.
„Betlejemska noc w muzeum”, bo taki był tytuł przedstawienia, to ewangeliczna historia narodzin Dzieciątka Jezus, która została przedstawiona przez aktorów w niekonwencjonalny sposób. Fabuła została osadzona w realiach współczesnych a tradycyjną stajenkę zastąpiło muzeum, do którego zawitali Maryja i Józef.
Obok biblijnych postaci: Świętej Rodziny, pastuszków, Heroda i Trzech Mędrców ze Wschodu pojawiają się osoby współczesne. Jedną z nich jest pani Halina, samotnie spędzająca wieczór wigilijny z własnego wyboru w miejscu pracy – w muzeum. Nie trafiają do niej żadne argumenty kolegi, który stara się przekonać ją do pogodzenia się z siostrą i przeżyciu Świąt Bożego Narodzenia w otoczeniu bliskich. Jej nastawienie zmieniają dopiero wydarzenia, które mają miejsce w tę najbardziej cudowną noc. W sali muzeum pojawiają się duchy postaci z obrazów namalowanych przez sławnych artystów: Marcelina Czartoryska pędzla Jana Matejki, Mona Lisa – Leonarda da Vinci oraz Królowa Jadwiga Andegaweńska - Jana Matejki . Z zaświatów przybywa również Sandro Botticelli, włoski malarz, autor dzieła o treści religijnej pt.„Boże Narodzenie”. Wszyscy oni przybywają z wizytą na ziemię, aby głosić ludziom najważniejszą nowinę, czyli przyjście na świat Jezusa i oddać mu hołd. Sprawiają, że główna bohaterka pod wpływem niezwykłych gości wyciąga rękę do swojej siostry. Jednym z cudów tej nocy okazała się również przemiana duchowa pary złodziei, którzy pod osłoną ciemności zamierzali ukraść z muzeum obraz włoskiego malarza. W inscenicacji widzowie mogli zobaczyć dobrą grę aktorską swoich koleżanek i kolegów, podziwiać scenografie i kostiumy, mogli wreszcie jeszcze bardziej docenić bogactwo Świąt Bożego Narodzenia przeżywanych w swoich rodzinach.
Po życzeniach, które złożyła przedstawicielka SU Dyrekcji, Gronu Pedagogicznemu, Pracownikom szkoły, oraz koleżankom i kolegom, Pani Dyrektor Małgorzata Jakubowicz podziękowała młodym artystom za występ, złożyła wszystkim uczniom i ich rodzinom życzenia. Na zakończenie apelu rozdała dyplomy i nagrody dla laureatów konkursu biblijnego oraz Mikołajkowego.
Po apelu uczniowie pod opieką wychowawców udali się do swoich klas na wspólne świętowanie.

Składamy serdeczne podziękowania Rodzicom za aktywną pomoc w przygotowanie kostiumów i elementów scenografii.

s. Danuta B. Pruś i Kinga Rogóz


Życzenia świąteczne z Republiki Środkowej Afryki

21 grudnia br. dotarły do nas życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia z adoptowanej w Republice Środkowej Afryki przez nas szkoły, na którą niedawno przesłaliśmy uzbierane pieniądze. Otrzymane życzenia i słowa listu bardzo nas ucieszyły, bo dzięki nim mamy pewność, że pomoc dociera do prawdziwie potrzebujących ludzi, do dzieci żyjących na peryferiach świata.

s. Danuta B. PruśBetlejemskie Światełko Pokoju

„Narodziło się w stajence Dziecię – Boży Syn
Od tej pory wiara, miłość i nadzieja w Nim!
Przybieżeli tam i skauci, choć nie było łatwo...
I ponieśli ludziom pokój, czyli z groty Światło!”


Idea Betlejemskiego Światła Pokoju narodziła się w Austrii, gdzie w 1986 roku w intencji niewidomych dzieci przewieziono płomień z groty betlejemskiej – miejsca narodzin Chrystusa. Dwa lata później austriaccy skauci sami pojechali po Światło do Betlejem. Od tego czasu ten symbol pokoju i jedności trafia do Wiednia co roku, a harcerze z różnych krajów roznoszą Światło po Europie.
Światełko Betlejemskie po raz kolejny zawitało do Iwonicza. Dnia 20 grudnia, zuchy przekazały płomień: władzom gminy, proboszczowi parafii, Pani Dyrektor naszej szkoły Małgorzacie Jakubowicz, przedszkolom, Zespołowi Szkół w Iwoniczu, Zespołowi Szkół przy OSiW OHP oraz Domom Pomocy Społecznych w Iwoniczu. Patrol ze „Światełkiem” został przyjęty bardzo ciepło i serdecznie.

Najserdeczniejsze życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia.

Niech magiczna moc wigilijnego wieczoru przyniesie spokój i radość.
Niech każda chwila świąt Bożego Narodzenia żyje własnym pięknem,
a Nowy Rok obdaruje pomyślnością i szczęściem.

Życzy: 4 GZ „Wesołe Pląsy” i 10 DH „Leśna Brać” wraz z opiekunami.Nim zabłyśnie pierwsza gwiazdka…

Na spotkanie z tradycją i zwyczajami Świąt Bożego Narodzenia zaprosili swoich Rodziców uczniowie klas pierwszych. Spotkanie odbyło się w Szkole Podstawowej 17 grudnia wieczorem. W programie artystycznym dzieci przedstawiły urok zimowych zabaw, oraz przypomniały o pięknej polskiej tradycji i zwyczajach bożonarodzeniowych. Były wiersze, pastorałki i kolędy śpiewane wspólnie z rodzicami.
Na zakończenie dzieci złożyły swoim kochanym rodzicom życzenia i wręczyły upominki. Świąteczny nastrój udzielił się zebranym, wszyscy składali sobie życzenia.

Z dźwiękiem dzwonków melodyjnych, wraz z opłatkiem wigilijnym, w dzień Bożego Narodzenia wszystkiego najlepszego, dużo szczęścia i radości w nadchodzącym Roku 2019 i błogosławieństwa Bożego życzą wychowawcy klas pierwszych Jolanta Kielar i Jadwiga WosiewiczIslandia – kraj ognia wody i lodu

W piątek 17 grudnia 2018 r. odbyło się w naszej szkole kolejne już spotkanie z podróżnikiem, znanej nam grupy „Trzask”. Tworzą ją ludzie odbywających wyprawy do różnych części świata i dzielących się swoimi opowieściami. Tym razem przybył do nas pan Dariusz Rochecki.
Tematyka 90-minutowej prelekcji dotyczyła Islandii - kraju ognia, wody i lodu. Uczniowie w czasie prezentacji mogli podziwiać malownicze krajobrazy, oglądali gorące gejzery, geotermalne źródła, wodospady, lodowe niebieskie jaskinie. Jednak najciekawszy okazał się wulkan Askja, którego kaldera, otoczona ośnieżonymi górami Dyngjufjöll, ma rozmiar 50 km2. Znajdują się tam dwa jeziora: najgłębsze na Islandii Öskjuvatn oraz Viti wypełnione ciepłą, siarkową wodą. Uczniowie dowiedzieli się również, że aż 15% mieszkańców tej wyspy stanowią Polacy, a nasz język ma szansę stać się trzecim językiem urzędowym na Islandii. Wysłuchaliśmy również opowieści o przysmakach kulinarnych Islandczyków, którymi są między innymi sfermentowane mięso rekina.
Była to dla nas pouczająca i ciekawa lekcja o kulturze, zwyczajach i ludności tego zaledwie 338-tysięcznego państwa.
Z wielką niecierpliwością czekamy na kolejne spotkania z grupą Trzask oraz niezwykłe opowieści o odległych regionach świata.

Joanna Kleczyńska


Przedświąteczne zajęcia w przedszkolu

W czwartek (13 grudnia) przedszkolaki uczestniczyły w warsztatach cukierniczych zorganizowanych we współpracy z Zespołem Szkół przy OSW OHP w Iwoniczu. Zajęcia „Dekorowanie pierników” poprowadziła pani Małgorzata Wawro wraz z grupą swoich uczniów. Dzieci z ogromnym zaangażowaniem, wykorzystując różne metody, dekorowały pachnące ciasteczka. Część wykonanych przez siebie pierniczków dzieci z apetytem zjadły, a pozostałe będą zdobiły świąteczny stół na spotkaniu wigilijnym. O zbliżających się świętach w przedszkolu przypomina również pięknie wyglądająca, wystrojona przez dzieci choinka.

Wychowawczynie Danuta Baran, Izabela NyczUCZNIOWIE, RODZICE, ABSOLWENCI, PRZYJACIELE SZKOŁY!

Głosowanie trwa!!!

Głosujemy do 18 grudnia 2018 r. Dziennie przybywa nam ok. 1500 głosów. Potrzebujemy znacznie więcej.

RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ! PROSIMY GŁOSUJCIE Z NAMI!

Ogólnopolska akcja „Dzieciaki do rakiet”

„Dzieciaki do rakiet” to ogólnopolska akcja banku BGŻ BNP Paribas promująca aktywność fizyczną wśród dzieci, ich rodziców i nauczycieli. W ramach inicjatywy szkoły podstawowe z całej Polski biorą udział w KONKURSIE, w którym nagrodą jest profesjonalny sprzęt tenisowy do nauki dzieci, a także specjalne szkolenia dla nauczycieli. W tym roku nagrodzonych będzie aż 70 szkół!

W konkursie bierze udział także nasza szkoła. Zachęcamy do głosowania klikając w poniższy link. Każdego dnia można oddać 5 głosów.

GŁOSUJ

CODZIENNIE 5 GŁOSÓW JEDEN PO DRUGIM

Wprowadźmy razem tenisa ziemnego na lekcje wychowania fizycznego w naszej Szkole !


„Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa”

11 grudnia 2018r. uczniowie klas 1-3 wzięli udział w prelekcji przeprowadzonej przez strażaków z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krośnie. Spotkanie z uczniami klas młodszych odbyło się w ramach ogólnopolskiej kampanii edukacyjno-informacyjnej „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa”. Dzieci aktywnie brały udział w dyskusji, wykazując się niemałą wiedzą na temat zagrożeń związanych z możliwością powstania pożarów w mieszkaniach lub domach jednorodzinnych oraz zatruciem tlenkiem węgla. Dziękujemy strażakom za przyjazd i przekazanie dzieciom cennych rad.

Wychowawcy klas 1-3


„Sprawdź swój stan sprawności fizycznej”

10 grudnia uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w warsztatach pod nazwą „Sprawdź swój stan sprawności fizycznej”. Warsztaty zorganizował Podkarpacki Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy w Rzeszowie wraz z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Krośnie dla grup realizujących program „Szkolny Klub Sportowy” w obiektach krośnieńskiej uczelni.

Warsztaty obejmowały m.in.
- Pomiary somatyczne: waga ciała, poziom tkanki tłuszczowej, poziom wody w organizmie, masa ciała szczupłego,
- Pomiary wybranych zdolności motorycznych: pomiar siły za pomocą dynamometru, pomiar mocy kończyn dolnych na cykloergometrze rowerowym, pomiar wysokości wyskoku z wykorzystaniem opto jump, pomiar równowagi, test koordynacji wzrokowo-ruchowej na aparacie Piórkowskiego,
- „Sprawdź swoje zmysły”; sprawdzanie zmysłów uczniów za pomocą wzroku, dotyku i węchu;
- „Szybkość i precyzja czyli logistyka w procesie produkcji”; uczniowie uczestniczyli w grze symulującej proces produkcji w firmie;
- „Twoje ręce mogą uratować komuś życie”; udzielanie pierwszej pomocy, postępowanie z poszkodowanym nieprzytomnym;
- „Wiem co jem”; Co kryją w sobie napoje izotoniczne? Koktajle, shake i smoothies na bazie owoców, warzyw i ziół dla sportowców.
- „Muzyczno-taneczne formy rekreacji ruchowej”;
- Zajęcia na siłowni.

Zajęcia bardzo podobały się i wszyscy wróciliśmy wzbogaceni wiedzą. Ponadto wszyscy uczestnicy otrzymali poczęstunek oraz drobne gadżety.

Opiekunowie: Ewa Rygiel, Magdalena Stefańska


Politechnika Młodych Odkrywców

8 grudnia 2018r. (sobota) odbyły się drugie zajęcia laboratoryjne z chemii w ramach projektu Politechnika Młodych Odkrywców realizowanego przez Politechnikę Rzeszowską. W zajęciach tych uczestniczyli Natalia Lorens – uczennica klasy 8a, Dominika Akslar - z klasy 8b oraz Mirosław Szybka – z kl.3G.
Tematem warsztatów Krystalizacja - jak rosną kryształy i rzeźby z ciepłego lodu były zagadnienia związane z krystalizacją – jedną z podstawowych metod rozdzielania i oczyszczania mieszanin oraz związków chemicznych. Przed przystąpieniem do zajęć praktycznych, uczniowie zostali zapoznani z przepisami bhp obowiązującymi w laboratoriach oraz z ideą i podstawami teoretycznymi procesu krystalizacji, jego mechanizmem i towarzyszącymi mu efektami. W części praktycznej zajęć, uczniowie samodzielnie wykonywali proste doświadczenia chemiczne związane z badaniem wpływu temperatury na rozpuszczanie azotanu (V) potasu oraz mieszania na wielkość powstających kryształów. Przeprowadzali również efektowną krystalizację octanu sodu.
Podczas tych warsztatów, uczniowie po raz kolejny mieli możliwość nie tylko wspaniałej zabawy z chemią, ale również doskonalili umiejętność posługiwania się podstawowym sprzętem laboratoryjnym i poprawnej oceny zjawisk towarzyszących reakcjom chemicznym. Kolejna taka lekcja chemii, już 12 stycznia 2019r.

Opiekun: Sabina Józefowicz-Boczar


„Dyktando dla Niepodległej”

2018 jest Rokiem Jubileuszu 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości. Uczniowie naszej szkoły uczcili 100. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości, biorąc udział w „ Dyktandzie dla Niepodległej”. Rywalizacja ta stanowiła świetną okazję do poznawania naszej historii oraz refleksji nad językiem ojczystym. Tekst był naszpikowany ortograficznymi pułapkami.

Wyniki przedstawiają się następująco:
Klasy II - III:
1 miejsce - Melania Kielar
2 miejsce - Szymon Rozel
3 miejsce - Natalia Trygar

Klasy IV - VI:
1 miejsce - Rafał Jarosz
2 miejsce - Karolina Szajna
3 miejsce - Anna Szczurek

Klasy VII - III G:
1 miejsce - Natalia Lorens
2 miejsce - Natalia Kostrzewska
3 miejsce – Karolina ZIembicka

Zwycięzcom serdecznie gratulujemy i dziękujemy za liczny udział w dyktandzie.

Anna Gaweł, Małgorzata Warzocha, Magdalena Stefańska


Quiz Małego Patrioty – rozdanie nagród

W dniu 6.12 odbyło się uroczyste rozdanie nagród w ramach wcześniej przeprowadzonego „Quizu Małego Patrioty”. W konkursie udział wzięli wszyscy uczniowie z klas: III, IVa i IV b.
Prace konkursowe zostały ocenione w dwóch kategoriach wiekowych:
Klasa III
I miejsce: Dawid Padacz, Bartosz Szkółka, Szymon Rygiel, Krzysztof Rygiel
II miejsce: Antoni Janiczek, Bartłomiej Fiałkowski, Ivo Chudy
Wyróżnienie: Szymon Rozel
Klasa IV
I miejsce: Julia Haliniak, Franciszek Kozioł, Damian Kenar
II miejsce: Jagoda Fiałkowska, Oskar Gonet, Wojciech Kandefer
Wyróżnienia: Wojciech Jakubowicz, Daria Trygar, Ksawery Tekieli, Jakub Kielar, Maja Zajdel, Alicja Kuprowska

Wszystkim uczniom biorącym udział serdecznie dziękujemy, a nagrodzonym gratulujemy !

Alicja Kucza, Anna Rozel


Mikołajkowy Festiwal Piosenki „DROGA DO GWIAZD”

6 grudnia 2018 roku, w Gminnym Ośrodku Kultury w Chorkówce, odbył się Mikołajkowy Festiwal Piosenki „Droga do Gwiazd”.

Naszą szkołę, zgodnie z regulaminem konkursu reprezentowały dwie uczennice, w odrębnych grupach wiekowych.

Grupy wiekowe:
1. Klasy IV–VI SP (Milena Bogaczyk „Zawsze gdzieś, czeka ktoś”)
2. Klasy VII SP oraz Gimnazjum (Kinga Kinel „Ruchome piaski”)

Milena Bogaczyk z klasy VIb została nagrodzona przez jury I miejscem w swej kategorii wiekowej. Kinga Kinel z klasy VIIb została nagrodzona przez jury III miejscem w swej kategorii wiekowej.

Gratulacje dla występujących dziewcząt!!!

Robert Mercik„Mikołajki na sportowo”

6 grudnia w naszej szkole przebiegał pod znakiem Świętego Mikołaja! Wszystkie dzieci miały okazję spotkać się oko w oko ze Świętym, który żadnego dziecka nie zostawił bez upominku. Wiadomo wszakże, uczniowie w naszej szkole są grzeczni, wszyscy i bez wyjątku. Zorganizowany został również turniej, na którym nasi podopiecznie mogli się zmierzyć w dwóch dyscyplinach – młodsi rywalizowali w „cztery ognie”, starsi grali w siatkówkę. Emocji było co niemiara, wyniki zmieniały się jak w kalejdoskopie a wszystko to w świetnej, sportowej atmosferze. Na końcu - wszystkie dzieci otrzymały z rąk Pani Dyrektor dyplomy oraz pamiątkowe „mikołaje”, a najlepsze drużyny puchary.

Wyniki naszych rozgrywek:

„Cztery ognie”:
I miejsce klasa VB,
II miejsce klasa VIA,
III miejsce klasa VA.

Turniej Siatkówki:
I miejsce drużyna IIIAG,
II miejsce drużyna IIIBG,
III miejsce drużyna VIIIA,
IV miejsce drużyna VIIIB.

W obu turniejach wzięło udział łącznie 120 uczestników. Gorące podziękowania za wsparcie i pomoc w organizacji rozgrywek składamy Dyrekcji Szkoły, Radzie Rodziców SP Iwonicz oraz chłopcom z klasy IIIAG, którzy przygotowali plakaty informacyjne, dyplomy, nagłośnienie oraz muzykę. Wszystkim dziękujemy i gratulujemy wyników.

Adrianna Sanocka i Marcin Jasiński


Święty Mikołaj jest wśród nas!

Dzieci już od kilku dni zastanawiały się, czy pomimo jesiennej pogody, Święty Mikołaj do nich przybędzie. Brak białego puchu nie zniechęcił Mikołaja i ku radości dzieci ten oczekiwany przez cały rok Gość przybył do naszej szkoły zaraz z rana 6 grudnia, w asyście swoich pomocników.

Zanim jednak Święty Mikołaj dotarł do naszej szkoły uczniowie klas 0-III obejrzeli przedstawienie świąteczne przygotowane przez Samorząd Uczniowski. Uśmiech i wyjątkowa atmosfera zagościły na twarzach i wokół każdego dziecka.

Mikołaj rozmawiał z dziećmi, wysłuchał kilku piosenek i wierszy przygotowanych specjalnie dla niego. Nie zapomniał również o prezentach dla każdego dziecka, bo przecież małe dziecięce psoty zawsze można wybaczyć. A kiedy pożegnaliśmy Mikołaja na twarzach dzieci jeszcze długo gościły uśmiech i szczęście.

Święty Mikołaj nie zapomniał o uczniach klas IV-VIII oraz gimnazjum, którzy najpierw obejrzeli program artystyczny, przygotowany przez Samorząd Uczniowski. Następnie uczniowie wspólnie z wychowawcami udali się do klas, gdzie przychodził Święty Mikołaj w asyście swoich pomocników, rozdając prezenty.

Szkoda tylko, że ten wyjątkowy Gość odwiedza nas tylko raz w roku…

Samorząd Uczniowski z opiekunami


XX Konkurs Kolęd i Pastorałek w Miejscu Piastowym

5 grudnia 2018 roku odbyła się już XX odsłona Konkursu Kolęd i Pastorałek organizowanego przez Gminny Ośrodek Kultury w Miejscu Piastowym (w tym roku z racji remontu, przeniesionego do Domu Ludowego w Rogach).

Wśród ponad stu uczestników konkursu, znalazły się dwie nasze uczennice, reprezentujące dwie kategorie wiekowe:
1. Milena Bogaczyk kl. VIb „Coraz bliżej święta”
2. Kinga Kinel kl. VIIb „O Mario”

Życzę dalszych sukcesów!!!

Robert Mercik


5 grudnia - Konkurs Biblijny

Od kilku lat Wydział Nauki Katolickiej w Przemyślu oraz Kuratorium Oświaty organizują dla szkół podstawowych /klasy IV-VII/ Konkurs Biblijny, który odbywa się w trzech etapach: szkolnym, dekanalnym i diecezjalnym.

Dnia 5 rudnia odbył się w naszej szkole pierwszy etap tego konkursu. Przystapiło do niego 25 uczniów. Wszyscy wykazali się świetną znajomościa Ewangelii według Św. Marka, której dotyczyły konkursowe pytania. Poziom odpowiedzi był wyrównany i różnice między najlepszymi były niewielkie.

Zwycięzcami szkolnego etapu, którzy będą reprezentować naszą szkołę w dekanacie zostali, zajmując nastepujace miejsca:

Martyna Biernacka z klasy V a - I miejsce
Rafał Kandefer z klasy V b - II miejsce
Ksawery Tekieli z klasy IV a - III miejsce

Gratulujemy zwycięzcom i życzymy dalszych sukcesów w kolejnych etapach.

s. Danuta B. Pruś


Święta tuż, tuż…

5 grudnia gromada zuchowa „Wesołe Pląsy” brała udział w warsztatach dekorowania i pieczenia pierników. Zajęcia zostały zorganizowane we współpracy z Zespołem Szkół przy Ośrodku Szkolenia i Wychowania OHP w Iwoniczu. Warsztaty prowadzone były przez Panią Małgorzatę Wawro - nauczyciela przedmiotów gastronomicznych. Mali cukiernicy z pomocą i pod czujnym okiem uczniów Zespołu Szkół Zawodowych ugniatali ciasto, wykrawali pierniki a następnie wypiekali. Największą frajdę sprawiło dekorowanie korzennych ciasteczek. Dzieci z dużym zaangażowaniem i artystycznym zacięciem tworzyły małe dzieła sztuki. Po godzinie intensywnej pracy, powstało wiele ciekawych, pachnących ciastek. Zrodziło się pytanie kto to wszystko zje? Część pierniczków każdy z uczestników warsztatów dostał w prezencie a reszta została skonsumowana na miejscu.
Serdecznie dziękujemy za zorganizowanie kulinarnych warsztatów Zespołowi Szkół przy OSiW OHP w Iwoniczu, w szczególności: Pani Kierownik Małgorzacie Frączek i Pani Małgorzacie Wawro wraz z uczniami.

Anna Gaweł


Andrzejki w klasie IV a

29 listopada w klasie IV a zorganizowane zostały andrzejki. W tym dniu sala lekcyjna została zamieniona w "salę wróżb". Każdy uczestnik andrzejkowych szaleństw z niecierpliwością przekłuwał papierowe serce, aby odczytać imię swojej sympatii. Losował magiczne bileciki na których widniały nazwy zawodów przyszłości oraz różnych przepowiedni dotyczących najbliższej lub dalszej przyszłości.

Bawiliśmy się, również w najpopularniejszą zabawę andrzejkową, mianowicie ustawianie butów przed progiem. Najpierw dziewczynki, a później chłopcy zdjęli po jednym bucie i w rzędzie ustawiali je jeden za drugim w stronę progu. But, który znajdzie się na progu lub go przekroczy - to "but zwycięski". Jego właścicielka lub właściciel najszybciej spośród wszystkich obecnych i uczestniczących w zabawie, znajdzie sympatię.
Uczniowie gorączkowo czekali na to by dowiedzieć się kto jako pierwszy z klasy znajdzie sympatię, będzie bogaty i komu w życiu się powiedzie.

Wszyscy wspaniale się bawili, humory dopisywały, a przepowiedziana przyszłość zawsze może się spełnić. Tak naprawdę wszystko zależy od nas samych. Warto też pamiętać, że najważniejsza jest dobra zabawa.

Anna Rozel


5 grudnia - Międzynarodowy Dzień Wolontariusza

Dzień ten został ustanowiony w 1985 roku przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych w celu wyrażenia uznania dla wysiłku i pracy wolontariuszy na całym świecie.

W naszej szkole działa koło wolontariatu, które skupia 38 osób, bardzo pomocnych i zaangażowanych w realizację różnorodnych inicjatyw charytatywnych.

Wolontariusze włączają się w liczne akcje tj. „Adoptuj szkołę” – jest to ogólnopolski projekt prowadzony przez Fundację Pomocy Humanitarnej „Redemptoris Missio”. Nasza szkoła przystąpiła do projektu w ubiegłym roku szkolnym. Jako członkowie projektu zobowiązaliśmy się wesprzeć edukację afrykańskich dzieci raz do roku kwotą 100 zł. W ubiegłym roku udało nam się zebrać 150 zł, natomiast w tym roku przekazaliśmy 200 zł.

Zrealizowaliśmy również akcję „Czary mary okulary”, zorganizowaną przez wyżej wymienioną fundację. Przyniesione przez uczniów okulary zostały przekazane na misje.

27 listopada br. 10 naszych wolontariuszek wzięło udział w Zabawie Andrzejkowej w Domu Pomocy Społecznej w Iwoniczu, co było doskonałą okazją do integracji oraz wspólnej zabawy uczennic z podopiecznymi DPS-u. Nasi wolontariusze pełnią również dyżury w Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci w Iwoniczu. W każdą sobotę od godz. 9:30 do 11:00 oraz od 14:30 do 16:00 odwiedzają swoich podopiecznych, czytają im bajki, bawią się i radośnie spędzają czas.

Obecnie w szkole prowadzona jest zbiórka małych zabawek w ramach akcji „Paczka dla dzieciaczka”. Zebrane maskotki zostaną przekazane potrzebującym dzieciom w Afryce. Organizatorem akcji jest Fundacja Dzieci Afryki.

Ponadto prowadzona jest zbiórka karmy dla zwierząt, która zostanie przekazana OTOZ Animals w Krośnie.

Uczniowie klas czwartych biorą udział w konkursie „Cukierek za życzliwość i Ty możesz zostać wolontariuszem”, organizowanym przez Fundację Dwa Skrzydła Anioła. Konkurs ma na celu uczenie najmłodszych bezinteresownej pomocy.

Nasi wolontariusze chętnie podejmują działania na rzecz potrzebujących, wykazując się przy tym ogromnym sercem i dużą wrażliwością.

s. Benedykta Pruś, Lucyna Szubrycht, Kinga Rogóz


Nasza zaadoptowana szkoła w Ngaoundaye

Pod koniec ubiegłego roku szkolnego wolontariat postanowił „zaadoptować” szkołę w Republice Środkowej Afryki, dlatego podjął zobowiązanie pieniężnych wpłat przez sześć kolejnych lat na rzecz wskazanej przez Fundację Redemptoris Missio szkoły. Pieniądze te pomogą dzieciom afrykańskim zdobywać wiedzę i zaspakajać ich elementarne potrzeby.

Pierwsze zebrane pieniądze-150 zł, wpłaciliśmy w czerwcu br. i otrzymaliśmy podziękowanie od Fundacji. W październiku br. otrzymaliśmy słowa pozdrowień, podziękowanie oraz kilka fotografii z życia szkoły w Ngaoundaye wysłane do nas przez polskie misjonarki z RŚA. To właśnie ta szkoła została nam wskazana do adopcji. Z wielkim zainteresowaniem oglądaliśmy zdjęcia naszych kolegów i koleżanek z dalekiego kraju.

W ostatnich tygodniach wolontariusze przeprowadzili kolejną zbiórkę pieniężną na potrzeby „naszej” w szkoły. Tym razem udało się zebrać 200 zł.

Podziękowania od polskich misjonarek z RŚA

s. Benedykta Pruś, Lucyna Szubrycht, Kinga Rogóz


Spotkanie profilaktyczne "Nie bądź taka - wyprzedź raka!!!"

W dniu 27.11.2018 r. uczennice klas VIII i III AG wzięły udział w zajęciach na temat profilaktyki raka piersi i raka szyjki macicy w OHP w Iwoniczu. Prelekcję poprowadziła pracownik PWSZ w Krośnie pani mgr Małgorzata Moskal-Szybka.
Celem zajęć było propagowanie i rozpowszechnienie wiedzy na temat wczesnego wykrywania raka piersi i raka szyjki macicy. Przedstawiono dane na temat zachorowalności i umieralności na te schorzenia w Polsce i na świecie. Wskazano najważniejsze czynniki zwiększające ryzyko zachorowania oraz możliwe objawy wystąpienia raka. Ponadto wskazano metody wykrywania raka piersi i możliwości działań profilaktycznych. Dziewczynki otrzymały sporą dawkę trudnych ale bardzo ważnych informacji, które mogą je uchronić w przyszłości przed niebezpieczeństwem choroby nowotworowej.
Serdecznie dziękujemy Panu Krzysztofowi Buczkowi - Dyrektorowi Zespołu Szkół przy Ośrodku Szkolenia i Wychowania OHP w Iwoniczu i Pani Małgorzacie Frączek - Kierownik Ośrodka Szkolenia Ochotniczych Hufców Pracy w Iwoniczu za zaproszenie skierowane do naszych uczennic.

Dorota Kielar, Joanna Kleczyńska


Gminny Konkurs Plastyczny Polska Niepodległa 1918–2018

W niedzielę 25 listopada w kinie „Wczasowicz” w Iwoniczu-Zdroju odbył się Koncert fortepianowy w ramach XI Festiwalu im. Księcia Michała Kleofasa Ogińskiego. Koncert poprzedził uroczyste wręczenie nagród w Gminnym Konkursie Plastycznym „Polska Niepodległa 1918–2018”. Celem konkursu było uczczenia setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Laureatami konkursu zostali uczniowie naszej szkoły. W kategorii klas młodszych III miejsce zdobył Stanisław Gaweł z klasy I b. W drugiej kategorii II miejsce zajęła Agnieszka Kielar z klasy VII b a III miejsce Martyna Biernacka z klasy V a.
Serdecznie gratulujemy nagrodzonym i życzymy dalszych sukcesów!

Opiekunowie: Monika Kenar-Szczurek, Anna Gaweł


Dzień pluszowego misia w gromadzie zuchowej i na świetlicy szkolnej

W listopadzie obchodzony jest Dzień Pluszowego Misia. Z tej okazji uczniowie brali udział w zabawach, w których głównym bohaterem był Miś. Dzieci samodzielnie wykonały balonowe maskotki oraz uczestniczyły w sesji zdjęciowej w misiobudce.
Na koniec była wspólna degustacja ulubionego przysmaku Kubusia Puchatka i kolorowych gumisiowych żelek. Dzień ten był pełen wrażeń i świetnej zabawy.

Anna Gaweł, Ewa Graboś


Wycieczka do Łańcuta na prezentacje edukacyjną i koncert

W dniu 22 listopada w godzinach popołudniowych grupa chętnych uczniów wraz z opiekunami brała udział w wycieczce do Łańcuta, gdzie odbyło się spotkanie w ramach programu edukacyjno–artystycznego z zakresu ochrony środowiska pt. „Zielona Polska”. Spotkanie przygotował Gerard Sawicki – przyrodnik, który przedstawił prezentację dotyczącą ekologii i ochrony środowiska (m. in. formy ochrony środowiska, wpływ człowieka na środowisko naturalne, gospodarka odpadami, ochrona różnorodności biologicznej, problem smogu, wybrane grzyby, rośliny i zwierzęta Polski). Jej celem było uwrażliwienie na piękno przyrody oraz nakłanianie do świadomej jej ochrony. Podczas drugiej części programu o charakterze artystycznym wystąpił zespół muzyczny ANDRE. Udział w zajęciach ekologicznych był możliwy dzięki życzliwości Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój pana Witolda Kocaja, który przekazał naszej szkole zaproszenia i bilety.

Krystyna Bargieł, Anna Rozel, Joanna Kleczyńka, Lucyna Szubrycht


Co słychać u trzecioklasistów?

Okres jesienno-zimowy sprzyja realizacji tematyki „Dbamy o zdrowie”. W ramach akcji odbyło się spotkanie trzecioklasistów z panią Joanną Koryniowską - higienistką szkolną, która wyjaśniła dzieciom jak ważne jest właściwe odżywianie i odpowiedni ubiór w okresie jesiennym. Podczas spotkania uczniowie utrwalili i usystematyzowali wcześniej nabyte wiadomości dotyczące piramidy zdrowego żywienia, a także uzyskali odpowiedzi na pytania dotyczące ich zdrowia.

Przeprowadzono także działania praktyczne, które polegały na przygotowaniu zdrowego i smacznego śniadania. Wspólnie spożywany posiłek dostarczył dzieciom wiele radości.

wych. B. Milińska


Dzień Pluszowego Misia w szkolnej bibliotece

Brązowe, białe, z kokardką, z serduszkiem, małe, średnie, duże… takie właśnie misie odwiedziły w czwartek 22 listopada szkolną bibliotekę. Oczywiście przyszły w towarzystwie swoich właścicieli, czyli dzieci z oddziałów przedszkolnych.

Termin wizyty nie był przypadkowy, bo to właśnie w listopadzie od 2002 roku obchodzi się Dzień Pluszowego Misia.

Dzieci obejrzały w bibliotece wystawkę książek o misiach, poznały historię tej pluszowej zabawki a następnie udały się do szkolnej świetlicy, gdzie odbyły się zabawy i tańce… oczywiście z misiami.

Spotkanie było bardzo miłe, a zakończyło się wręczeniem przedszkolakom dyplomów „przyjaciół wszystkich pluszowych misiów” i wspólnym zdjęciem.

Bibliotekarze


Z wizytą w Dragonie

Dzieci z oddziału przedszkolnego, w związku z realizowanym tematem „Praca krawcowej”, odwiedziły pobliską Manufakturę skórzaną DRAGON. Przedszkolaki miały możliwość obejrzenia maszyn do szycia i obserwowania pracy krawcowych. Na koniec panie krawcowe podarowały dzieciom ozdobne elementy skórzane, które sprawiły im wiele radości.

Wychowawczynie przedszkolaków


Życzenia dla Niepodległej

Uczniowie wszystkich klas bardzo solidnie przygotowali się do obchodów 100 rocznicy Odzyskania Niepodległości nie tylko poprzez udział w programie artystycznym, wycieczkach, warsztatach czy konkursach, ale także poprzez wykonanie, pod opieką nauczycieli, okazałych dekoracji patriotycznych na szkolnych korytarzach i w salach lekcyjnych. Dzięki nim szkoła nabrała odświętnego wyglądu. Uczniowie klas O–III wykonali piękne laurki dla Niepodległej. Starsi uczniowie przygotowali kartki z życzeniami dla Ojczyzny. Prace w biało-czerwonej kolorystyce z niezwykle szczerymi i przepełnionymi patriotyzmem życzeniami można podziwiać na korytarzach szkolnych. Wcześniej zaprezentowane zostały one na uroczystym apelu szkolnym oraz podczas Wieczornicy dla społeczności Iwonicza. W przyszłości wszystkie laurki i kartki z życzeniami umieszczone zostaną w specjalnie na tę okazję przygotowanym albumie pamiątkowym.

Serdecznie dziękujemy wszystkim nauczycielom i uczniom za zaangażowanie i pomoc w wykonaniu dekoracji i prac, które uświetniły uroczystości związane z 100 rocznicą Odzyskania Niepodległości.

Koordynatorzy: Ewa Penar i Maria Szajna


Wyjątkowe Obchody Święta Niepodległości

Nasza szkoła uroczystości związane z obchodami 100 rocznicy odzyskania Niepodległości przez Polskę zorganizowała w piątek – 9 listopada. Odbyły się one w dwóch odsłonach: przed południem dla uczniów i w formie Wieczornicy dla mieszkańców.

Wszyscy uczniowie i nauczyciele w asyście pocztu sztandarowego przeszli do Kościoła parafialnego, by uczestniczyć we Mszy św. za Ojczyznę. Po powrocie, w sali gimnastycznej odbył się program, na który składało się wiele elementów, w tym m.in. wspólne śpiewanie pieśni „Rozkwitały pąki…” i „Przybyli ułani”. Poszczególne klasy prezentowały przygotowane wcześniej z wychowawcami życzenia dla Polski na następne 100 lat. Miało miejsce rozstrzygnięcie szkolnego konkursu na „Kartkę z pamiętnika” i wręczenie nagród laureatom. Zebrani mocno przeżyli zbiorowe recytacje Inwokacji Pana Tadeusza i „Katechizmu Dziecka Polskiego”, nie mówiąc już o wzruszeniu podczas wspólnie odśpiewanej Roty czy hymnu państwowego o godzinie 11.11. Recytowano wiersze i śpiewano piękne piosenki i pieśni, tańczono poloneza, krakowiaka, tańce z szarfami i flagami. Dwugodzinne spotkanie wspaniale przeżyli wszyscy, od 4-letnich dzieci z naszego oddziału przedszkolnego do najstarszych uczniów z klasy III gimnazjalnej.

Wieczornica rozpoczęła się o godzinie siedemnastej, kiedy sala Domu Ludowego wypełniła się Gośćmi po brzegi. Swoją obecnością zaszczycili nas: przedstawiciele Gminy Iwonicz-Zdrój i jej radni, radni powiatu krośnieńskiego, miejscowi duchowni, dyrektorzy placówek oświatowych obecnie pełniący swoje funkcje, jak i emerytowani, szefowie instytucji i lokalnych stowarzyszeń oraz wielu mieszkańców Iwonicza; co najbardziej cieszy spore grono osób starszego pokolenia. Program spotkania wypełniły piękne tańce narodowe, cudowne piosenki w wykonaniu naszych uczniów i uczennic oraz gościnnie dwóch tegorocznych absolwentek, wiersze, prezentacja najważniejszych faktów dotyczących święta Niepodległości, a także inscenizacja o Polsce zniewolonej, która odzyskała wolność w 1918 roku. Podczas wieczornicy wystąpił laureat konkursu na „Kartkę z pamiętnika”, prezentując swą pracę dotyczącą przeżyć iwonickego dziecka w dniu 11.11.1918 roku, a także praprawnuczka miejscowej poetki Julii Grzegorczyk z wierszem napisanym w okresie międzywojennym. Uczestnicy byli, jak się wydaje, i co wynika z ich relacji zadowoleni z wieczoru urodzinowego odrodzonej Ojczyzny i – jak mówili – byli pod ogromnym wrażeniem.
Aby ten dzień przebiegał tak pięknie, godnie i wzruszająco wszyscy musieli zaangażować się w przygotowania: dyrekcja szkoły, wszyscy nauczyciele, pracownicy, rodzice oraz wielka grupa uczniów, a tak naprawdę wszystkie klasy Szkoły Podstawowej im. ks. Antoniego Podgórskiego w Iwoniczu.

Niech nasza Niepodległa trwa po wsze czasy!

Koordynatorzy: Maria Szajna i Ewa Penar


#RekordDlaNiepodległej

W czasie uroczystej akademii upamiętniającej Jubileusz 100-lecia Niepodległości 11 listopada 2018 r. o godzinie 11.11 cała społeczność Szkoły Podstawowej im. ks. Antoniego Podgórskiego w Iwoniczu w asyście pocztu sztandarowego odśpiewała Hymn Państwowy.


Politechnika Młodych Odkrywców

Uczniowie z naszej szkoły uczestniczą w projekcie Politechnika Młodych Odkrywców realizowanym przez Politechnikę Rzeszowską. Nasi uczniowie realizują moduł Szkoła młodych chemików czyli będą mieli możliwość uczestniczenia w cyklu zajęć warsztatowych mających na celu rozszerzanie wiedzy i rozwijanie swoich zainteresowań w dziedzinie chemii. Uczestnictwo w tym projekcie zapewni młodym chemikom możliwość samodzielnego przeprowadzania różnych doświadczeń chemicznych w nowoczesnych laboratoriach i przy użyciu specjalistycznego sprzętu.

10 listopada 2018r. (sobota) odbyło się pierwsze spotkanie w ramach tego projektu. Uczestniczyli w nim Akslar Dominika i Kinga Kinel - uczennice klasy 8b oraz Mirosław Szybka – uczeń kl.3G. Tematem tych zajęć laboratoryjnych były zagadnienia związane z wyznaczaniem temperatur różnych przemian fazowych. Przed przystąpieniem do zajęć praktycznych uczniowie zostali zapoznani z przepisami bhp obowiązującymi w laboratoriach oraz metodami analizy termicznej, którymi można wyznaczyć podstawowe temperatury przejść fazowych różnych materiałów. Następnie sami przygotowywali próbki z materiałów używanych na co dzień, np. oleju czy czekolady i dokonywali pomiaru temperatury topnienia tych materiałów z wykorzystaniem nowoczesnych technik i urządzeń pomiarowych. Po zakończeniu części doświadczalnej, przy pomocy prowadzącego zajęcia Pana Macieja Kisiela – doktoranta z Katedry Technologii i Materiałoznawstwa Chemicznego, uczyli się jak poprawnie należy wyciągać wnioski i analizować otrzymane wyniki badań.

Mam nadzieję, że zajęcia te dla uczniów były ciekawą lekcją chemii i z niecierpliwością czekają na kolejne, które odbędą się już 8 grudnia 2018r.

Sabina Józefowicz-Boczar


100 pozdrowień na 100-lecie Niepodległości

W 100 Rocznicę Odzyskania przez Polskę Niepodległości uczniowie naszej szkoły oraz innych placówek rozmieszczonych w całej Polsce wzięli udział w niecodziennej akcji. Głównym celem projektu było upamiętnienie tej wyjątkowej rocznicy oraz promocja regionu, z którego pochodzi szkoła. Udział w tym projekcie stał się wyjątkową lekcją geografii, języka polskiego oraz świetną odskocznią od prostych form internetowego sposobu komunikowania się.
Tradycyjne wysyłanie pocztówek odchodzi w niepamięć. Piszemy do siebie maile, SMS-y czy też wiadomości na portalach społecznościowych. Idąc z duchem czasu zapominamy, że pisanie tradycyjnych pozdrowień ćwiczy wyobraźnię i rozwija kreatywność.
Projekt w niecodzienny sposób, połączył ze sobą szkoły z całej Polski. Uczniowie, którzy wzięli w nim udział nigdy nie spotkali się osobiście. Do każdej ze 100 szkół przesłane zostały przez nas pozdrowienia z okazji tego ważnego narodowego święta a z otrzymanych kartek ostatecznie utworzona została wyjątkowa tablica pamiątkowa, na której znajduje się 95 pocztówek. Zostały one zaprezentowane na uroczystym apelu szkolnym w dniu 9 listopada 2018 r. Może w przyszłości uda się nam zwiedzać te wyjątkowe miejsca w Polsce.
Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy włączyli się w realizację projektu.

Joanna Kleczyńska


Szkolny konkurs „Kartka z pamiętnika – czyli jeden dzień z życia Polaka w 1918 roku” rozstrzygnięty

W dniu 9 listopada 2018r. podczas apelu z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości zostały ogłoszone wyniki szkolnego konkursu literackiego na „Kartkę z pamiętnika”. Konkurs polegał na opisaniu nastrojów społecznych oraz warunków życia Polaków w 1918 roku.

Prace konkursowe zostały ocenione w dwóch kategoriach wiekowych:

1) klasy IV–VI
I miejsce - Mateusz Zima (klasa 6a)
II miejsce - Szymon Jarosz (klasa 6a)

2) klasy VII-VIII i III gimnazjum
I miejsce – Michalina Trygar (klasa 7a)
II miejsce – Wiktoria Łapiński (klasa 7a)
III miejsce – Natalia Rajchel (klasa 8b)

Laureatom serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów literackich.

Organizatorzy: K. Rogóz, M. Skotnicka


Powiatowy konkurs literacki „Moja Niepodległa”

Głównym celem naszego konkursu było wyłonienie młodych, zdolnych poetów i uczczenie 100 rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości.

Pomysł przeprowadzenia konkursu zrodził się z chęci promowania młodych ludzi, którzy nie tylko czytają poezję, ale również znają jej siłę, a swoim literackim talentem chcą pokazać, że są prawdziwymi Polakami.

Była to dla nas nauczycieli okazja do zachęcenia młodzieży do pisania i prezentowania własnej twórczości literackiej; rozwijania wrażliwości i wyobraźni młodych autorów, a także popularyzowanie ich twórczości.

Przeprowadzenie konkursu kształtowało wśród młodzieży postawy patriotyczne i obywatelskie. Uczestnicy dostrzegli konieczność zachowania pamięci o przeszłości własnego narodu i tego, że to do nich należy budowanie przyszłości naszej ojczyzny. Ważnym dla nas celem było również integrowanie środowisk szkolnych z całego powiatu.

Wyniki konkursu zostały ogłoszone w dniu 9 listopada 2018 roku podczas obchodów setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości przygotowanych przez Szkołę Podstawową im. ks. Antoniego Podgórskiego w Iwoniczu.

Nagrody dla uczniów ufundował Burmistrz Gminy Iwonicz-Zdrój – pan Witold Kocaj, który objął nasz konkurs swoim patronatem.

Wszystkim uczniom, którzy wzięli udział w konkursie dziękuję, a nagrodzonym gratuluję. Dziękuję również wszystkim nauczycielom polonistom, którzy zachęcili swoich podopiecznych do pisania poezji.


Wyniki powiatowego konkursu literackiego „Moja Niepodległa”
koordynator konkursu – Marzena Muzyka


Dyrekcja, nauczyciele i uczniowie
Szkoły Podstawowej im. ks. Antoniego Podgórskiego w Iwoniczu
zapraszają Rodziców i mieszkańców Iwonicza
do wspólnego świętowania Jubileuszu 100-lecia Odzyskania Niepodległości
w dniu 9 listopada 2018 r.

Godz. 8.20 – Msza Św. za Ojczyznę w Kościele Parafialnym w Iwoniczu.
Godz. 17.00 – Uroczysta akademia w Domu Ludowym w Iwoniczu.Harmonogram zajęć dla uczniów w dniu 9 listopada 2018 r.

W dniu 9 listopada 2018 r. harmonogram zajęć dla uczniów przedstawia się następująco:
Godz. 8.00 – rozpoczęcie zajęć w szkole.
Godz. 8.20 – Msza Św. za Ojczyznę w Kościele Parafialnym w Iwoniczu.
Godz. 9.30 – 11.30 zajęcia wychowawcze, uroczysty apel w szkole.

Po apelu uczniowie nie wymagający opieki świetlicowej udają się do domu.
Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w świetlicy szkolnej odbywają się natomiast zgodnie z planem lekcji.

W tym dniu uczniów obowiązuje strój galowy określony w Statucie Szkoły.

Dyrekcja Szkoły


Quiz Małego Patrioty

Patriotyzm to trudne pojęcie. Słowo to oznacza miłość do własnego kraju, znajomość historii oraz szacunek dla własnych przodków i rodaków. Patriotyzmu uczymy się od najmłodszych lat – w domu, przedszkolu i w szkole. Poznajemy barwy flagi narodowej, rysujemy białego orła na czerwonym tle godła i uczymy się słów hymnu narodowego. Na lekcjach poznajemy historię Polski i jej władców, z wielu wydarzeń i wielu Polaków możemy być dumni.

W szkole mamy również okazje uczestniczyć w różnych konkursach sprawdzających wiedzę i znajomość historii Polski. W dniu 8.11.2018r. odbył się szkolny konkurs pt.: „Quiz Małego Patrioty”. Brali w nim udział wszyscy uczniowie z klas III, IV a oraz IV b. Konkurs miał na celu przybliżenie sylwetek wybitnych Polaków oraz najważniejszych wydarzeń historycznych. Rozdanie nagród odbędzie się na najbliższym apelu szkolnym.

„Takie będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie” / Jan Zamoyski/

Organizatorzy Alicja Kucza i Anna Rozel


Dzień Zdrowego Śniadania w klasach drugich

7 listopada uczniowie klas drugich w związku z obchodzonym Dniem Zdrowego Śniadania samodzielnie przygotowali zdrowy posiłek. Piękne, kolorowe kanapki zachęcały wyglądem i zapachem do tego, aby je skosztować. W tym roku uczniowie wyjątkowo przygotowali się do wykonania śniadania przynosząc różnorodne dodatki np. różnego rodzaju sałaty, oliwki, kiełki rzodkiewki i zioła. Uczniom bardzo spodobały się zajęcia, dlatego planujemy już następne.

Dodatkowo klasy drugie uczestniczą w programie edukacyjnym „5 porcji zdrowia w szkole”, który ma na celu zwrócenie uwagi na potrzebę zadbania o edukację w zakresie zbilansowanej diety już od najmłodszych lat.

Wychowawczynie klas drugich


Wielkie serce dla Niepodległej

  

31 października uczniowie wszystkich klas i wychowankowie oddziałów przedszkolnych zaprezentowali przed budynkiem szkoły żywą flagę biało-czerwoną i serce w barwach narodowych "dla Niepodległej".
Wyniki konkursu „Kartka z pamiętnika – czyli jeden dzień z życia Polaka w 1918 roku”

Ogłoszenie wyników szkolnego konkursu literackiego pt. „Kartka z pamiętnika – czyli jeden dzień z życia Polaka w 1918 roku” oraz wręczenie nagród nastąpi na apelu w dniu 9 listopada 2018r.

Kinga Rogóz


Żywa lekcja historii w gromadzie zuchowej

W 100-lecie odzyskania przez Polskę Niepodległości, zuchy gościły na zbiórce Pana Mateusza Such, adiunkta Muzeum Historycznego - Pałacu Dukla. Gość przywiózł ciekawe eksponaty muzealne, między innymi: bagnety, łuski, gwizdek podoficerski, granat, menażki, mundur polski i czapkę podoficerską, były to przedmioty z I i II wojny światowej. Ze swoich prywatnych zbiorów, Pan Matusz zaprezentował ciekawy egzemplarz austriackiej pocztówki z 1918 r. Powstała ona na podstawie zdjęcia. Można na niej zobaczyć górę Rogowską, po której maszerują pruscy żołnierze a w tle widoczna jest góra Cergowa. Zuchy słuchały opowieści o każdym przedmiocie, zadając przy tym sporo pytań. Każdy mógł wziąć do ręki bagnet czy przymierzyć hełm i poczuć się jak prawdziwy żołnierz z I wojny światowej, co oczywiście dzieciom sprawiło najwięcej frajdy.
Dziękujemy Panu Mateuszowi Such za żywą lekcję historii w 100-lecie odzyskania przez Polskę Niepodległości. Dziękujemy za uświadomienie nam jak ważna jest pamięć o naszych przodkach i wydarzeniach z przeszłości w kształtowaniu naszej własnej historii i przyszłości.

Anna Gaweł


„KARTKA Z PAMIĘTNIKA - CZYLI JEDEN DZIEŃ Z ŻYCIA POLAKA W 1918 ROKU”

Pobierz: Regulamin szkolnego konkursu z okazji 100-lecia Odzyskania Niepodległości

Kinga Rogóz, Maria Skotnicka


Powiatowy Konkurs Literacki "Moja Niepodległa"
pod patronatem Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój

Szkoła Podstawowa im. ks. Antoniego Podgórskiego w Iwoniczu zaprasza uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z terenu powiatu krośnieńskiego do udziału w konkursie literackim.
Jego głównym celem jest wyłonienie młodych, zdolnych poetów i uczczenie 100 rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości.
Pomysł przeprowadzenia konkursu zrodził się z chęci promowania młodych ludzi, którzy nie tylko czytają poezję, ale również znają jej siłę, a swoim literackim talentem chcą pokazać, że są prawdziwymi Polakami.

Pobierz regulamin

Koordynator: Marzena Muzyka


Wyniki konkursów –
XLVI Młodzieżowy Złaz po Ziemi Krośnieńskiej

W konkursie turystyczno-krajoznawczym w kategorii szkoły podstawowe II miejsce zajął Mateusz Zima VIa, natomiast w konkursie ekologiczno – przyrodniczym IV miejsce zajęli - Milena Bogaczyk VIb oraz Bartosz Bolanowski VIa.

W konkursie na relację z imprezy wyróżnienia otrzymali: Daria Trygar IVb i Jakub Haliniak Va.

E. Rygiel


Lekcje historii - ciekawostki historyczne o znanych Polakach połączone z nauką o wartościach patriotycznych

„Jeśli coś jest niemożliwe do wykonania, dajcie to Polakom”
Napoleon Bonaparte

Końcem października odbyło się w naszej szkole spotkanie dla miłośników historii klas siódmych i ósmych. Przeprowadziła je pani Beata Krawiec, dziennikarka i animatorka współpracująca z księgarnią NOVA w Iwoniczu-Zdroju.

Pani Beata w nowatorski sposób opowiedziała o wybitnych Polakach żyjących i tworzących historię naszego kraju w przeszłości, jak i wyjątkowych ludziach, którzy swoją postawą przynoszą chlubę Polsce współcześnie. Zwróciła uwagę na wyjątkowe cechy Polaków, które pozwoliły nam przetrwać tak wiele zawirowań historycznych, wojen i uciemiężeń.

Uczniowie przymierzali mundury; mogli też dotknąć broni będącej imitacją prawdziwej. Dużym zainteresowaniem cieszyły się pamiątki przywiezione przez polskiego żołnierza z Iraku - tablice zawierające płaskorzeźby związane z historią i kulturą tego regionu, krzyż zrobiony przez żołnierzy z pocisku, odłamki, hełmy i mundury.

Powinniśmy być dumni z tego, że jesteśmy Polakami, że jesteśmy narodem, który istnieje mimo swej niewiarygodnie trudnej przeszłości i wreszcie swoją postawą powinniśmy świadczyć, że POLAK, TO CZŁOWIEK HONORU mający swoją GODNOŚĆ I SZACUNEK DLA INNYCH. Wzorujmy się na ludziach, dla których patriotyzm to działanie - niejednokrotnie z narażeniem życia czy - jakże często w dzisiejszych czasach - narażeniem na śmieszność i szyderstwo.

Patriotyzm to postawa, to sposób bycia, myślenia a co za tym idzie postępowania. Patriotyzm, to nie puste słowa i gesty „na pokaz”.

Polskę nosi się w sercu…

Serdecznie dziękujemy pracownikom księgarni NOVA w Iwoniczu-Zdroju za niezawodną współpracę.

Bibliotekarze


Orszak Wszystkich Świętych

Kolorowy i radosny orszak, utworzony przez wielu świętych ruszył dnia 31 października po naszej szkole. To właśnie do nas już kolejny raz w wigilię uroczystości Wszystkich Świętych zstąpili święci i błogosławieni Kościoła katolickiego. W ich role wcielili się uczniowie, zafascynowani drogą do świętości wybranych bohaterów. W orszaku, w asyście Aniołów i Archaniołów kroczyli m.in.: św. Jan Paweł II,św. Matka Teresa z Kalkuty, św. Hiacynta, św. Jadwiga Królowa, św. Jan Bosko, Św. Bernadettta, św. Łucja, św. Klara, św. Franciszek z Asyżu, św. Kinga, św. Barbara, św. Julia, św. Mateusz, św. Łukasz i inni. Na długich przerwach mieszkańcy Nieba wraz z uczniami szkoły bawili się przy rytmach wesołych melodii.

Dziękujemy Księdzu Proboszczowi Ks. Kazimierzowi Gierze za cukierki, którymi aniołki częstowały wszystkich odwiedzanych w klasach uczniów. Dziękujemy Rodzicom i Babciom za przygotowanie kostiumów dla swoich dzieci i wnuków. Dzięki Państwa zaangażowaniu możemy pielęgnować w naszej szkole piękne polskie tradycje.

s. Danuta Benedykta Pruś, Anna Rozel


Harcerze i zuchy uczcili pamięć zmarłych

„Dla Tych którzy odeszli w nieznany świat,
Płomień na wietrze kołysze wiatr.
Dla Nich harcerskie warty i chorągiewek gromada,
I dla Nich ten dzień - Pierwszy Dzień Listopada”

Z okazji tegorocznego Dnia Wszystkich Świętych harcerze i zuchy wraz z opiekunkami odwiedzili pobliski cmentarz. W imieniu wszystkich uczniów i pracowników szkoły z zadumą zapalili znicze i pomodlili się na grobach zmarłych nauczycieli i mogile zbiorowej poległych partyzantów w Lesie Grabińskim. Wychowankowie byli również przy grobie patrona szkoły - ks. Antoniego Podgórskiego i jego Matki. Wśród uczniów panował nastrój zadumy. To była bardzo ważna lekcja wychowania obywatelskiego i patriotycznego. Poprzez takie wyjścia staramy się uczyć okazywania szacunku osobom, które od nas odeszły, a także pokazujemy, jak ważne jest zachowanie o nich pamięci.

Ks. Łukasz Dziedzic, Anna Gaweł


Z wizytą w zaprzyjaźnionych placówkach...

Dnia 26 października 22 uczniów z klas VI-VIII udało się z wizytą do zaprzyjaźnionych placówek w naszej miejscowości, aby zaprezentować przedstawienie teatralne pt. „Miasteczko zwane Garderobą”.

Najpierw młodzi aktorzy występowali w Przedszkolu Gminnym, następnie w Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci, a trzecią placówką z której widzowie uczestniczyli w problemach mieszkańców miasteczka zwanego Garderobą był Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych.

Teatr żyje w człowieku. Mogli się o tym przekonać uczniowie zaangażowani w przedstawienie, kiedy widzowie, zarówno ci mali, jak i ci duzi żywo reagowali na odgrywane treści, bili brawo, dziękowali za dostarczone im bogate przeżycia, a wreszcie zapraszali na kolejne tak udane wydarzenia teatralne.

Dziękujemy Pani Dyrektor Lidii Kulidze, Siostrze Dyrektor Reginaldzie Kuci i Pani Alicji Rysz - Kierownik Działu Terapeutyczno-Opiekuńczego za serdeczne przyjęcie, życzliwe słowa oraz za obdarowanie aktorów słodyczami.

s. Danuta Benedykta Pruś


Spotkania teatralne dla najmłodszych

24 października 2018 r. uczniowie klas pierwszych i dzieci z oddziałów przedszkolnych miały możliwość obejrzeć spektakl teatralny pt. „Afryka Kazika”, inspirowany powieścią Łukasza Wierzbickiego pod tym samym tytułem. Dzieci poznały niecodzienną historię podróżnika Kazika, który postanowił wyruszyć rowerem przez Czarny Ląd. Bohater przeżywał mnóstwo ciekawych i niebezpiecznych przygód, z których wychodził obronną ręką. Na swojej drodze spotkał wielu miłych i ciekawych ludzi oraz zwierzęta, którym chętnie pomagał. Podczas wyprawy przeżywał zarówno chwile wesołe, jak i chwile grozy. Na pełne zabawnych sytuacji przygody żywo reagowali najmłodsi odbiorcy. Spektakl bardzo się podobał. Warto podróżować i poznawać świat, choćby i wirtualnie.

J. Kielar


Z ziołami po zdrowie i urodę...

24 października 20 uczniów z klas 8a i 8b uczestniczyło w niezwykłych warsztatach zielarskich. Praktyczne zajęcia przeprowadziła p. Jolanta Wrzecionko z Iwli. W przystępny i ciekawy sposób opowiadała o ziołach i ich właściwościach leczniczych, odżywczych i kosmetycznych. Uczniowie przygotowywali m.in. zupę z pokrzywy, twaróg z ziołami, napar z ziół i miodu, odżywkę do włosów, paznokci i rzęs oraz peeling, który uczniowie zabrali do domu. Wszystkim najbardziej smakował ziołowy twaróg. Prowadząca chętnie odpowiadała na pytania uczniów, udzielała porad i podawała przydatne przepisy na ziołowe specyfiki i dania. W spotkaniu z zielarką uczestniczyły również panie z koła gospodyń wiejskich.

Zioła są piękne, pachnące, a do tego mają właściwości lecznicze, pro-zdrowotne i podnoszą walory smakowe potraw. Warto o nich pamiętać i znaleźć wśród nich swoich przyjaciół.

Dziękujemy p. Elżbiecie Klimkowskiej za zorganizowanie warsztatów.

Bożena Lorens


Spektakl teatralny Dziady II

22 października 2018 roku 50 uczniów naszej szkoły wzięło udział w spektaklu pt. „Dziady II”. Przedstawienie odbyło się w RCKP w Krośnie i przygotowane zostało przez Teatr ARTENES z Wrocławia. Udział w przedstawieniu stanowił nie tylko przypomnienie sobie treści dramatu Adama Mickiewicza, ale był również niezwykłą okazją do powtórki na temat tego jakimi środkami wyrazu posługuje się teatr. Wszyscy uczniowie chętnie wypowiadali się na temat tego co podobało się najbardziej, a co mniej. Przypomnieliśmy sobie również jak należy właściwie zachowywać się w teatrze.

Opiekunowie: Marzena Muzyka, Kinga Rogóz, Iwona Tekieli


Przedszkolaki o Janie Pawle II

Dzieci z oddziału przedszkolnego wzięły udział w XIV Konkursie Plastycznym „Jan Paweł II – Wielki Człowiek” zorganizowanym przez Przedszkole Gminne w Iwoniczu Zdroju. 22.10.2018r. podczas uroczystości upamiętniającej 40-tą rocznicę wyboru papieża Polaka na Stolicę Piotrową miało miejsce spotkanie wszystkich szkół diecezji przemyskiej noszących imię Jana Pawła II. Na spotkaniu tym zostały wręczone nagrody laureatom konkursu. Wśród nagrodzonych dzieci znalazły się również dwie dziewczynki z grupy sześciolatków – Gabrysia Karp i Małgosia Pelc oraz o rok młodsza ich koleżanka – Nikola Penar.

Jesteśmy dumni z osiągnięć przedszkolaków, ich zdolności plastycznych, a przede wszystkim z tego, iż najmłodsze pokolenie Polaków przyswaja wiedzę o Wielkim Papieżu.

Danuta Baran


„Między nami kobietkami”- prelekcja dla uczennic klas 6

W październiku odbyła się prelekcja edukacyjna z zakresu programu „Między nami kobietkami” adresowana dla uczennic klas VI, w ramach lekcji „Wychowanie do życia w rodzinie”. Celem programu było przygotowanie dziewcząt do problemów wieku dorastania, uzupełnienie wiedzy z zakresu fizjologii dojrzewania jak również zwrócenie uwagi na wyrobienie wśród dziewcząt właściwych nawyków higienicznych. Zajęcia prowadziła przedstawicielka firmy Procter & Gamble – p. Barbara Zapała, która w sposób przystępny i praktyczny udzieliła wskazówek, jak sobie radzić w trudnych dla kobietek sytuacjach. Na zakończenie prelekcji uczennice otrzymały broszury informacyjne o zmianach zachodzących w ich organizmie w okresie dojrzewania. Spotkanie cieszyło się dużym zainteresowaniem i było pomocnym środkiem dydaktycznym z zakresu edukacji prozdrowotnej.

Koordynator spotkania Krystyna Bargieł


Wyjazd na spektakl „Złodziej czasu”

Współczesność to czas nowych technologii i sprzętu elektronicznego. Niektórzy nawet uważają, że jeśli kogoś nie ma w Internecie, to nie istnieje. Nic więc dziwnego, że świat wirtualny coraz mocniej zawłaszcza życie dzieci i młodzieży. Gry komputerowe, media społecznościowe i inne tego typu atrakcje absorbują uwagę młodych umysłów i kradną bezkarnie czas, który mógłby być poświęcony na naukę lub rozwijanie pożytecznych pasji. Bywa i tak, że Internet wkracza w świat emocji i kontaktów między rówieśnikami czy członkami rodziny – zastępuje podwórko, wspólne wyjścia i przygody oraz codzienne bycie razem, choćby przy wspólnym stole. Bezpośrednie kontakty kształtują wszak osobowość i zawiązują, jakże potrzebne, więzi emocjonalne. Codzienność, rozświetlana od świtu do zmroku jarzeniową poświatą smartfona lub tabletu, kradnie cenne chwile dzieciństwa i dorastania, a czasem nawet duszę.

Wychodząc naprzeciw potrzebie wywołania wśród młodych ludzi głębszych refleksji na temat gospodarowania wolnym czasem i rozsądku w korzystaniu z mediów elektronicznych, Teatr „Artenes” z Wrocławia wystawił spektakl pt. „Złodziej czasu”. 22 października obejrzeli go w RCKP w Krośnie chętni uczniowie naszej szkoły z klas IV-VI.

Młoda publiczność żywiołowo reagowała na perypetie głównego bohatera, utożsamiając się z nim z racji wieku oraz podobnych problemów i marzeń. Przesłanie sztuki zostało odkryte i zaakceptowane. Internet i media elektroniczne nie mogą zastąpić bezpośrednich kontaktów międzyludzkich, choć nikt nie neguje ich wartości użytkowych. Trzeba jednak korzystać z nich mądrze i z umiarem oraz nie pozwolić, by kradły cenne chwile naszego życia – czas, który w realnym świecie nigdy nie wróci, nie można go cofnąć. Bohater zmienił swoje postępowanie. Przestał gonić za modnymi gadżetami, zrozumiał, że warto mieć czas dla rodziny i pielęgnować przyjaźń. Aby dojść do tych wniosków, musiał najpierw dużo stracić, dojrzeć do tego, co jest dla niego najważniejsze. Odkryć siebie pomogli mu bohaterowie lektur szkolnych. Znów się więc okazało, że warto czytać książki, ponieważ mogą ustrzec przed błędnymi decyzjami, pomóc wyjść z różnych opresji lub rozstrzygnąć dylematy oraz znaleźć właściwą drogę w życiu. I to sobie Kochani Uczniowie weźcie do serca.

Maria Skotnicka


Pasowanie na ucznia

Uroczystość pasowania na uczniów klasy I na stałe została włączona do kalendarza uroczystości szkolnych. Stanowi ona przeżycie nie tylko dla samych dzieci - kandydatów na uczniów, ale także dla ich rodziców, nauczycieli, koleżanek i kolegów. To bardzo ważne wydarzenie w życiu szkoły. W tym roku uroczystość pasowania pierwszoklasistów w naszej szkole odbyła się 19 października 2018 r. Dzieci zaprezentowały wiele wiadomości i umiejętności, które zdobyły już do tej pory. Pełne powagi złożyły przyrzeczenie w obecności pani dyrektor Małgorzaty Jakubowicz i zastępcy dyrektora pana Leszka Krukara następnie zostały pasowane na uczniów Szkoły Podstawowej im. ks. Antoniego Podgórskiego w Iwoniczu. Otuchy pierwszoklasistom dodawali starsi koledzy z klas drugich, życząc im powodzenia i sukcesów w nauce. Wręczyli im również upominki przygotowane pod kierunkiem wychowawców. Przedstawiciele Rady Rodziców wręczyli bohaterom uroczystości śliczne ramki na pamiątkowe zdjęcie. Uroczystość zakończyła się słodkim poczęstunkiem przygotowanym przez rodziców.

Wychowawcy klas pierwszych: J. Kielar i J. Wosiewicz


Podsumowanie wojewódzkiego konkursu pt. „Wakacyjne spotkania z przyrodą”

18 października 2018 roku w szkole podstawowej w Iwoniczu-Zdroju odbyło się uroczyste podsumowanie IV wojewódzkiego konkursu „Wakacyjne spotkania z przyrodą”.
Uczniowie z naszej szkoły biorący udział w tym konkursie zostali nagrodzeni oraz wyróżnieni.
W kategorii I–IV wyróżnienia otrzymali: Pniak Lena z kl. IIb, Górska Adrianna z kl. IVa, Bolanowski Filip z kl. IVb. W kategorii V–VIII uczeń Bolanowski Bartosz z kl. VIa zdobył II miejsce, a wyróżnienia otrzymali: Such Joanna z kl. Vb, Boczar Emilia z kl. Vb, Jarosz Szymon z kl. VIa.
Wszystkim uczniom bardzo gratulujemy.

Lucyna Szubrycht


Miasteczko zwane Garderobą

Spektakl pod takim tytułem przedstawili w dniu 17 października 2018 roku uczniowie klas szóstych i siódmych, biorący udział w innowacji pedagogicznej „Zabawa w teatr”.

Młodzi Aktorzy ukazali widzom problemy mieszkańców Garderoby, gnębionych przez despotycznego pana Ho oraz jego małżonkę. Na szczęście jak to w bajkach bywa wszystko skończyło się dobrze, a mieszkańcy miasteczka znów mogli cieszyć się życiem.

Małym Artystom gratulujemy wspaniałego kontaktu z publicznością, która spontanicznie reagowała na nagłe zmiany akcji.

s. D. Pruś, K. Rogóz


SEJMIK EKOLOGICZNY „Kochasz ojczyznę – kochaj przyrodę”

16 października przedstawiciele klasy IV a brali udział w XVIII Sejmiku Ekologicznym organizowanym przez Szkołę Podstawową im. I. Łukasiewicza w Węglówce. Sejmik składał się z dwóch części: przedstawienia i części konkursowej. Po obejrzeniu ciekawego występu artystycznego „Kochasz ojczyznę-kochaj przyrodę” rozpoczęła się część konkursowa. Tematem tegorocznego konkursu było przygotowanie stroju ekologiczno – patriotycznego w barwach bało – czerwonych występujących w przyrodzie. Naszą szkołę reprezentowały uczennice IVa: Milena Niemczyk, Zuzanna Ziembicka i Daria Trygar. Za wykonanie pięknych strojów otrzymaliśmy nagrodę książkową oraz dyplom.

Sejmik był ciekawym i inspirującym spotkaniem wszystkich, którym bliska jest ochrona środowiska i piękno naszej ojczyzny.

Opiekun LOP Krystyna Bargieł


Dzień Edukacji Narodowej

15 października 2018 r. w naszej szkole odbyła się uroczysta akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

Karolina Ziembicka i Natalia Kostrzewska, przedstawicielki SU, wraz z Julią Szajną przywitały gości, którzy przybyli na tę wyjątkową uroczystość, a byli to: Pani Dyrektor Małgorzata Jakubowicz, Pan Wicedyrektor Leszek Krukar, ksiądz proboszcz Kazimierz Giera, ksiądz prałat Kazimierz Piotrowski oraz Panie: Zofia Jakubowicz, Krystyna Gazda i Krystyna Gotfryd, które przez wiele lat pełniły funkcję dyrektora szkoły, obecni i byli nauczyciele naszej szkoły, pracownicy administracji i obsługi, rodzice oraz uczniowie.

Samorząd uczniowski z tej okazji przygotował specjalny, humorystyczny scenariusz w formie gali, w którym nagrodzeni zostali nasi nauczyciele. Nie zabrakło również krótkich, żartobliwych scenek, w których udział wzięli: Miłosz Studziński, Miłosz Nycz, Jakub Michalczyk, Adrian Leśniak, Jakub Kielar, Roksana Deręg, Magdalena Łoś, Paulina Gierlach, Wiktoria Dudzińska, Julia Haliniak.

Kinga Kinel z klasy VII b oraz Milena Bogaczyk z klasy VI b zaśpiewały piosenki przygotowane przez Pana Roberta Mercika, a Oliwia Szafran z klasy VIII a recytowała wiersze, w których wyraziliśmy naszą wdzięczność nauczycielom.

Akademię dla klas młodszych poprowadziły przedstawicielki SU z pomocą Julii Szajny. Udział wzięli także: Kinga Kinel, Jakub Krukar, Paulina Penar, Julia Rokita, Wiktoria Bulik oraz Milena Bogaczyk.

W tym szczególnym dniu przedstawiciele SU złożyli wszystkim nauczycielom oraz pracownikom szkoły podziękowania za przekazywaną wiedzę i za trud włożony w kształtowanie ich serc i umysłów.

Uroczystość zakończyła Pani Dyrektor Małgorzata Jakubowicz, która podziękowała uczniom za przygotowanie akademii.

Samorząd Uczniowski


„KU WIECZNEJ PAMIĘCI BESTIALSKO WYMORDOWANYCH PRZEZ KATÓW NIEMIECKICH 24 VII 1944”

W piękny, sobotni poranek 13.10.2018 r, druhny i druhowie uczestniczyli w pieszej wycieczce do Lasu Grabińskiego. Głównym celem wyprawy było zapoznanie dzieci z historią Iwonicza oraz uczczenie pamięci, bestialsko zamordowanych 24 lipca 1944 roku 72 członków Armii Krajowej oraz Batalionów Chłopskich. Po dotarciu na miejsce uczniowie zapoznali się z historią powstania Pomnika Nieznanego Żołnierza.
Warto pamiętać, że mord dokonany w Lesie Grabińskim był odwetem hitlerowców na „Akcję Burza” prowadzoną przez AK, zmierzającą do odbicia Iwonicza-Zdroju. Akcja zakończyła się powodzeniem i od 25.07.1944 r. powstała Rzeczpospolita Iwonicka, która przetrwała 62 dni tj. do czasu przejęcia przez sowietów terenów Beskidu Niskiego. Dzieci z ciekawością słuchały o wydarzeniach, które miały miejsce ponad 80 lat temu. Tym samym zapoznały się z I punktem Prawa Zucha „Zuch kocha Boga i Polskę”.
Po pogadance harcerze i zuchy zabrały się do porządkowania otoczenia wokół Pomnika. Następnie zapaleniem zniczy uczcili pamięć tych, który bohatersko walczyli o naszą wolność.
Kolejnym punktem programu było ognisko z pieczeniem smacznych kiełbasek i zabawy integracyjne w terenie. Aktywny wypoczynek na świeżym powietrzu sprawił, że wszyscy świetnie się bawili i zadowoleni wrócili do domów.
Dziękujemy Pani Małgorzacie Czerwieńskiej, Pani Joannie Kandefer i Pani Annie Rozel za opiekę i mile spędzony czas.

E. Graboś, ks. Ł. Dziedzic, A. Gaweł


Wycieczka klas czwartych

10 października uczniowie klas czwartych odwiedzili Rymanów Zdrój. Była to pierwsza wspólna wycieczka w tym roku szkolnym, podczas której mogli wspólnie odpoczywać, bawić się i cieszyć pięknem naszej okolicy. Nie obyło się bez przygód i wspólnego szaleństwa.

Opiekunowie: Marzena Muzyka, Kinga Rogóz, Anna Rozel, Małgorzata Warzocha


Warsztaty o cyberprzemocy i elementach mediacji

W październiku odbyły się zajęcia warsztatowe dla uczniów klas VI - III G, nauczycieli i rodziców w ramach Projektu „Cyberbezpieczni”, realizowanego przez Podkarpackie Centrum Mediacji w Rzeszowie. Spotkania uświadomiły nam wszystkim, że łatwy dostęp młodych ludzi do internetu nie tylko obciąża ich zdrowie i emocje (są tacy, którzy nie dosypiają, bo siedzą nocą przed komputerem), ale bywa powodem cyberprzemocy, spośród której najgorszą formą jest ośmieszenie przez rówieśników. Rodzice i nauczyciele powinni rozmawiać o tych problemach z młodymi ludźmi, wyjaśniać, że takie zachowania są karalne oraz że nie można leczyć własnych kompleksów poprzez krzywdzenie innych.

Maria Szajna


Prelekcja dla rodziców „Cyberbezpieczeństwo i mediacje”

Serdecznie zapraszamy wszystkich rodziców na prelekcję połączoną z przykładami praktyk mediacyjnych w ramach Projektu „Cyberbezpieczni” organizowanego przez Podkarpackie Centrum Mediacji w Rzeszowie.
Spotkanie odbędzie się w dniu 11 października 2018 r. (czwartek) w godz. od 16.00 do 17.00

Dyrekcja szkoły


„Polska – moja Ojczyzna”

Dzieci z klas 0–IV uczestniczyły w aktywnych zajęciach o Polsce. Popisały się znajomością naszego kraju, jego symboli, geografii, historii oraz sąsiadów. Po spotkaniu, Panie goszczące u nas w szkole, robiły uczniom zdjęcia w strojach lotnika (z Dywizjonu 303), wszyscy chętni mogą je zakupić, jako swoistą pamiątkę z Roku Niepodleglej.

Maria Szajna


Akcja „Sprzątanie Świata”

W Polsce akcja ta jest prowadzona od 1994 roku. Również nasza szkoła przyłączyła się do dbania o Ziemię. Przez wiele lat uczniowie sprzątają Iwonicz. Akcję wspiera Urząd Gminy w Iwoniczu-Zdroju, który zaopatrza szkołę w worki i rękawice oraz organizuje odbiór zebranych odpadów. Podczas zbiórki uczniowie segregują odpady w następujący sposób: worki żółte – plastik, worki zielone – szkło, worki czarne – odpady zmieszane. Najmłodsi podopieczni sprzątają teren należący do szkoły, natomiast klasy starsze udają się na dłuższe wyprawy. Bardzo cieszy nas fakt, że śmieci jest z roku na rok coraz mniej.

Akcja kładzie nacisk na uświadomienie, aby:
- nie śmiecić
- prawidłowo gospodarować odpadami
- inicjować działania, dzięki którym zmniejszy się negatywny wpływ człowieka na środowisko.

Stąd też już od kilku lat w naszej szkole odbywa się zbiórka surowców wtórnych, która trwa przez cały rok. Uczniowie przynoszą makulaturę, nakrętki plastikowe, baterie czy zużyte telefony komórkowe.

Akcja „Sprzątanie Świata” corocznie pokazuje, że w naszej szkole kształci się pokolenie odpowiedzialne za losy nie tylko najbliższego otoczenia, ale także całej Ziemi. Wszystkim uczniom, wychowawcom i pracownikom szkoły, którzy biorą udział w akcjach serdecznie dziękuję za działania na rzecz ochrony środowiska.

Opiekun LOP Krystyna Bargieł


Twa zbiórka plastikowych nakrętek

„Dbam o środowisko naturalne” - to hasło przewodnie dla wszystkich uczestników zbiórki plastikowych nakrętek w naszej szkole. Akcja ta prowadzona jest od kilku lat i należy już do tradycji szkoły. Zbierając nakrętki dodatkowo wspieramy chorego Frania. Zbiórka trwa cały rok szkolny! Gorąco zachęcam do udziału w akcji!

Podziękowania

Opiekun LOP Krystyna Bargieł


„NA SZLAKACH NIEPODLEGŁOŚCI”

5 października grupa rajdowa uczestniczyła w XLV MŁODZIEŻOWYM ZŁAZIE PO ZIEMI KROŚNIEŃSKIEJ, którego organizatorem był krośnieński oddział PTTK. Przeszliśmy trasę pieszą: Mała Krasna – Rezerwat „Prządki” – Czarnorzeki. Swoje wrażenia z rajdu opisali uczestnicy - Daria Trygar IVa oraz Julia Haliniak IVb i Jakub Haliniak Va. Relacje zostały napisane na konkurs organizowany podczas rajdu.

Złaz po Ziemi Krośnieńskiej

Rajd „Noc Nietoperzy”

Opiekun SKTK – E. Rygiel, opiekun SKLOP – K. Bargieł


Zbiórka zużytych telefonów komórkowych

W nawiązaniu do międzynarodowej akcji ekologicznej „Dzień Ziemi 2018” nasza szkoła uczestniczy w ogólnopolskiej akcji ekologicznej pod hasłem „Oddaj zużyty telefon komórkowy”, w której zebrane zużyte i uszkodzone telefony komórkowe zostaną przekazane do profesjonalnego recyklingu. Zużyte i uszkodzone telefony komórkowe zawierają metale ciężkie takie jak ołów oraz kadm i są zagrożeniem dla naszego środowiska naturalnego. Do 9 listopada 2018 r. zostanie przeprowadzona wśród uczniów i pracowników szkoły zbiórka zużytych, starych telefonów komórkowych bez baterii. Stan techniczny telefonów nie ma żadnego znaczenia. Telefony proszę przynosić do p. Krystyny Bargieł (sala 29)

Opiekun LOP Krystyna Bargieł


Udział w XV Nocy Nietoperzy

5 października grupa uczniów naszej szkoły wzięła udział w Nocy Nietoperzy zorganizowanej w Domu Ludowym w Czarnorzekach. Dzieci z uwagą wysłuchały prelekcji prof. Bronisława Wołoszyna na temat życia nietoperzy w swoim środowisku. Prowadzący obalił wiele istniejących na temat tych zwierząt mitów, które mimo rozwoju nauki wciąż funkcjonują w naszej świadomości.

Następnie ogłoszono wyniki konkursu „ŚWIAT NIETOPERZY”, którego przedmiotem było wykonanie pracy autorskiej dowolną techniką plastyczną o tematyce związanej z nietoperzami, ich siedliskami, zimowymi i letnimi miejscami schronienia. W konkursie wzięło udział 190 prac dzieci i młodzieży z województwa podkarpackiego. Wyróżnione wśród nich znalazły się prace uczniów naszej szkoły - Mileny Niemczyk (I miejsce) i Zuzanny Ziembickiej (III miejsce).

Serdecznie gratulujemy laureatom i dziękujemy tym, którzy złożyli swoje prace na konkurs! Życzymy dalszych sukcesów!

Opiekun LOP Krystyna Bargieł


NA SZLAKACH NIEPOLEGLOŚCI
Kamień nad Jaśliskami zdobyty

Uczniowie naszej szkoły rozpoczęli kolejny sezon pieszych wędrówek. Tym razem udaliśmy się w Beskid Niski, aby zdobyć szczyt Kamień nad Jaśliskami (857 m n.p.m.). Rajd prowadzili przewodnicy PTTK z oddziału w Krośnie. Podczas wędrówki napotkaliśmy groby żołnierzy, którzy polegli podczas tzw. „Bitwy o Przełęcz” na froncie wschodnim w trakcie I wojny światowej. Zmęczeni, dotarliśmy do szczytu, na którym usypany jest duży kopiec z kamieni. Po zejściu ze szczytu udaliśmy się na ognisko z kiełbaskami i wzięliśmy udział w dwóch konkursach ekologiczno – przyrodniczym i turystyczno – krajoznawczym. Na wyniki konkursu czekamy z niecierpliwością.

Krystyna Bargieł


Święto Pieczonego Ziemniaka

Mimo niesprzyjającej aury, w środę 3 października zuchy obchodziły „Święto pieczonego ziemniaka”. Po obrzędowym przywitaniu się piosenką przy ognisku, zuchy dowiedziały się kilka ciekawostek na temat pochodzenia ziemniaka. Później była już tylko zabawa. Zorganizowaliśmy wybory króla Kartofla i królowej Bulwiny, ziemniaczanymi rządzącymi zostali: druh Dominik Maryśka z kl. 1 b i druhna Zuzia Marszałek z kl. 1a, to oni nazbierali najwięcej pyr. Kulminacyjnym punktem imprezy była degustacja pieczonych ziemniaków.
Serdecznie dziękujemy za udostępnienie miejsca i zorganizowanie ogniska Zespołowi Szkół przy OSiW OHP w Iwoniczu, w szczególności: pani kierownik Małgorzacie Frączek i pani Małgorzacie Wawro wraz z uczniami.

Z zuchowym pozdrowieniem Czuj!
A. Gaweł


Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania

„Ponieważ czytałem książki,
Od bardzo dawna wiedziałem,
Że istnieje coś więcej poza tym,
Czego możemy dotknąć czy kupić w sklepie”

Krzysztof Kieślowski

W tym roku Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania przypadający na 29 września, obchodziliśmy 1 pździernika zadając sobie pytanie - Dlaczego warto czytać książki?

Uczniowie bardzo aktywnie zaangażowali się w obchody święta przygotowując się do czytania młodszym, lub- w przypadku klasy gimnazjalnej- swoim rówieśnikom. Widać, że przygotowane teksty spotkały się z zainteresowaniem słuchaczy- wielu odwiedziło bibliotekę szkolną, aby wypożyczyć poznane teksty. To bardzo pozytywne zjawisko umacnia w przekonaniu, „… że istnieje coś więcej…” i że jest dostępne dla każdego z nas; wystarczy tylko…otworzyć książkę.

Bibliotekarze


„NA SZLAKACH NIEPODLEGŁOŚCI” II

28 września grupa rajdowa wyruszyła na XXVII Młodzieżowy Rajd „POZNAJEMY BIESZCZADY”, którego organizatorem był krośnieński oddział PTTK. Wyjechaliśmy o 7.00. aby po dojeździe do Mucznego wyjść na szlak prowadzący na Tarnicę – najwyższy szczyt polskich Bieszczadów 1346 m n.p.m., wznoszący się na krańcu pasma połonin, w grupie tzw. gniazda Tarnicy i Halicza. Należy do Korony Gór Polski. Szczyt Tarnicy wznosi się ponad 500 m nad dolinę Wołosatki i wyróżnia się osobliwą sylwetką. Maszerując zachwycało nas piękno przyrody Bieszczadzkiego Parku Narodowego, a słoneczna pogoda podkreśliła czar połonin. Po zejściu do Wołosatego, zmęczeni długą wędrówka i z obolałymi nogami, mogliśmy odpocząć przy ognisku i zjeść długo wyczekiwaną pieczoną kiełbaskę. Odbyły się także tradycyjnie konkursy krajoznawczo–przyrodnicze, a na wyniki czekamy.

Opiekun SKTK – E. Rygiel


Szkolne Koło Wolontariatu

W naszej szkole zakończyliśmy akcję „Czary mary okulary”, której celem była zbiórka okularów na misje do Afryki. Zebraliśmy 75 okularów, które zostały wysłane do Fundacji Pomocy Humanitarnej Redemptoris Missio.
Dzięki Wam ktoś na odległym krańcu świata będzie mógł cieszyć się odzyskanym wzrokiem. Wszystkim zaangażowanym w zbiórkę serdecznie dziękujemy.

Opiekunowie: S. Danuta Pruś, Lucyna Szubrycht


VIII Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia

28 września 2018 r. w naszej szkole odbył się VIII Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia. Jest to międzynarodowa akcja, która ma na celu zachęcenie wszystkich do przypomnienia sobie tabliczki mnożenia. Uczniowie, którzy w trakcie wakacji zdążyli ją zapomnieć, mieli okazję nadrobić te zaległości. Dorośli również mogli popisać się przed dziećmi doskonałą znajomością trudnych przypadków mnożenia.

Komisję egzaminacyjną tworzyli uczniowie z klasy V zgodnie z mottem: „Młodsi sprawdzają, czy starsi tabliczkę mnożenia znają” .

Każdy, kto poprawnie obliczył pięć działań mnożenia, otrzymał międzynarodowy tytuł MT EXPERT.

Obchody Światowego Dnia Tabliczki Mnożenia wzbudziły w uczniach wiele pozytywnych emocji, pobudziły chęć zdrowej rywalizacji.

Monika Szajna, Iwona Tekieli


Turniej piłki siatkowej o Puchar Dyrektora Szkoły

W dniu 28 września 2018 r., z inicjatywy uczniów kl. III gimnazjum, zorganizowaliśmy turniej piki siatkowej w ramach szkolnych obchodów Dnia Chłopca.
W realizacji tego projektu pomagali Nam: nauczyciele naszej szkoły, którzy wyrazili zgodę na udział uczniów w zawodach w czasie lekcji, Samorząd Uczniowski, który zadbał o relację fotograficzną z zawodów i ceremonię dekoracji zwycięzców oraz Pani Dyrektor Małgorzata Jakubowicz, która objęła patronatem turnieje siatkówki w naszej szkole i ufundowała wspaniały puchar.
Do rywalizacji stanęły 4 drużyny: Kl. VIII A, VIII B, IIIG A i IIIG B. Zawody rozgrywano systemem „każdy z każdym”. Wyniki:
VIIIb - IIIg B - 1:2
IIIg A - VIIIa - 2:0
IIIg B - VIIIa - 2:0
IIIg A - VIIIb - 2:0
VIIIa - VIIIb - 2:1
IIIg B - IIIg A - 0:2

I miejsce: IIIg A
II miejsce: IIIg B
III miejsce: VIIIa
IV miejsce: VIIIb

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy wspierali nas w realizacji zawodów. Chłopcom gratulujemy wyników oraz zaangażowania w czasie gry.

Adrianna Sanocka, Marcin Jasiński


Dzień Chłopca - dyskoteka

Dnia 27 września 2018 r. odbyła się pierwsza w tym roku szkolnym dyskoteka zorganizowana przez Samorząd Uczniowski z okazji Dnia Chłopaka. Uczestnikami imprezy byli uczniowie klas IV-VIII Szkoły Podstawowej oraz oddział gimnazjalny. Wszystkim towarzyszył bardzo dobry nastrój. Główną atrakcją okazała się foto-ścianka stworzona przez SU. Zorganizowano również sprzedaż słodkości.
Serdecznie dziękujemy rodzicom, którzy przygotowali smakołyki oraz wychowawcom klas sprawującym opiekę nad uczniami podczas dyskoteki. Zarobione pieniądze przeznaczone zostały na drobne upominki z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

Samorząd Uczniowski


Europejski Dzień Języków Obcych

Język obcy ważna sprawa, angielski, niemiecki - to dziś podstawa.
By z sąsiadem się dogadać, trzeba jego mową władać.
Gramatyka i wymowa, wyrażenia, nowe słowa,
nie trać czasu, ucz się pilnie, wykorzystaj swój czas zwinnie!
Bo kto język obcy zna, Europę w garści ma!


Europejski Dzień Języków Obcych jest to święto międzynarodowe, ustanowione z inicjatywy Rady Europy w 2001 roku, obchodzone w całej Europie corocznie 26 września.
Dnia 26 września 2018 roku, po raz pierwszy w naszej szkole, również obchodziliśmy Europejski Dzień Języków Obcych. Głównym celem organizacji obchodów EDJO było promowanie nauki języków obcych we współczesnym świecie, przedstawienie korzyści płynących z ich znajomości oraz zachęcanie i zmotywowanie uczniów do efektywnej nauki j. angielskiego i niemieckiego w naszej szkole.
W tym dniu postawiliśmy na ruch, muzykę i zabawę oraz czynne uczestnictwo uczniów w specjalnie przygotowanych dla nich ciekawych lekcjach językowych.
Dzięki dużemu zaangażowaniu i kreatywności nauczycieli oraz uczniów dzień ten zaliczamy do bardzo udanych i mamy nadzieję, że zagości on na stałe w kalendarzu imprez szkolnych.

Nauczyciele języków obcych


„A kiedyś łopotał tu sztandar konfederatów barskich...” -
– wycieczka do miejsca pamięci

W dniu, w którym młodsi uczniowie odwiedzili Grób Nieznanego Żołnierza w Iwoniczu, w rocznicę wyzwolenia naszej miejscowości spod okupacji niemieckiej, klasy VII i VIII wybrały się „Śladami Konfederacji Barskiej”. Pokonując w upale wzgórza doszły do Rogów, do miejsca pamięci, o którym nie wszyscy wiedzą.

Otóż 6 kwietnia 1769 r. miała tu miejsce bitwa konfederatów barskich pod wodzą Kazimierza Pułaskiego - późniejszego bohatera walk o niepodległość Stanów Zjednoczonych - z Rosjanami. Niewiele wiemy o jej przebiegu, wiadomo jednak, że walki toczyły się na polach od Iwonicza po Miejsce Piastowe. Wśród mieszkańców Rogów zachował się przekaz o miejscu, gdzie pochowano poległych konfederatów barskich. W otoczeniu drzew stoi kapliczka z ukrzyżowanym Chrystusem. Nie wiemy ilu ich tu poległo, ale ważne jest to, że o nich pamiętamy. Co ciekawe na sztandarze konfederatów widniał wizerunek Najświętszej Maryi Panny, jaki znajduje się w kościele w Strzyżowie.

W 100 lecie Niepodleglości zapaliliśmy znicze i minutą ciszy uczciliśmy tych, którzy za wiarę i wolność ginęli niedługo przed I rozbiorem Polski.

Opiekunowie: M. Szajna, E. Penar, E. Rygiel, Mn. Szajna, A. Szczurek


Śladami Niepodległości. Uczniowie z wizytą na cmentarzu

Z okazji rocznicy wyzwolenia Iwonicza 21 września uczniowie odwiedzili i zapalili znicze na mogile zasłużonych i poległych za ojczyznę. Następnie minutą ciszy uczcili pamięć ofiar II wojny światowej.

Wizyta na cmentarzu była doskonałą okazją do przybliżenia uczniom historii naszej miejscowości oraz kształtowania postaw patriotycznych i szacunku do tradycji.

Krystyna Bargieł


PROGRAM „SZKOLNY KLUB SPORTOWY” 2018

W szkole kontynuowany jest „Program SKS” w dwóch grupach ćwiczeniowych. Jest to druga edycja programu.

Dla grupy dziewcząt klas VII-IIIG zajęcia prowadzone są w poniedziałki i czwartki od godziny 14.30, natomiast grupa chłopców zajęcia ma w poniedziałki i środy o godzinie 7.00.

Założenia programu

Ewa Rygiel


„Wyślij kartkę do powstańca”

Jak wielu młodych ludzi w Polsce, również i my chcemy – zwłaszcza w Roku Odzyskania Nieodległości – pamiętać o poświęceniu Polaków.

Aby uhonorować uczestników Powstania Warszawskiego podczas II wojny św. uczniowie wysyłają symboliczne kartki Bohater ON! Można je wysyłać drogą tradycyjną lub online do 2 października, czyli do dnia, w którym powstanie w 1944 roku się skończyło. Najważniejsze, by napisać parę słów płynących z serca…

Maria Szajna


Teatr bawi i uczy -
najmłodsi uczniowie w Teatrze Maska w Rzeszowie

12 września 2018r. uczniowie klas I-III wraz z opiekunami wybrali się w niezwykłą podróż do Rzeszowa do teatru „Maska”. Dzieci uczestniczyły w bezpłatnym spektaklu pt. „Gra”. Ten interaktywny spektakl w prosty i atrakcyjny sposób przybliżył dzieciom zasady bezpiecznego zachowania się. Numery alarmowe, do kogo zwrócić się o pomoc w niebezpiecznych sytuacjach, jak przechodzić przez jezdnię i jak bezpiecznie jeździć w grupie rowerzystów – to tylko niektóre z licznych przydatnych informacji i reguł, które zostały przybliżone małym widzom. A wszystko to – dzięki konwencji gry i teatru lalek – w formie zabawy, do której chętnie przyłączyły się dzieci. Spektakl został zamówiony przez wojewodę podkarpackiego, a przygotowany w konsultacji z podkarpackim kuratorem oświaty.

Wychowawcy klas I-III


„100 kartek na 100-lecie Niepodległości”

W obliczu zbliżającej się 100 Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości zapraszamy wszystkich uczniów naszej szkoły do udziału w akcji „100 pozdrowień na 100–lecie Niepodległości”. Prosimy o przynoszenie pocztówek (ze znaczkiem pocztowym), które pokazują ciekawe miejsca Gminy Iwonicz-Zdój. Dostarczone kartki pocztowe będą wysyłane do innych szkół w kraju by ostatecznie utworzyć w każdej placówce wielką mapę Polski. Akcję wspiera Biuro Programu „Niepodległa” oraz Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Termin dostarczania kartek – 20.10.2018r. (koordynator – Joanna Kleczyńska).Narodowe Czytanie 2018

W dniu 10 września 2018r. uczniowie najstarszych klas naszej szkoły włączyli się w ogólnopolską akcję Narodowe Czytanie 2018. Wspólnie czytali fragmenty „Przedwiośnia” Stefana Żeromskiego. Przedstawiciele klas ósmych oraz oddziału gimnazjalnego przygotowali wybrane przez siebie rozdziały powieści i interpretowali je, zachęcając tym samym do przeczytania całego utworu. Szkolne spotkanie było okazją do poznawania literatury polskiej, głośnego czytania, integrowania wszystkich uczniów i zaprezentowania swoich umiejętności interpretacyjnych. Wszystkim, którzy włączyli się czynnie do akcji dziękujemy.

Opiekunowie: Marzena Muzyka, Kinga Rogóz


Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019

3 września 2018 roku rozpoczął sie kolejny rok szkolny.
W naszej szkole uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019 poprzedziła msza św. w kościele p.w. Wszystkich Świętych w Iwoniczu. Następnie uczniowie wraz z wychowawcami, nauczycielami i rodzicami udali się do szkoły, gdzie na sali gimnastycznej odbyła się uroczysta akademia przygotowana przez uczniów klas V i uczennicę klasy VII b Kingę Kinel. Uroczystość rozpoczęto od wprowadzenia pocztu sztandarowego i odśpiewania hymnu szkolnego. Następnie głos zabrała Pani Dyrektor – Małgorzata Jakubowicz, która powitała wszystkich serdecznie. Szczególne słowa skierowała do dzieci klas najmłodszych czyli przedszkolaków, oddziałów „0” i klas I oraz ich rodziców. Pani Dyrektor życzyła wszystkim wielu sukcesów oraz satysfakcji ze zdobywania nowej wiedzy i umiejętności, a nauczycielom i rodzicom zadowolenia z sukcesów dzieci. W dalszej części uczniowie wierszem i piosenką, pożegnali wakacje i powitali szkołę. Przypomnieli również o rocznicy wybuchu II wojny światowej i oddali hołd wszystkim, którzy walczyli o wolność naszej Ojczyzny słowami wiersza K.I.Gałczyńskiego „Pieśń o żołnierzach z Westerplatte”.
Po uroczystości inauguracyjnej uczniowie spotkali się w salach lekcyjnych z wychowawcami. Podczas tych krótkich spotkań podzielili się wrażeniami z minionych wakacji, zapoznali się z planem zajęć i przypomnieli sobie zasady bezpieczeństwa w drodze do i ze szkoły.

Sabina Józefowicz-Boczar, Joanna KleczyńskaRozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019

Zapraszamy uczniów i rodziców na uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego w Szkole Podstawowej im. ks. Antoniego Podgórskiego w Iwoniczu w dniu 3.09.2018 r.

Godz. 8.00 - uczniowie szkoły podstawowej (klasy 2-8) oraz uczniowie oddziału gimnazjalnego gromadzą się przed budynkiem szkoły, następnie z pocztem sztandarowym pod opieką wychowawców udają się do kościoła.
Dzieci z oddziałów przedszkolnych i klasy I wraz z rodzicami przychodzą bezpośrednio do kościoła.

Godz. 8.15 - Msza Św. w Kościele Parafialnym w Iwoniczu.

Godz. 9.15 - powrót do szkoły i uroczysta akademia w dużej sali gimnastycznej.

Dyrekcja szkoły


Rządowy program „Dobry Start”

„Dobry Start” to 300 zł wsparcia wypłacanego raz w roku wszystkim uczniom. To inwestycja w edukację polskich dzieci. Pomoc może trafić do ponad 4,6 mln uczniów. Wnioski można składać już od 1 lipca 2018 r.

Jak wynika z danych CBOS w przypadku rodzin z jednym dzieckiem łączne wydatki na wyprawkę szkolną wyniosły na początku roku szkolnego 2017/2018 średnio 686 zł, łącznie dla dwojga uczniów było to średnio 1268 zł, natomiast w rodzinach z co najmniej trojgiem dzieci – 1729 zł.

Program „Dobry Start” jest kolejnym komponentem kompleksowej i długofalowej prowadzonej przez rząd polityki rodzinnej. To 300 złotych jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny. Co ważne, rodziny otrzymają świadczenie bez względu na dochód. Program obejmuje dzieci wychowujące się zarówno w rodzinach, jak i te przebywające w pieczy zastępczej. [czytaj więcej...]Informacja dla rodziców dzieci
przyjętych do Oddziału Przedszkolnego w roku szkolnym 2018/19

Wyprawka dla dziecka podejmującego roczne wychowanie przedszkolne

Izabela Nycz


Aktualności      [2008/09]     [2009/10]     [2010/11]     [2011/12]     [2012/13]     [2013/14]     [2014/15]     [2015/16]     [2016/17]     [2017/18]     [2018/19]     [2019/20]


>